5 november, 2021

”Facket bör ta större ansvar i klimatfrågan”

Student Svenska fackförbund borde ta större ansvar i klimatfrågan, skriver Sacos studentråd i en debattartikel i tidningen Arbetsvärlden.  

Global skolstrejk för klimatet 2019. Foto: Markus Spiske/Unsplash.

Global skolstrejk för klimatet i september 2019.

Foto: Markus Spiske/Unsplash.

– Vi representerar en grupp som är väldigt engagerad i klimatfrågan och tycker det är viktigt facket försöker påverka i den här frågan, säger Johan Jensen, vice ordförande Akademikerförbundet SSR:s studentråd.

Akademikerförbundet SSR:s studentråd är ett av många fackliga studentråd som ställer sig bakom uppmaningen till ett tydligare grönt fokus i det fackliga arbetet.

I debattartikeln konstateras att facket redan är engagerat för FN:s mål för ekonomisk och social hållbar utveckling. Men att engagemanget för miljömässig hållbarhet borde öka.

Johan Jenssen, vice ordförande Akademikerförbundet SSR:s studentråd. Foto Lena Östman

– När fackförbunden tar steg i den här riktningen så är det viktigt att de även anställer fler människor som har kunskap kring miljömässig hållbarhet, säger Johan Jensen.

Debattartikeln tar upp tre punkter där facket kan påverka. Det gäller till exempel att arbeta för att få in gröna klausuler i kollektivavtalen. Det kan handla om krav på allt från utsläppsminskningar till subventionerade resor med kollektivtrafik och elcykelinitiativ.

– Akademikerförbundet SSR gick redan för några år sedan ut tillsammans med fackförbundet Vision och förespråkade gröna klausuler när de förhandlade kollektivavtal. Det är helt rätt väg att gå, säger Johan Jensen.

En annan punkt som tas upp är att facket när de är med och tecknar tjänstepensionsavtal kan arbeta för att pengarna investeras i gröna industrier som är miljömässigt hållbara.

I en sista punkt nämns också att facket kan ta ansvar för att deras eget kapital, i till exempel fastigheter, investeras på ett miljömässigt hållbart sätt.

– Där tror jag att det finns mycket att göra framöver. Våra förbund gör en massa, men man kan göra ännu mer, säger Johan Jensen.

Johan Jensen, som sitter med i Akademikerförbundet SSR:s förbundsstyrelse som studentrådet representant, tycker dock att förbundet redan nu har ett klimatperspektiv när de diskuterar olika frågor.

– Den miljömässiga aspekten kommer alltid upp, säger han.

Läs debattartikeln >> Dags för de svenska fackförbundet att ta större ansvar i klimatfrågan

 

Stefan Karlsson

Senaste nytt

Konsulter rött skynke för den som vill locka medarbe...

LEDARE Det anses inte som bra reklam för ett soci...
31 januari, 2023

Här är kommunerna som betalar mest för konsulter i s...

GRANSKNING 186 kommuner har deltagit i Akademikerns u...
30 januari, 2023

Konsultkostnader för miljoner

GRANSKNING Två av tre kommuner använder sig av konsul...
30 januari, 2023

Saco varnar för stigande arbetslöshet bland akademiker

ARBETSMARKNAD Arbetsmarknaden för akademiker är fortsatt...
27 januari, 2023


Läs även

Nya avtalsförhandlingar inom Svenska kyrkan

SVENSKA KYRKAN Lön, brister i arbetsmiljön och bilersättn...
18 januari, 2023

Politiskt skifte med stora förändringar

POLITIK Flyttlasset har gått till Rosenbad för nya...
19 december, 2022

Vårt öppna och demokratiska samhälle är hotat

KRÖNIKA Våra medlemmar kommer att bli krockkudden ...
12 december, 2022

Ministern: Ny socialtjänstlag 2024

POLITIK Först 2024 kommer ny socialtjänstlag, enli...
7 december, 2022