13 januari, 2020

Förslag om minimilöner oroar förbundet

I dag, tisdag, väntas EU-kommissionen släppa ett diskussionsunderlag för minimilöner. Trots att kommissionären har lovat att det inte ska påverka den svenska modellen finns anledning till oro, säger Heike Erkers på Akademikerförbundet SSR.

hieke_webb2

Det finns fortfarande anledning till stor oro för att det ska komma ett lagförslag om minimilöner på EU-nivå, säger Heike Erkers.

När Ursula von der Leyen tillträdde som ordförande för den nya EU-kommissionen i höstas lovade hon att lägga fram ett förslag om minimilöner. På tisdagseftermiddagen väntas kommissionen presentera ett första diskussionsunderlag.

Än handlar det inte om något konkret lagförslag, men många befarar att förslaget ska leda till en urholkning av den svenska modellen.

– Det finns en stor oro. Lagstadgade minimilöner skulle slå undan benen för vårt sätt att förhandla fram löner i kollektivavtal, säger Heike Erkers, ordförande i Akademikerförbundet SSR.

– Det här är en jätteviktig fråga. Partsmodellen är utsatt för flera stora påfrestningar nu, inte minst med den pågående las-utredningen.

Ute i Europa är det många fackförbund som välkomnar reglering om minimilön på EU-nivå. Och kommissionen vill med förslaget garantera alla invånare i EU en rimlig lönenivå. Men i Norden är både fackförbund och arbetsgivare oroliga för att modellen där parterna förhandlar fram kollektivavtal utan inblandning från politiker kommer att påverkas. Gemensamt har PTK, LO och Svenskt näringsliv krävt att regeringen jobbar för att stoppa förslaget som Ursula von der Leyen har aviserat.

– Regeringen och tjänstemän på EU-nivå måste agera. Den modell vi har utvecklat i Norden där parterna tar ansvar för de här frågorna är fantastisk. Vi vill inte ha ett Frankrike där man har strejk på strejk så fort man är missnöjd, säger Heike Erkers.

Regeringens hållning är att systemet med svenska kollektivavtal inte ska kullkastas och Nicolas Schmit, arbetsmarknadskommissionär har meddelat att svenska kollektivavtal inte ska påverkas. Trots det finns oron kvar.

Så sent som i helgen uttryckte arbetsgivarorganisationen Almega sin oro för att europeiska minimilöner skulle kunna utmana den svenska lönebildningen och därmed hela modellen för kollektivavtal. Parterna har redan ägnat betydande tid och resurser till att försöka hålla EU-lagstiftning borta från den svenska modellen, skriver Almega i en debattartikel i Svenska dagbladet.

När diskussionsunderlaget presenteras i eftermiddag är det öppet för de som vill lämna synpunkter att göra så i sex veckor. Därefter presenteras en sammanställning och ett eventuellt lagförslag kan presenteras först i sommar eller möjligen till hösten.

Och än vågar alltså inte parterna lita på att det inte blir några minimilöner i Sverige.

– Vi är inte lugna förrän bläcket är torrt, säger Heike Erkers.

Annika Clemens

Senaste nytt

Sökes: Kollegor

ARBETSMARKNAD Bristen på socionomer tvingar Norrtälje at...
2 februari, 2023

Konsulter rött skynke för den som vill locka medarbe...

LEDARE Det anses inte som bra reklam för ett soci...
31 januari, 2023

Här är kommunerna som betalar mest för konsulter i s...

GRANSKNING 186 kommuner har deltagit i Akademikerns u...
30 januari, 2023

Konsultkostnader för miljoner

GRANSKNING Två av tre kommuner använder sig av konsul...
30 januari, 2023


Läs även

Nya avtalsförhandlingar inom Svenska kyrkan

SVENSKA KYRKAN Lön, brister i arbetsmiljön och bilersättn...
18 januari, 2023

Krönika: ”Åldrad och fattig, men rak i ryggen”

KRÖNIKA Charlotte Ortiz Falk, socialsekreterare i ...
17 januari, 2023

Politiskt skifte med stora förändringar

POLITIK Flyttlasset har gått till Rosenbad för nya...
19 december, 2022

Vårt öppna och demokratiska samhälle är hotat

KRÖNIKA Våra medlemmar kommer att bli krockkudden ...
12 december, 2022