15 maj, 2023

Orimliga krav på effektiviseringar

KRÖNIKA Ambitionsnivån ska höjas och verksamheten ska bli effektivare – samtidigt som budgeten stramas åt. Magiskt tänkande från politiskt håll som drabbar medlemmarna, skriver Heike Erkers.

Heike Erkers

Heike Erkers, ordförande Akademikerförbundet SSR.

Foto: Sandra Johnson

Våra medlemmar har inte råd med politikers magiska tänkande. I valrörelsen hörde vi sköna ord om satsningar på välfärden och tryggheten. Tyvärr befinner sig många av våra offentliganställda medlemmar i en betydligt dystrare vardag när myndigheter, regioner och kommuner fått ny budget. Vi ser nedskärningar.

I budgeten står sällan så mycket om att skära i verksamheterna – tvärtom. Ambitionsnivån ska höjas och verksamheten ska bli effektivare. Tyvärr är detta bara ord som används för att föra oss bakom ljuset. Samtidigt skjuter staten till för lite pengar till välfärden.

Vi ser orimliga krav på effektiviseringar i stora delar av offentlig sektor. Att göra arbetet mer effektivt är bra men med de förutsättningarna våra medlemmar har innebär det i praktiken att socialsekreteraren ska handlägga fler ärenden, att chefen i äldreomsorgen ska pressa ner personalkostnader, att sjukhuskuratorn inte får den nya kollega som utlovats, att arbetsförmedlaren ska hjälpa fler långtidsarbetslösa till jobb på samma arbetstid.

Att öka bemanningen kan vara en effektivisering. En bättre arbetsmiljö minskar både sjukskrivningarna och behov av inhyrd personal. Med luft i systemet hinns även det förebyggande arbetet med. Att arbeta förebyggande sparar inte pengar på samma budgetrad men rätt stöd i rätt tid är en vinst för samhället.

Det blir allt hårdare tag i samhället och politiker lägger sig i detaljer. Vi måste bryta denna utveckling tillsammans genom fackligt arbete och att väcka opinion mot besparingskraven på välfärden. Politiker måste ge akademiker rätt förutsättningar att göra sina jobb!

Heike Erkers, förbundsordförande Akademikerförbundet SSR

Akademikern

Senaste nytt

Vi ses i Visby!

ALMEDALEN Akademikern håller i två panelsamtal där p...
8 juni, 2023

Skillnader i distansarbete mellan yrkesgrupper – ”Fö...

ARBETSMILJÖ Hur påverkas arbetsmiljön av distansarbete...
5 juni, 2023

Var fjärde ung tjej har svåra besvär av psykisk ohälsa

PSYKISK OHÄLSA Psykisk ohälsa vanligt förekommande bland ...
2 juni, 2023

Spotify: Vi måste skapa trygghet – rädda människor p...

HR På Spotify brukade många problem lösas gen...
31 maj, 2023


Läs även

Tidslinje: Lever vi längre i dåliga tider?

FOLKHÄLSA I lågkonjunktur ökar den psykiska ohälsan,...
29 maj, 2023

Saco-S: Pressat läge på Sis inför sommaren

Sis Sis-personal pressas från flera håll: Rymn...
29 maj, 2023

Sis-medarbetaren: ”Det är en ansträngd situation – m...

Sis Hur är det att jobba på Sveriges kanske me...
26 maj, 2023

100 miljoner för friskare arbetsplatser

ARBETSMILJÖ Fack och arbetsgivare i välfärden går ut i...
24 maj, 2023