12 juni, 2018

Vem nappar på lika villkor?

Akademiker delar mer och mer lika på föräldraledigheten. Men fortfarande tar kvinnor störst ansvar för barnen – och halkar efter i karriären.

napp_analys

Foto: Rasmus Meisler

Föräldrar i Sverige blir sakta allt mer jämställda. Men fortfarande halkar kvinnor efter i karriären under småbarnsåren. Inte bara i inkomst utan också när det gäller karriärmöjligheter. 

– Kvinnor som tar en kort föräldraledighet har större chans att bli befordrade och därmed få en bättre karriär än de som varit lediga länge, säger Ann-Zofie Duvander, professor i demografi vid Stockholms Universitet. 

Nästan alla pappor, 90 procent, tar ut föräldradagar när deras barn är små. Men kvinnorna är hemma mycket längre. Mammor med akademisk utbildning tar ut 70 procent av föräldraledighetsdagarna, enligt Försäkringskassans statistik och de tar också fler obetalda dagar än pappor. Dessutom tar kvinnor 60 procent av alla vabbdagar och står för nästan allt deltidsarbete under småbarnsåren. 

I par med två mammor är skillnaden mellan föräldrarna inte lika stor. De delar mer lika på föräldraledigheten och inkomstskillnaderna är mindre än i jämförbara heterosexuella par efter att de har fått barn. Det visar en pågående studie vid Stockholms universitet och en undersökning från Institutet för arbetsmarknads- och utbildingspolitisk utvärdering. 

För att få bukt med ojämställdheten tillsatte regeringen 2016 en utredning om föräldraförsäkringen. Resultatet presenterades i december förra året. 

En av utredningens huvudförslag är att fler föräldradagar ska reserveras för varje förälder. ”Pappamånaderna” ska gå från tre till fem, vilket skulle ge en tredelad föräldraförsäkring. Men de borgerliga partierna och Sverigedemokraterna är emot förslaget som därmed saknar stöd i riksdagen, och sannolikt inte kommer att röstas igenom.

Ann-Zofie Duvander är övertygad om att policyförändringar gör stor skillnad för hur familjer väljer att dela upp lönearbetet och ansvaret för barnen. Och hon tror att en förändring till tredelad föräldraförsäkring skulle göra skillnad. Men bara för de män som redan i dag tar sina tre månader. 

– De papporna tror jag skulle börja ta fler månader. Men jag tror inte att en sådan här förändring skulle påverka dem som inte tar ut några dagar alls, eller de som bara tar en månad. 

De som inte är lediga alls tillhör två grupper: de väldigt högt avlönade och karriärinriktade och de som på ett eller annat sätt står utanför trygghetssystemen på arbetsmarknaden. Till den gruppen hör inte bara arbetslösa, utan också de som studerar, är projektanställda eller egna företagare. 

Allra mest föräldralediga enligt Ann-Zofie Duvanders forskning är högutbildade pappor med relativt höga löner, som arbetar offentligt och alldeles särskilt i statlig sektor. 

– Det är män som jobbar i yrken där man kan bestämma ganska mycket själv. De behöver inte oroa sig för att riskera sin karriär eller position och jobbar kanske på arbetsplatser där det finns en större acceptans för att ta en lång ledighet. 

Inom staten ger kollektivavtalet föräldrar som är hemma ett påslag som gör att man förlorar mycket lite av sin inkomst när man är hemma. Men forskningen visar att även andra faktorer än ekonomiska spelar in. En är attityderna på arbetsplatsen. Studier visar att inställningen hos chefer och kollegor spelar roll för hur mycket föräldraledighet man tar. Framförallt för pappor. En föräldravänlig arbetsplats gör skillnad för hur man väljer att fördela ansvaret i hemmet. 

Vad är då en föräldravänlig arbetsplats?

– Det är en arbetsplats där arbetsgivaren anstränger sig för att medarbetarna ska kunna förena sitt arbete med privatliv och familjeliv. Till exempel genom möjlighet till flexibelt arbetsliv och möjlighet att jobba hemma. Mot det får man väga att gränserna mellan arbete och fritid blir lite vagare. Det ska inte vara så att man som medarbetare alltid känner att man måste ”vobba”, säger Maja Rajs, ombudsman på Akademikerförbundet SSR. 

