13 mars, 2020

Dubbelt fokus på ojämställda löner

51 minuter om dagen jobbar Sveriges kvinnor gratis, om man jämför kvinnors och mäns löner. Det vill 16.09-rörelsen, där Akademikerförbundet SSR ingår, ändra på.

16

Inför kvinnodagen höll 16.09-rörelsen en demonstration på Sergels torg i Stockholm.

Annika Clemens

Löneskillnaden mellan kvinnor och män är 10,7 procent, visar statistik från statliga Medlingsinstitutet. Omräknat i tid innebär det att män får betalt för hela arbetsdagen – 8 till 17 – medan kvinnor jobbar gratis efter 16.09, skriver Sveriges kvinnolobby på sin hemsida. Trots att kvinnor har högre utbildning än män tjänar de i genomsnitt 3 900 kronor mindre i månaden.

16.09-rörelsen, som är en sammanslutning av politiska kvinnoförbund, fackliga organisationer och kvinnorörelsens organisationer, har under flera år drivit kampanjen #lönheladagen inför och under Internationella kvinnodagen. I samband med kampanjen räknas årets klockslag fram.

2020 års siffra innebär att klockslaget har flyttats fram 18 minuter under de åtta år som rörelsen har funnits, från 15.51 till 16.09, konstaterar Sveriges kvinnolobby. Om det fortsätter i samma takt dröjer det 23 år innan jämställda löner uppnås.

Även regeringen satte i samband med Internationella kvinnodagen fokus på de ojämställda lönerna, och beslutade att tillsätta en kommission med uppdrag att ta fram förslag som ska öka den ekonomiska jämställdheten. Det ska främst handla om åtgärder som bidrar till jämställda löner och livsinkomster, jämställda arbetsplatser och en jämställd fördelning av det offentligas stödåtgärder.

Kommissionen ska dessutom verka för att frågan om jämställda löner diskuteras i samhället, och sprida kunskap om hur ekonomisk jämställdhet och jämställda livsinkomster kan främjas.

– Pengar är makt och makt ska fördelas jämställt, säger jämställdhetsminister Åsa Lindhagen i ett pressmeddelande om beslutet.

Kommissionen består av Lise Bergh, jurist och ordförande för Rädda Barnen, Mahmood Arai, professor i nationalekonomi, Sture Nordh, tidigare ordförande för TCO och SKTF (numera Vision) och Nina Åkestam Wikner, doktor i ekonomi och analytiker på Google Sverige.

Arbetet ska delredovisas i januari och slutredovisas senast 20 december nästa år.

Reporter: Anna Falk

Akademikern

Senaste nytt

Sökes: Kollegor

ARBETSMARKNAD Bristen på socionomer tvingar Norrtälje at...
2 februari, 2023

Konsulter rött skynke för den som vill locka medarbe...

LEDARE Det anses inte som bra reklam för ett soci...
31 januari, 2023

Här är kommunerna som betalar mest för konsulter i s...

GRANSKNING 186 kommuner har deltagit i Akademikerns u...
30 januari, 2023

Konsultkostnader för miljoner

GRANSKNING Två av tre kommuner använder sig av konsul...
30 januari, 2023


Läs även

Synpunkter från golvet viktiga i avtalsrörelsen

AVTAL Ett intensivt arbete pågår just nu inom pr...
5 december, 2022

Civilanställda flyr polismyndigheten

POLISEN Riktade lönesatsningar på poliser skapar m...
14 november, 2022

Facklig demonstration till stöd för kvinnors rättigh...

INTERNATIONELLT Flera fackförbund demonstrerade i Stockhol...
27 oktober, 2022

Akademikerförbundet SSR: "Inflationen kan inte styra...

LÖN När inflationen rusar och priserna stiger ...
19 september, 2022