2 mars, 2023

Stor risk för fler varsel i vår – anställda i privat sektor särskilt utsatta

ARBETSMARKNAD Vart fjärde företag uppger att det finns risk för varsel i vår, enligt Svenskt Näringsliv. Akademikerförbundet SSR förbereder sig, även om medlemmarna troligen inte är de som drabbas först: ”Vi befarar att det kommer till oss så småningom”.

Akademikerförbundet SSR:s biträdande förhandlingschef för privat sektor, Maria Johansson, tror att det kommer att dröja ett tag innan varslen når förbundets yrkesgrupper. Störst risk att drabbas löper de som är anställda i den privata sektorn.

Foto: Annika Clemens

Svensk Näringsliv ställer fyra gånger om året frågor om konjunktur, sysselsättning, försäljning, investeringar och tillväxt till sin företagarpanel. Den senaste undersökningen som gjordes i januari, ger en mörk bild av utvecklingen i svensk ekonomi.

Mer än en fjärdedel, 26 procent av företagen i panelen tror att det finns risk för varsel det närmaste halvåret. 18 procent av företagen spår att antalet medarbetare minskar de kommande 12 månaderna.

Svensk Näringsliv spår även i sin senaste konjunkturrapport att Sverige kommer att befinna sig i en lågkonjunktur de närmaste två åren.

Maria Johansson, Akademikerförbundet SSR:s biträdande förhandlingschef för privat sektor, tror också att Sverige är på väg in i en lågkonjunktur och att antalet varsel kommer att öka framöver.

– Det börjar komma varsel i byggbranschen, handeln och i tjänstesektorn. Vi befarar att det kommer till oss så småningom. Men bilden är mycket splittrad. Industrin går fortfarande bra och prognosticerar goda resultat framöver, säger hon.

Hon tror att det kommer att dröja ett tag innan varslen når förbundets yrkesgrupper. Störst risk att drabbas löper de som är anställda i den privata sektorn, som personalvetare, ekonomer, samhällsvetare och de som arbetar i den privata vården. Hittills har hon inte sett någon ökning av antalet varsel bland medlemmarna.

– Det ser ut ungefär som förra året, säger hon.

Majoriteten av förbundets yrkesgrupper finns inom den offentliga sektorn som är beroende av skatteintäkter. Där kommer nedskärningar och varsel att märkas först om skatteintäkterna blir betydligt sämre.

Maria Johansson tror dock att många av de som i så fall förlorar sitt arbete snabbt kan hitta ett nytt, eftersom det fortfarande råder en stor kompetensbrist inom region och kommun och stat.

Hon uppmanar medlemmar som är oroliga för att varslas att höra av sig till förbundet för att få råd och stöd. Hennes bästa tips till de som är oroliga är gå med i facket och a-kassan, samt att försäkra sig om att arbetsgivaren har ett kollektivavtal och är ansluten till en omställningsorganisation.

– Arbetsgivare med kollektivavtal har bättre villkor vid en uppsägningssituation. Att se till att vara med i a-kassan och facket är också superviktigt i sådana här tider, säger hon.

Stefan Karlsson

Senaste nytt

Forskaren: ”Fackförbunden avgörande för en rättvis k...

HÅLLBARHET För att mobilisera klimatarbetet bjuds led...
27 mars, 2023

Jobbstress leder till 700 dödsfall årligen

ARBETSMILJÖ Antalet personer som dör till följd av job...
23 mars, 2023

Inkomst och utbildning påverkar livslängden

FOLKHÄLSA Höginkomsttagare lever nästan sju år längr...
22 mars, 2023

Replik: Rutiner, policy och dokumentation mer rättss...

REPLIK Systematiskt arbete behövs för att skapa e...
22 mars, 2023


Läs även

Tuff framtid för samhälls- och beteendevetare

ARBETSMARKNAD Dyster prognos för samhällsvetare, beteend...
17 mars, 2023

Risk för år av försämrad arbetsmiljö när regionerna ...

EKONOMI SKR flaggar för tuffa år för landets kommu...
16 mars, 2023

Förbundets krav i avtalsrörelsen: 4,4 procents löneö...

AVTAL Nu växlas arbetet upp i avtalsförhandlinga...
14 mars, 2023

Ny lag ska stärka skyddet för socialsekreterare

ARBETSMILJÖ Det straffrättsliga skyddet ska stärkas fö...
10 mars, 2023