7 februari, 2019

”Arbetsförmedlingen behövs även i framtiden”

Ju mer resurser till Arbetsförmedlingen – desto lägre arbetslöshet. Det visar Daniel Fredriksson, doktor i sociologi, i en ny avhandling vid Stockholms universitet. Han ställer sig därmed kritisk till det stora varslet i förra veckan.

af

Det var i onsdags i förra veckan som beskedet kom om att 4 500 anställda varslas på Arbetsförmedlingen. Samma vecka kom även ett slutbetänkande från Arbetsmarknadsutredningen där man bland annat föreslår att Arbetsförmedlingens förvaltningsanslag ska sänkas kontinuerligt.

Mot den bakgrunden är det intressant att titta närmare på resultaten i Daniel Fredrikssons nya avhandling "Enabling employment?” vid Sociologiska institutionen och Institutet för social forskning (SOFI) vid Stockholms universitet.

Avhandlingen är indelad i flera olika delstudier där en av dem har fokuserat på sambandet mellan satsningar på bland annat arbetsförmedling och sänkt arbetslöshet.

– Resultatet visar att ökade resurser till Arbetsförmedlingen har en direkt effekt på arbetslösheten. Studien visar även att andra typer av åtgärder, så som utbildningsprogram och offentligt jobbskapande, får en förstärkt effekt, säger Daniel Fredriksson.

Forskningen bygger på analyser av hur arbetslösheten, mätt i procent av den arbetsföra befolkningen, hänger ihop med olika typer av arbetsmarknadspolitiska insatser. Totalt är det 19 länder som har ingått i studien, däribland Sverige, Norge, Danmark och Finland.

– Bakom resultatet finns ett antagande om att ökade resurser till Arbetsförmedlingen också innebär mer personal och mindre belastade arbetsförmedlare som därmed kan ge arbetssökande det stöd de behöver, säger han.

Beskedet om att Arbetsförmedlingen nu varslar 4 500 anställda är någonting som Daniel Fredriksson, mot bakgrund av det här resultatet, ställer sig skeptisk till.

– Det man bör ha klart för sig är att varslet inte enbart kommer att ha effekter på Arbetsförmedlingen stöd- och rådgivande funktion. Det kommer även att ha effekt på hur väl man som arbetssökande lyckas ta del av andra åtgärder. Det är en konsekvens som jag upplever att man inte diskuterar alls i nuläget, säger han och försätter:

– Om man drar ner på Arbetsförmedlingen och samtidigt tror att man ska hålla uppe effekterna av andra åtgärder, så som utbildningsprogram, är jag inte säker på att man är rätt ute.

Han understryker att det givetvis är viktigt att ta reda på vilket typ av stöd som har bäst effekt på arbetslösheten – men han tycker ändå att sambandet mellan antalet arbetsförmedlare och en sänkt arbetslöshet är högst relevant i sammanhanget.

– Någonstans handlar det ändå om att det måste finnas tid och resurser för att prata med och hantera de människor som behöver stöd och råd, säger han.

Vad han tror om Arbetsförmedlingens framtid tycker är svårt att sia om – däremot är han övertygad om att det, även framåt, måste finnas någon typ av centraliserad institution som hanterar arbetsmarknadspolitiska frågor.

– Arbetsförmedlingen behövs även i framtiden, men exakt hur den ska organiseras har jag inga åsikter om, säger han. 

Text: Malin Letser. 

Läs mer: 

Var tredje varslas från Arbetsförmedlingen: ”Det är en tung dag"

Heike Erkers: Varselbeskedet är ett hårt slag

Malin Letser

Läs även

Altruism vanligt motiv till fackligt engagemang  

Forskning Altruism är det vanligaste motivet till fa...
14 oktober, 2021

Jobbet blir bara bättre med tiden

Forskning Arbetande 60-åringar blir i takt med stiga...
21 september, 2021

Reformeringen av Arbetsförmedlingen fortsätter

Arbetsförmedling Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark presen...
14 september, 2021

Forskare: Socialarbetare borde fokusera mer på miljön

Forskning Utbildningar i socialt arbete borde också ...
13 september, 2021