11 mars, 2020

Arbetsmiljöverket kräver bättring av Hörby kommun

Efter skyddsombudens larm i Hörby kommun ska arbetsmiljön nu utredas. Det slår Arbetsmiljöverket fast efter sin inspektion.

horby-puff2

Arbetsmiljöverket kräver att Hörby kommun undersöker bristerna i arbetsmiljön. Senast den 1 juni ska det vara gjort, annars kan kommunen tvingas betala 75 000 kronor i vite.

– Vi tycker att föreläggandet är jättebra och vi känner att Arbetsmiljöverket verkligen har lyssnat på oss, säger Emma Hartell, ordförande i Akademikerförbundet SSR:s lokalförening i Hörby samt skyddsombud.

Arbetsgivaren har begärt hjälp från företagshälsovården, något som hon uppskattar.

– Vi känner också att vi har börjat en dialog med arbetsgivaren. Ännu är det ingen skillnad i arbetsmiljön på kommunkontoret, men de har påbörjat en beställning till företagshälsovården och det är ändå en start, säger hon.

De fackliga företrädarna var tidigare kritiska till den bristande dialogen med ledningen. Kommunalrådet Cecilia Bladh in Zito (SD) har inte bemött kritiken och valt att inte svara på Akademikerns frågor. Men Moderaternas (som styr tillsammans med SD) ordförande i Hörby, Anders Malmgren, kommenterade i förra veckan anmälan från skyddsombuden och menade att en del av klagomålen var ”gnäll” från missbelåtna personer som inte får som de vill. Han hänvisade till att det var en samlad uppfattning som kommunledningen hade.

Emma Hartell tycker att uttalandet nedvärderar medarbetares upplevelse av kränkningar.

– Detta handlar om kränkningar och mobbning, inte gnäll. Det gör mig som huvudskyddsombud djupt bekymrad över om det är så här de ledande politikerna och kommunledningen ser på detta. Med den inställningen kommer det att vara svårt att komma tillrätta med rådande arbetsmiljöproblem.

Hon hoppas att arbetsgivaren tar till sig av Arbetsmiljöverkets kritik och tänker om.

Efter en inspektion konstaterar alltså Arbetsmiljöverket att kommunledningen måste utreda arbetsmiljön. Senast den 1 juni ska Hörby kommun har undersökt arbetsförhållandena för de anställda. Annars riskerar kommunen att tvingas betala vite på 75 000 kronor.

– Överlag känner medlemmarna att de har blivit hörda nu, att Arbetsmiljöverket tar det här på allvar. Nu måste det verkligen undersökas. Det upplever vi också att arbetsgivaren faktiskt gör nu.

Undersökningen ska se över vilka krav som ställs på medarbetarna, om det finns tillräckliga resurser och om arbetstiden riskerar att leda till ohälsa för de anställda. Ledningen ska också undersöka om det finns arbetsuppgifter och situationer som är psykiskt påfrestande och om det finns faktorer som kan ge upphov till kränkande särbehandling.

Efter inspektionen som gjordes för snart två veckor sedan konstaterar Arbetsmiljöverket att det behövs en grundlig undersökning för att utreda omfattningen av och orsakerna till de eventuella arbetsmiljöproblemen. Därefter bör också riskerna för ohälsa bedömas. Därefter bör de åtgärder som inte görs direkt skrivas upp i en handlingsplan som är tidsatt.

Det var i början av året som skyddsombud och fackliga organisationer slog larm om dåliga arbetsförhållanden på kommunkontoret i Hörby. Kränkningar och mobbning har lett till att 25 chefer har slutat, vittnade facken om. De påtalade att flera medarbetare som var sjukskrivna eller hade slutat hade inte ersatts och gjorde en så kallad 66a-anmälan till Arbetsmiljöverket.

Annika Clemens

Läs även

Jobbet blir bara bättre med tiden

Forskning Arbetande 60-åringar blir i takt med stiga...
21 september, 2021

Blandade åsikter om nya las

Arbetsrätt Remissinstanserna ger både ris och ros til...
20 september, 2021

Nytt kansli ska göra arbetslivet mer hållbart

Arbetsmarknad Regeringen inrättar ett nytt kansli som sk...
6 september, 2021

En av tre hade arbetsrelaterade besvär 2020

Arbetsmiljö Var tredje sysselsatt i Sverige hade hälso...
2 september, 2021