4 juni, 2019

Förkortad arbetsdag har både för- och nackdelar

Är kortare arbetstid en lösning på de höga antalet sjukskrivningar och vakanser inom socialtjänsten? Vi har pratat med två kommuner som har kommit fram till olika slutsatser.

kortarbetsdag

Foto: Gettyimages

De senaste åren har flera kommuner testat att införa 6- eller 7-timmars arbetsdag inom socialtjänsten i syfte att bli mer attraktiva som arbetsgivare och minska antalet sjukskrivningar. Enköping är en av de kommunerna. Här har totalt 20 socialsekreterare inom försörjning och barn- och ungdomsvården fått gå ner till 6-timmars arbetsdag med bibehållen lön under ett års tid.

Verksamhetschefen Ulrika Björn berättar att målet främst var att få bukt med den höga personalomsättningen och att skapa en mer attraktiv arbetsplats som lockar och behåller socialsekreterare. Utvärderingen efter det avslutade pilotprojektet visar att den förkortade arbetstiden hade många fördelar – men även nackdelar.

– Fördelarna var att många var nöjda och upplevde att de fick mer tid till återhämtning och umgänge med familjen. Teamen jobbade mer effektivt också, säger hon.

Nackdelarna var att det ibland var svårt att hitta tid för gemensamma möten eftersom alla jobbade olika tider för att kunna ha bemanning hela dagen. I perioder då det var högt tryck på verksamheten ledde det även till mycket övertidsarbete – något som i sin tur ledde till en dominoeffekt. Vissa som var med i pilotprojektet valde också att hoppa av i förtid.

– De sa att de blev för stressade och att de hellre ville gå upp till 40 timmar igen, säger Ulrika Björn.

Kommunen har nu tagit beslutet att inte permanenta den förkortade arbetstiden. Istället har man inlett ett annat projekt där man har tagit ”godbitarna” från 6-timmarsprojektet, och nu ingår alla medarbetare inom socialtjänsten i projektet.

– Vi har tagit fram ett typ av flextidsavtal där utgångspunkten är att alla jobbar 40 timmar, men med möjlighet att jobba ner till 35 timmar förutsatt att man håller samma kvalité i arbetet. Hittills ser det ut att fungera bra. Och det medarbetarna säger i våra enkäter är att det är lättast att få ut tiden genom att planera den kring lunch. Många går till exempel och tränar, eller passar på att gå till frisören, säger Ulrika Björn.

Vingåker är en annan kommun som har testat förkortad arbetstid inom socialtjänsten. Här valde man att testa 35-timmars arbetsvecka för socialsekreterarna inom familj- och barnhandläggning.

Robert Skoglund som är ordförande för socialnämnden i kommunen berättar att han hade sina farhågor till en början, men att projektet föll väl ut.

– Jag var rädd för att man inte skulle mäkta med samma arbetsmängd på kortare tid, utan att anställa fler. Men det har gått bra, säger han.

För att utvärdera projektet har man tittat på ett antal olika kriterier: sjukfrånvaro, flextidssaldo, antal vakanser samt om man har kunnat bibehålla nivån i arbetet.

– På samtliga punkter har vi sätt att det har fungerat. Vi har inte haft några vakanser alls under den här perioden och vi upplever att det är lättare att rekrytera. Vi har även kunnat bibehålla nivån i arbetet och flextiden har inte ökat, säger han.

Nu har Vingåkers kommun permanentat den här lösningen och tecknat lokala kollektivavtal med Akademikerförbundet SSR och Vision.

Ett av skälen till att det har fallit så väl ut menar Robert Skoglund är att man hade ett bra utgångsläge från början.

– Om man redan från början går på knäna är det omöjligt att testa ett sådant här projekt, säger han.

Ytterligare ett skäl till att det har lyckats tror han är att medarbetarna själva har fått styra planeringen och schemaläggningen och tillsammans kommit överens om lösningar.

– Det måste ju hela tiden finnas personal på plats, då har man löst det inom gruppen. Jag tror att det är ett bra tänk, att ha ett stort självbestämmande och att ledningen styr så lite som möjligt. Känslan hos personalen har varit att de kan lösa det här tillsammans! Det skapar också en hög trivsel, säger han.

Malin Letser

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Akademikern.

Senaste nytt

Stöd när AI ska införas på jobbet – ny skrift tipsar...

ARTIFICIELL INTELLIGENS Vad bör du som fackligt engagerad tänka på...
3 oktober, 2023

”Jag ser AI som ett arbetsredskap”

AI Socialtjänsten i Linköping vill ta hjälp a...
3 oktober, 2023

Krönika: "AI kommer att förändra våra jobb"

AI Tillsätt en algoritmombudsman och ett rege...
2 oktober, 2023

Debatt: Inse värdet av sociologer och beteendevetare...

DEBATT Sociologer och beteendevetare underskattas...
28 september, 2023


Läs även

5 tips: Så bör du förhålla dig till AI i arbetslivet

ARTIFICIELL INTELLIGENS AI kommer att påverka i stort sett alla jo...
26 september, 2023

AI förändrar arbetslivet i grunden

ARTIFICIELL INTELLIGENS AI kan underlätta jobbet för många. Men va...
26 september, 2023

Välkommen satsning på socialtjänsten i utmanande tid...

BUDGET Satsningarna på välfärden i regeringens bu...
21 september, 2023

Miljardsatsning inför ny socialtjänstlag

BUDGET För att reformen ska vara möjlig vill rege...
15 september, 2023