28 mars, 2022

Dags att prata lön

LÖN Hur mycket är ditt arbete värt? Det ska du och din chef komma fram till på lönesamtalet. Kom väl förberedd så är chansen större att du går därifrån nöjd.

Lön. Foto: Getty

På Saco Lönesök på Akademikerförbundet SSR:s hemsida kan du förbereda dig genom att se hur du ligger till lönemässigt.

Foto: Getty

I Sverige är lönesättningen individuell och differentierad. Det betyder att din lön ska bygga på din kompetens och dina prestationer och att det ska vara möjligt för dig att påverka din lön genom ditt arbete.

Det främsta tillfället att göra det är under lönesamtalet, som ska ske en gång per år.

Markus Furuberg, förhandlingschef Akademikerförbundet SSR

Markus Furuberg, förhandlingschef på Akademikerförbundet SSR, menar att förbundets medlemmar har en bra sits inför årets lönesamtal:

– Vi ser just nu att alla sektorer behöver våra medlemmars kompetens. Det finns ett väldigt stort kompetensförsörjningsbehov, efterfrågan på akademiker är större än vad arbetsmarknaden lyckas leverera. Och det gäller alla sektorer.

Att nyanställa blir nästan alltid dyrare än att behålla personal, vilket Markus Furuberg tycker att man också ska ha i åtanke inför lönesamtalet.

– Att behålla rätt kompetens är avgörande för arbetsgivaren. Det kräver att lönerna på arbetsplatsen ligger rätt, konstaterar han.

Vad ska man då tänka på och hur kan man förbereda sig inför ett lönesamtal?

En första utgångspunkt är att alltid vara tydlig och saklig. Blanda inte in sådant som privatekonomi, utan utgå från ovedersägliga fakta som rör ditt arbete.

En bra utgångspunkt kan vara det senaste utvecklingssamtalet, som liksom lönesamtalet ska ske en gång per år. Fundera sedan igenom följande frågor innan du träffar din chef för att prata lön:

  • Har du lyckats nå uppsatta mål?
  • Har din kompetensutveckling visat positivt resultat i verksamheten?
  • Har du fått mer kvalificerade arbetsuppgifter och/eller större ansvar?
  • Har du utvecklats inom ditt specialområde?
  • Har du lyckats förbättra dina svaga sidor?
  • Vilka förväntningar har du på ditt arbete i framtiden?
  • Vad kan du förändra eller vad ska du åstadkomma för att få den lön du tycker att du är värd? Hur ska det gå till?

Att ha koll på hur din lön ligger jämfört med andra i samma yrke är också bra när du ska argumentera för den lön du vill ha. På Saco Lönesök på Akademikerförbundet SSR:s hemsida kan du se hur du ligger till lönemässigt. Du kan också ringa för personlig rådgivning.

Kom även ihåg att din arbetsgivare inte bara betalar för din insats i form av lön. Förmåner som kortare arbetstid, extra semester, avsättningar till pension eller fri bil kan också vara förhandlingsbara variabler i lönesamtalet.

Anne Ralf Hållbus

Senaste nytt

Sökes: Kollegor

ARBETSMARKNAD Bristen på socionomer tvingar Norrtälje at...
2 februari, 2023

Konsulter rött skynke för den som vill locka medarbe...

LEDARE Det anses inte som bra reklam för ett soci...
31 januari, 2023

Här är kommunerna som betalar mest för konsulter i s...

GRANSKNING 186 kommuner har deltagit i Akademikerns u...
30 januari, 2023

Konsultkostnader för miljoner

GRANSKNING Två av tre kommuner använder sig av konsul...
30 januari, 2023


Läs även

Konsultkostnader för miljoner

GRANSKNING Två av tre kommuner använder sig av konsul...
30 januari, 2023

HR-direktören: Vi måste sänka ribban för att lösa fö...

ARBETSMARKNAD 410 000. Så många nya behöver anställas i ...
24 januari, 2023

Ny karriär runt hörnet

KARRIÄR Jill Clavell hoppade på en utbildning på F...
9 januari, 2023

Synpunkter från golvet viktiga i avtalsrörelsen

AVTAL Ett intensivt arbete pågår just nu inom pr...
5 december, 2022