6 mars, 2019

”Arbetsmiljöverkets nya regler – fel väg att gå”

Enklare och mer lättillgängligt – det är målet när Arbetsmiljöverket nu jobbar för att modernisera sitt regelverk. Men på Akademikerförbundet SSR är man kritisk. ”Det görs i fel ordning och på fel sätt”, säger utvecklingsstrategen Daniel Hjalmarsson.

daniel

Daniel Hjalmarsson på Akademikerförbundet SSR. Foto: Theresia Viska

72 föreskrifter ska bantas ner till en dryg handfull, onödiga detaljkrav ska tas bort, de allmänna råden ska ersättas av separata vägledningar och en helt ny regelstruktur ska sjösättas. Detta är några av de stora förändringarna i det utvecklingsarbete som just nu pågår hos Arbetsmiljöverket.  

– Syftet med programmet för Regelförnyelse är att åstadkomma ett modernt och framåtsyftande regelverk som är tillgängligt, tydligt och relevant för hela arbetslivet, säger Ywonne Strempl, avdelningschef på Arbetsmiljöverket. 

Daniel Hjalmarsson på Akademikerförbundet SSR tycker att en förändring är nödvändig men att det här är fel väg att gå. 

Det han ställer sig mest skeptisk till, liksom många andra från fackligt håll, är att en stor andel av de allmänna råden ska tas bort och ersättas av separata vägledningar. 

– De allmänna råden är idag knutna till föreskrifternas paragrafer och är ett viktigt stöd för chefer och skyddsombud. Dessutom är det de allmänna råden som vi och våra medlemmar faktiskt har möjlighet att påverka. Tar man bort dessa och lägger i en vägledning, då tappar vi insyn och inflytande. Det är oroande. 

En annan sak Daniel Hjalmarsson är kritisk till är att regelförnyelsen, som förslaget ser ut nu, inte kommer att ge skyddsombud någon egen, tydlig ingång i regelverket på myndighetens hemsida.  

– Vi slåss fortsatt hårt för att synliggöra skyddsombudens viktiga roll i arbetsmiljöarbetet, samverkan och inte minst i SAM. Skyddsombuden behöver ha en tydligare ingång i föreskriftsportalen. De har en jättestor del i det lokala arbetsmiljöarbetet ute på arbetsplatserna.

Att regelstrukturen skulle göra det enklare och tydligare för användaren är han också skeptisk till. 

– Jag är inte med på hur det kommer bli enklare att hitta rätt när man väljer att stycka upp föreskrifterna på det sätt man gör. På arbetsplatser idag uppstår ofta frågor i stil med ”Vad säger Arbetsmiljöverket om hur arbetet ska organiseras, egentligen? ” Då söker man upp just de föreskrifterna eller det häftet. I OSA:n, organisatorisk och social arbetsmiljö, finns en hel bunt med föreskrifter/paragrafer som presenteras i ett sammanhang och som ökar förståelsen för hur olika delar hänger samman. Det är någonting som vi vill värna! Den nya strukturen ställer enormt högt krav på den som ska söka information.  

Ywonne Strempl på Arbetsmiljöverket förstår och respekterar den oro som uttrycks kring regelförnyelsen men understryker att en omarbetning är nödvändig.  

– Bakgrunden är att vår författningssamling har kommit till och kompletterats under mycket lång tid och det syns på hur olika föreskrifter är utformade. Många av dem uppfyller idag inte den lagstiftning som idag gäller för myndigheters regler. Det gäller bland annat en del av våra allmänna råd, säger hon och fortsätter: 

– Människor kommer i allt högre grad att förvänta sig att man med sin telefon snabbt kan få en överblick över de regler som gäller på sin egen arbetsplats och med de regler vi har idag är det inte möjligt, säger hon. 

Daniel Hjalmarsson tillägger att det finns delar i omarbetningen som han är positiv till, däribland ambitionerna om en ökad digitalisering och att skapa en optimerad sökfunktion kopplad till föreskrifterna som ska underlätta arbetsmiljöarbetet. Att man ser över språket och tar bort hänvisningar till gammal forskning tycker han också är bra. 

– Som det ser ut i dag finns det en del dubbelregleringar. Dessutom är språket föråldrat och det finns många hänvisningar till gammal forskning som måste tas bort. Men det här hade varit fullt möjligt att göra ändå, utan att ändra hela strukturen, säger han. 

Malin Letser

Senaste nytt

Ökad produktivitet vid distansarbete

ARBETSMILJÖ Många får mer gjort vid distansarbete, vis...
20 mars, 2023

Tuff framtid för samhälls- och beteendevetare

ARBETSMARKNAD Dyster prognos för samhällsvetare, beteend...
17 mars, 2023

Risk för år av försämrad arbetsmiljö när regionerna ...

EKONOMI SKR flaggar för tuffa år för landets kommu...
16 mars, 2023

”Om skolan var anpassad efter barns behov hade Bup i...

REPLIK Det behövs mer resurser längre ned i pyram...
15 mars, 2023


Läs även

Ökad produktivitet vid distansarbete

ARBETSMILJÖ Många får mer gjort vid distansarbete, vis...
20 mars, 2023

Risk för år av försämrad arbetsmiljö när regionerna ...

EKONOMI SKR flaggar för tuffa år för landets kommu...
16 mars, 2023

Ny lag ska stärka skyddet för socialsekreterare

ARBETSMILJÖ Det straffrättsliga skyddet ska stärkas fö...
10 mars, 2023

Nästan varannan anställd på Sis-hem utsatt för hot

SIS Akademikerförbundet SSR kräver fler platse...
27 februari, 2023