14 juni, 2021

Heike Erkers: ”Vi tar den politiska debatten”

Heike Erkers

Heike Erkers, förbundsordförande i Akademikerförbundet SSR.

Foto: Sandra Johnson

Och vilken smällkaramell det blev! Vi lämnar bakom oss en väl genomförd kongress.  En digital kongress är utmanande i sig. Men det gick över all förväntan, debatterna var höga, inläggen många, besluten kloka och teknikstrulet övervinnligt. Temat för kongressen, Uppdrag välfärd, innebar också startskottet på ett landsomfattande fokusarbete där vi tillsammans nu formulerar krav i de mest angelägna frågorna som berör detta område. Vi gör det ute i kommunerna, regionerna och på riksnivå. Skarpa, politiska krav som vi riktar till politiken inför valet 2022.  I vårt eget ”valprogram” samlar vi problembeskrivning, förslag på lösning och krav för hur det ska lyckas.

Jag ser framför mig politiska debatter om välfärden runt om i Sverige, affischer med våra krav på arbetsplatser och fullt av SSR:are som uppvaktar politiker i valstugorna.

I Uppdrag välfärd sätter vi fokus på den sociala skulden, på kriminalvården och Sis, på AI i välfärden och förstås på arbetsmarknadspolitikens effekter.

I grunden handlar det om välfärdens åtaganden och finansiering för en högkvalitativ välfärd. Om ansvarsfördelningen mellan stat, kommun och region. Om hållbar kompetensförsörjning och en god arbetsmiljö i välfärden. Om effektivt nyttjande av offentliga resurser och om en digitalisering för att skapa långsiktiga förutsättningar för välfärd.

Allt detta och lite till är frågor som behandlas i den av regeringen tillsatta Välfärdskommissionen. Som representant för Saco ser jag vårt förbunds stora potential att ta stafettpinnen i den så viktiga politiska debatten. För, om inte vi gör det, vem gör det då?

Heike Erkers

Läs även