24 oktober, 2023

Bakgrundskontroller av samtliga anställda – ”Fullständigt oacceptabelt”

ARBETSRÄTT Södertälje kommun har gjort regelbundna bakgrundskontroller på alla sina anställda. Ett agerande som är fullständigt oacceptabelt, enligt Akademikerförbundet SSR. Nu överväger förbundet att kräva kommunen på skadestånd.

Södertälje kommuns bakgrundskontroller av anställda strider mot lagen, menar Mikael Smeds vid Akademikerförbundet SSR.

Redan för flera år sedan, när Södertälje kommun ville börja införa bakgrundskontroller av alla sina anställda, deklarerade Akademikerförbundet SSR sin ståndpunkt: Kontrollerna strider mot grundlagen.

– Det är fullständigt oacceptabelt, säger chefsjurist Mikael Smeds.

Nu har JO i hårda ordalag slagit fast samma sak. Att systematiskt och regelbundet kontrollera alla anställdas brottsregister strider mot lagen. ”Kommunens agerande är mycket anmärkningsvärt”, säger JO Per Lennerbrant, i ett pressmeddelande.

Akademikerförbundet SSR ska nu utreda om överträdelserna är skadeståndsgrundande.

– I så fall kommer vi inte att tveka att inleda en tvist. I det här fallet kommer vi då att yrka skadestånd, säger Mikael Smeds.

Södertälje är inte den enda kommunen som har funderat i de här banorna, även om de var först ut med att införa kontroller av alla anställda. Bakgrunden är dock allvarlig – personer med koppling till grov, organiserad brottslighet misstänks ha tagit anställning i kommunen för att påverka myndighetsutövningen.

Därför har kommunen låtit ett utomstående företag kontrollera alla anställda mot fyra brottsrubriceringar hos polisen: Våldsbrott, sexualbrott, ekonomisk brottslighet och narkotikabrott.

Uppgifterna som har kommit fram har inte lett till någon uppsägning, men tidigare HR-chefen har meddelat att vissa överenskommelser har gjorts där den anställde självmant har valt att sluta. Det har inte alltid varit fråga om fällande dom, utan har i vissa fall räckt med att misstankar om personen finns hos polisen.

– Vi som förbund ser ju att det är superallvarligt med angrepp på myndigheter, det kan handla om otillbörlig påverkan i form av hot, antingen direkta eller väldigt subtila, men ofta väldigt effektiva. Och våra medlemmar sitter i frontlinjen här.

Och något måste göras, både för att skydda de anställda och för att skydda verksamheten, konstaterar Mikael Smeds. Bygglov, utbetalningar av assistansbidrag och ekonomiskt bistånd måste behandlas lika för alla.

– Tilliten som människor har till myndigheter är avgörande för ett civiliserat samhälle. Och hur kan kommunen freda sig mot sådana här angrepp? Det är ett systemhot den här typen av infiltration och vi kan förstå Södertäljes frustration i den här frågan, säger han.

– Men, trots allt, det finns en rättsordning. Myndigheter får inte fatta vilka beslut som helst utan stöd i lag. Det verkar som att Södertälje har lagt lagboken åt sidan och löst problemet på lättaste sätt för egen del.

Det handlar inte om vilka lagar som helst som man bryter mot. De anställdas integritet, rätten till ett privatliv, finns inskrivet i både regeringsformen och Europakonventionen.

Samtidigt konstaterar Mikael Smeds att den systemhotande infiltration som pågår i Södertälje inte löses med bakgrundskontroller som är ett trubbigt instrument.

– När man väl har fått in dem i verksamheten är det nästan omöjligt att bli av med dem. Och alla de här kommer inte att dyka upp i brottsregistret. Man kommer bara åt dem som polis och domstol kommer åt, inte någon som är långväga släkt eller polare med någon i organiserad brottslighet. Det går inte att kontrollera, säger han.

– Det är ett stort ingrepp på integriteten som inte är så effektivt. Det gör det nästan ännu värre.

Fakta / Bakgrundskontroller av anställda i Södertälje kommun

Sedan hösten 2022 görs bakgrundskontroller av alla drygt 7 000 anställda i Södertälje kommunkoncern.

Justitieombudsmannen (JO) inledde en granskning efter att det kommit in klagomål mot Södertälje kommun. Det kom fram att kommunen löpande kontrollerar om de cirka 7 000 anställda gjort sig skyldiga till sexualbrott, narkotikabrott, våldsbrott eller ekonomisk brottslighet. Ett externt företag genomför kontrollerna på uppdrag av kommunen genom sökningar i en databas med handlingar från domstolar och myndigheter. Kommunen lämnar ut personnummer för de personer som ska kontrolleras till företaget.

Enligt JO utgör kontrollerna, som görs utan samtycke, ett betydande ingrepp i den personliga integriteten.

Något stöd i lag för kontrollerna finns inte. Kontrollerna strider mot skyddet för den personliga integriteten och privatlivet i regeringsformen respektive Europakonventionen.

Efter JO:s utlåtande har bakgrundskontrollerna pausats.

Akademikerförbundet SSR har cirka 300 medlemmar bland de anställda i Södertälje kommun.

Källa: JO, Akademikerförbundet SSR, Södertälje kommun

Annika Clemens

Senaste nytt

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och läs om arbetsliv, lön, karriär och fackliga frågor – varje onsdag direkt i din inkorg.

Senaste nytt

Kongressbeslut: Fler regionala skyddsombud för små a...

Kongress 2024 Skyddsombudens roll var uppe för debatt un...
25 maj, 2024

Hot mot demokratin i fokus – ”Måste det gå så ...

KONGRESS 2024 Vart är det demokratiska Sverige på väg? D...
24 maj, 2024

Kongressen är i gång – det här ser ombuden fram emot

KONGRESS 2024 84 ombud är på plats på Runö konferenscent...
24 maj, 2024

Hård kritik mot arbetsmiljön på Ivo – ”Raljant ton f...

ARBETSMILJÖ Tystnadskultur, toppstyrning och upplevd p...
22 maj, 2024


Läs även

Förslag till kongressen: Förbundskansliet ska bli kl...

KONGRESS 2024 Ska förbundskansliet bli klimatneutralt? O...
21 maj, 2024

Bör Akademikerförbundet slopa SSR?

KONGRESS 2024 I en motion till kongressen föreslås att f...
17 maj, 2024

Vi är akademikerfacket i staten

KRÖNIKA Nu påbörjar vi en resa med målet om att bl...
16 maj, 2024

Rekordmånga motioner till kongressen – ”Histor...

KONGRESS 2024 Akademikerförbundet SSR:s kongress närmar ...
15 maj, 2024