Som förälder har man lagen på sin sida. Alla arbetsgivare är skyldiga att aktivt arbeta för att deras anställda ska kunna förena arbetet med familjelivet. Det står i diskrimineringslagen. Föräldrar skyddas också av föräldraledighetslagen. Förutom rätten till ledighet när barnet är litet slår den fast att mammor och pappor får gå ner i tid under småbarnsåren samt har rätt att vara hemma med sjukt barn.

– Föräldralediga har ett extra skydd mot försämrade anställningsvillkor. Det får inte finnas någon koppling där emellan. Och föräldralediga ska få samma löneutveckling som de hade fått om de inte varit lediga, säger Maja Rajs. 

I grund och botten handlar det om att kvinnor och män ska kunna utvecklas och delta i arbetslivet på samma villkor under hela sitt yrkesliv. En fråga som Akademikerförbundet SSR arbetar hårt med. Just nu ingår Maja Rajs i en partsgemensam arbetsgrupp med fokus på jämställda arbetsplatser för akademiker.

Gruppen ska bland annat leta reda på arbetsplatser där jämställdhetsarbetet fungera bra i praktiken. Tanken är att andra organisationer sedan ska kunna ta del av deras metoder för att själva få till en mer jämställd arbetsplats. Både fackförbund och arbetsgivarorganisationer vill nämligen se en mer jämställd arbetsmarknad, där kvinnor inte halkar efter när de får barn. 

Att nå dit skulle göra stor skillnad för samhället i stort, säger Ann-Zofie Duvander. 

– Rent samhällsekonomiskt är det mer effektivt om kvinnor och män delar på ansvaret för barnen. Det skulle kunna leda till att män och kvinnor inte betraktas olika på arbetsmarknaden utan i stället uppmärksammas för sin kompetens. Och då skulle arbetsmarknaden bli mer effektiv.   

Din rätt som förälder 

Ta föräldraledigt

Du har rätt att vara helt föräldraledig under de första 18 månaderna efter ditt barns födelse. Efter det har du rätt att vara ledig så länge som du tar ut föräldradagar från Försäkringskassan.

Föräldraledighetslagen

Vabba

Du har rätt att vara hemma från jobbet när du får ersättning från försäkringskassan för vård av sjukt barn.

Föräldraledighetslagen

Jobba deltid

Du har rätt att gå ner i tid med upp till en fjärdedel av normal arbetstid när du har barn under åtta år.

Föräldraledighetslagen

Behåll dina förmåner

Som förälder har du samma rättigheter och ska ha samma förmåner som andra anställda, även när du är föräldraledig, vårdar sjuka barn eller arbetar deltid under småbarnsåren. 

Föräldraledighetslagen

Förena arbete och familj

Din arbetsgivare ska underlätta för dig som arbetstagare att förena förvärvsarbetet med föräldraskapet. Det innebär att arbetsgivaren ska uppmärksamma delar av arbetet som kan försvåra för dig att ta hand om din familj, till exempel begränsa övertid eller arbete på obekväm arbetstid, eller att införa flextid.

Diskrimineringslagen

Text: Johanna Kvarnsell, Akademikern. 

Reportaget ovan är en del av magasinet Akademikern 3 2018. Läs hela tidningen som PDF här! 

Läs mer: 

Susanna Bestelid leder Volvo cars satsning på att bli en föräldravänlig arbetsplats

Akademikern

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Akademikern.

Senaste nytt

Välkommen satsning på socialtjänsten i utmanande tid...

BUDGET Satsningarna på välfärden i regeringens bu...
21 september, 2023

Tre miljarder sparas på arbetsmarknadsåtgärder

BUDGET Arbetslösheten väntas öka framöver. Trots ...
20 september, 2023

Regeringen vill spara miljarder på insatser för arbe...

BUDGET Stora neddragningar på arbetsmarknadsåtgär...
20 september, 2023

Miljardsatsning inför ny socialtjänstlag

BUDGET För att reformen ska vara möjlig vill rege...
15 september, 2023


Läs även

Akademikerförbundet SSR: Socialtjänsten glöms bort i...

LAGSTIFTNING Att kommunerna får mer ansvar för det brot...
6 september, 2023

Framtidens välfärd i fokus på Frihamnsdagarna

FÖRBUNDET Akademikerförbundet SSR diskuterar framtid...
31 augusti, 2023

Akademikerförbundet SSR: ”Man rycker undan mat...

POLITIK Tilliten till socialtjänsten hotad om anmä...
31 augusti, 2023

Replik: ”Kriminalvården har erfarenhet av arbete med...

KRIMINALVÅRDEN Kriminalvården bedriver skolverksamhet och...
18 augusti, 2023