29 maj, 2020

Sex timmars arbetsdag – inte hela lösningen för socialsekreterare

Kortare arbetsdagar skulle minska socialsekreterarnas arbetsstress, men inte nödvändigtvis vara hela lösningen. Det visar ny forskning från Karolinska institutet.

peter_barck-holst

Peter Barck-Holst är psykolog i botten och har skrivit en avhandling om hur socialsekreterare påverkas av sex timmars arbetsdag.

Privat

Socialsekreterares stressiga arbetssituation har varit känd under många års tid. I en avhandling från Karolinska institutet har Peter Barck-Holst undersökt hur socialsekreterare skulle påverkas om deras arbetsdag kortades till sex timmar. Studien visade att symtom på utmattningssyndrom minskade.

– Vi har belagt effekter och det var mycket som förbättrades. Allt från sömn, mindre stress, minnessvårigheter, negativa känslor och trötthet, säger Peter Barck-Holst som i grunden är legitimerad psykolog och nu har doktorerat i medicinsk vetenskap.

Avhandlingen bygger på data från en stor undersökning som gjordes tidigare på Arbetsmiljöinstitutet där olika yrkesgrupper inom offentlig sektor fick pröva på att jobba sex timmar om dagen i stället för åtta. Dessa grupper jämfördes med grupper som arbetade heltid. Peter Barck-Holst har gått vidare med en fördjupande studie som bygger på data om socialsekreterare.

– Jag hade inte förstått att arbetsvillkoren för socialsekreterare var så dåliga. Det har varit så under lång tid och inget har hänt. Det blev jag förvånad över, berättar han.

_  Ju mer jag läste in mig desto mer visade det sig att de ligger på toppen i undersökningar om stress. Det handlar om människor som far illa och det kan påverka deras arbete med klienterna.

Studien visar alltså att en minskning av arbetstiden skulle minska stressen för socialsekreterarna och öka möjligheten för återhämtning. De skulle bli mindre sårbara och känna att de hade mer kontroll över sin privata situation. Men det är inte säkert att det skulle vara hela lösningen.

– Socialsekreterarna i den intervjuundersökning vi gjorde vid ett av socialkontoren hade en orimligt stor mängd klienter och gick de från åtta överbelastade timmar till sex överbelastade timmar. De fick inte mer tid för återhämtning på jobbet.

Peter Barck-Holst talar om systemfel där exempelvis ingen tid fanns avsatt för nödsitutaioner som ändå uppstod återkommande. I fortsatta studier tycker han att man bör studera vad som skulle hända om socialsekreterare arbetar åtta timmar om dagen, men med ett mindre antal klienter och jämföra det med en arbetstidsförkortning.

Han skulle också vilja studera hur klinterna påverkas.

– I de här studierna finns antydningar om att socialsekreterarna skulle kunna vara mer närvarande och ha med tålamod när de arbetade sex timmar, enligt vad de själva beskrev.

Många undersökningar har gjorts av socialsekreterarnas arbetssituation. Nu är det dags att fundera över vad som ska göras åt problemen, tycker Peter Barck-Holst.

– Jag tycker att man behöver prata om vad vi kan göra nu. Vi kan inte fortsätta presentera larmrapporter, det är dags att titta på vad vi ska göra åt det.

Fotnot: I en av artiklarna som finns med i forskningen refereras till en artikel i Akademikern: Fler kommuner testar kortare arbetstid

Annika Clemens

Senaste nytt

Sökes: Kollegor

ARBETSMARKNAD Bristen på socionomer tvingar Norrtälje at...
2 februari, 2023

Konsulter rött skynke för den som vill locka medarbe...

LEDARE Det anses inte som bra reklam för ett soci...
31 januari, 2023

Här är kommunerna som betalar mest för konsulter i s...

GRANSKNING 186 kommuner har deltagit i Akademikerns u...
30 januari, 2023

Konsultkostnader för miljoner

GRANSKNING Två av tre kommuner använder sig av konsul...
30 januari, 2023


Läs även

Sökes: Kollegor

ARBETSMARKNAD Bristen på socionomer tvingar Norrtälje at...
2 februari, 2023

Konsulter rött skynke för den som vill locka medarbe...

LEDARE Det anses inte som bra reklam för ett soci...
31 januari, 2023

Här är kommunerna som betalar mest för konsulter i s...

GRANSKNING 186 kommuner har deltagit i Akademikerns u...
30 januari, 2023

Konsultkostnader för miljoner

GRANSKNING Två av tre kommuner använder sig av konsul...
30 januari, 2023