20 augusti, 2019

Färre än väntat har ansökt om kuratorslegitimation

Från den första juli är hälso- och sjukvårdskurator en skyddad yrkestitel – men hittills är det få som har beviljats legitimationen och många ansökningar måste kompletteras. Det berättar Åsa Wennberg, enhetschef på Socialstyrelsen.

asa-wennberg-6525

Foto: Socialstyrelsen

Det var i juni förra året som riksdagen röstade ja till att införa en legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvården. Beslutet var en seger för Akademikerförbundet SSR som har drivit den här frågan ända sedan förbundet bildades för 60 år sedan. 

Syftet med införandet är att stärka patientsäkerheten – dels genom att ställa krav på kompetens, dels genom en möjlighet att kunna återkalla legitimationen. 

Åsa Wennberg som är enhetschef på Socialstyrelsen berättar att det finns ungefär 4000 verksamma hälso- och sjukvårdskuratorer som väntas ansöka om legitimationen, men hittills är det endast drygt 626 ansökningar som har inkommit. 

– Det är färre än vi har väntat oss. Å andra sidan har det varit semestertider, så vi räknar med att det kommer fler nu i början på hösten, säger hon. 

Av de som har skickat in en ansökan är det hittills drygt 124 personer som har fått sin legitimation. Att det inte är fler beror bland annat på att många ansökningar kräver kompletteringar av olika slag.

– Vi har ju laborerat lite med hur vi ska kommunicera all information på vår hemsida och vi försöker hela tiden att bli bättre på den biten så att antalet kompletteringar ska minska. Merparten av fallen handlar om att det behövs en komplettering med intyg från arbetsgivaren, säger hon. 

Åsa Wennberg understryker att man inte ska känna sig orolig om man får en begäran om en komplettering. 

– Det betyder inte att någonting är knasigt, snarare att vi behöver mer information. Vi gör ju en bedömning i varje enskilt fall och behöver tillräckligt med underlag för att kunna göra rätt bedömning, säger hon.  

Till de som ännu inte har skickat in sin ansökan råder Åsa Wennberg att läsa på ordentligt innan, särskild vad gäller arbetsgivarintyget. 

– Sedan är det bra att komma ihåg att det här är nytt för oss på Socialstyrelsen också. Vi lär oss hela tiden och ber om lite tålamod i ansökningsprocessen, säger hon.

Handläggningstiden för hälso- och sjukvårdskuratorlegitimationen ligger just nu på upp till två månader, men Åsa Wennberg berättar att Socialstyrelsen nu kraftsamlar för att korta den tiden till två veckor, som den ligger på för andra yrken.  

– Vi behöver lite tid för att lära oss, men det hoppas jag att vi ska kunna klara av ganska snabbt, säger hon. 

För den som ännu inte har ansökt om legitimation är det ingen stress. Ända fram till första juli 2024 kan alla som har en socionomexamen och som har jobbat som hälso- och sjukvårdskurator i minst fem år ansöka om legitimationen. För personer som har en relevant vidareutbildning räcker det att ha varit verksam inom yrket i två år för att kunna få en legitimation. 

På sikt innebär dock legitimationen krav på en hälso- och sjukvårdskuratorexamen vilket kommer att kräva en ny yrkesutbildning motsvarande ett års heltidsstudier efter en socionomutbildning eller motsvarande. Hittills har Göteborgs universitet och Lunds universitet ansökt om tillstånd att ge denna utbildning och examen.  Flera lärosäten har även meddelat UKÄ att de avser att ansöka i framtiden.

Malin Letser

Senaste nytt

Jobbstress leder till 700 dödsfall årligen

ARBETSMILJÖ Antalet personer som dör till följd av job...
23 mars, 2023

Inkomst och utbildning påverkar livslängden

FOLKHÄLSA Höginkomsttagare lever nästan sju år längr...
22 mars, 2023

Replik: Rutiner, policy och dokumentation mer rättss...

REPLIK Systematiskt arbete behövs för att skapa e...
22 mars, 2023

Ökad produktivitet vid distansarbete

ARBETSMILJÖ Många får mer gjort vid distansarbete, vis...
20 mars, 2023


Läs även

Inkomst och utbildning påverkar livslängden

FOLKHÄLSA Höginkomsttagare lever nästan sju år längr...
22 mars, 2023

Replik: Rutiner, policy och dokumentation mer rättss...

REPLIK Systematiskt arbete behövs för att skapa e...
22 mars, 2023

”Om skolan var anpassad efter barns behov hade Bup i...

REPLIK Det behövs mer resurser längre ned i pyram...
15 mars, 2023

Krönika: ”Har skolkuratorerna blivit en del av New p...

KRÖNIKA Kan skolkuratorer minska köerna till Bup? ...
13 mars, 2023