6 december, 2021

”Vi behöver lyfta diskussionen om extremism på arbetsplatsen”

LIKABEHANDLING Hur ska en arbetsgivare agera när anställda har odemokratiska åsikter? Och vilka krav kan anställda ställa på sin arbetsgivare att arbeta förebyggande mot rasism och nazism? Det är några av frågorna som diskuteras på MR-dagarna som börjar i dag, måndag.

Malin Fröjmark, ombudsman Akademikerförbundet SSR. Foto Anna Simonsson

Malin Fröjmark, ombudsman, Akademikerförbundet SSR

MR-dagarna

  • Pågår 6-7 december på Svenska mässan i Göteborg.
  • Årets tema är Demokrati+mänskliga rättigheter=sant.
  • Bland talarna finns skribenten och forskaren Emma Frans, visselblåsaren och före detta FN-diplomaten Anders Kompass och Sidas generaldirektör Carin Jämtin.

Källa: MR-dagarna.nu.

– Vi behöver lyfta diskussionen om extremism på arbetsplatsen. Det är viktigt att hantera frågorna korrekt utifrån verksamheten och organisationens värderingar, säger Malin Fröjmark, ombudsman på Akademikerförbundet SSR.

Hon ska tillsammans med Daniel Poohl från tidningen Expo hålla ett seminarium under rubriken Extremism och arbetskyddsslagen på MR-dagarna i Göteborg imorgon eftermiddag.

– Vi ska förmedla vår syn på allas lika villkor på arbetsmarknaden, säger Malin Fröjmark.

MR-dagarna är Nordens största forum för mänskliga rättigheter. Akademikerförbundet SSR är, förutom medarrangör till ovanstående seminarium, också på plats som utställare och kommer att presentera sin nya rapport ”Mänskliga rättigheter i det fackliga arbetet” på Svenska Mässan.

– Rapporten har tagits fram som ett bokslut över vårt arbete med mänskliga rättigheter, de likabehandlingsfrågor som finns på förbundet och vad har vi gjort för vägval. Men det är samtidigt ett strategidokument, där vi pekat ut områden som vi ser är fortsatt viktiga framåt, säger Markus Furuberg, förhandlingschef vid Akademikerförbundet SSR.

Ett av dessa fortsatt viktiga områden är förbundets förslag om en särskild diskrimineringsombudsman för arbetslivet, även kallad ODA

– Vi tycker att det behövs någon som känner till arbetsmarknadens spelregler och kan jobba tillsammans med arbetsmarknadens parter för att verkligen träffa rätt och få bukt med diskriminering. Vi vet också, som en part på arbetsmarknaden, att det behövs sanktionsmöjligheter. Många tycker att det är ett intressant förslag. Men det har inte kommit som någon proposition om det ännu, säger Markus Furuberg.

Ett annat viktigt område är använda kollektivavtalsreglering mot sexuella trakasserier och för att ge stöd vid hanteringen av våld i nära relationer.

– Metoo-upproret satte en strålkastare på hur vanliga sexuella trakasserier är. Vi tror att kollektivavtalsreglering kan vara en lösning. Kollektivavtal kan ge tydliga rutiner hur man ska jobba systematiskt med frågan. Det blir lite mer lättillgängligt för chefer och medarbetare. Samma sak gäller frågan om mäns våld mot kvinnor. Om det blir en arbetsmiljöfråga så kan vi bättre fånga upp detta i ett systematiskt arbetsmiljöarbete, säger Markus Furuberg.

Stefan Karlsson

Senaste nytt

Konsulter rött skynke för den som vill locka medarbe...

LEDARE Det anses inte som bra reklam för ett soci...
31 januari, 2023

Här är kommunerna som betalar mest för konsulter i s...

GRANSKNING 186 kommuner har deltagit i Akademikerns u...
30 januari, 2023

Konsultkostnader för miljoner

GRANSKNING Två av tre kommuner använder sig av konsul...
30 januari, 2023

Saco varnar för stigande arbetslöshet bland akademiker

ARBETSMARKNAD Arbetsmarknaden för akademiker är fortsatt...
27 januari, 2023


Läs även

Saco varnar för stigande arbetslöshet bland akademiker

ARBETSMARKNAD Arbetsmarknaden för akademiker är fortsatt...
27 januari, 2023

Nya avtalsförhandlingar inom Svenska kyrkan

SVENSKA KYRKAN Lön, brister i arbetsmiljön och bilersättn...
18 januari, 2023

Politiskt skifte med stora förändringar

POLITIK Flyttlasset har gått till Rosenbad för nya...
19 december, 2022

Vårt öppna och demokratiska samhälle är hotat

KRÖNIKA Våra medlemmar kommer att bli krockkudden ...
12 december, 2022