30 november, 2021

Ledare: ”Blir du illa behandlad av någon?”

Ska din arbetsgivare fråga hur du har det hemma? Det är lätt att tänka att ens privatliv är något som ska hållas utanför medarbetarsamtal och andra diskussioner med chefen. Men hemarbetet under pandemin har gjort det tydligt att vi inte kan dra en skarp gräns mellan kontoret och hemmet.

Johanna Kvarnsell, chefredaktör Akademikern

Johanna Kvarnsell, chefredaktör Akademikern.

Foto: Margareta Bloom Sandebäck

Det som händer när datorn stängts av och telefonen slutat ringa påverkar förstås din tid på jobbet. Och om det som händer när datorn stängs av handlar om våld, kan arbetsplatsen dessutom vara en trygg tillflyktsort.

Det har man tagit fasta på i Trollhättan stad. Sedan en tid tillbaka lär sig alla kommunens chefer att ställa frågan; Blir du illa behandlad av någon?

Frågan ger resultat. Runt femtio medarbetare får varje år stöd för att komma ur eller bearbeta en våldsam relation. De värst utsatta får hjälp med skyddat boende. På så sätt tar arbetsgivaren sitt ansvar för medarbetarna.

För faktum är, ansvaret för att du ska kunna prestera bra och trivas på jobbet, handlar inte bara om ergonomi och arbetstider. Det handlar om att du som medarbetare och människa ska ha rätt förutsättningar för att klara av dina uppgifter.

Den som lever med våld eller hot om våld är ofta borta från jobbet, kan ha svårt att koncentera sig och kanske sällan kan vara med vid utbildningar eller resor.

Att stötta den som lever i en våldsam relation är därför både ett ansvar som arbetsgivare bör ta och ett sätt att få medarbetaren att göra sitt jobb bättre. Helt enkelt något som alla vinner på.

Läs mer >>
”Det finns många sätt att trycka ned en människa”.
Arbetsplatsen viktigt stöd för våldsutsatta medarbetare

Tipsa oss! Akademikern är till för dig. Vad vill du läsa om? Mejla chefred@akademikern.se

Johanna Kvarnsell

Läs även

Viljan att hjälpa finns  – men gäller bara vissa

När Ryssland invaderade Ukraina exploderade viljan att hjälpa ukrai...
19 april, 2022

"Vi släpper aldrig taget om likabehandling"

Att arbeta för att stärka jämställdheten p...
25 februari, 2022

”Har klockan tickat framåt?”

Kvinnors löner närmar sig männens, men det...
22 februari, 2022

Heike Erkers: ”Det handlar om politiska prioriteringar”


30 november, 2021