Fler kommuner testar kortare arbetstid

Sedd av 5103

Akademikern. Östersund, Sundsvall, Vingåker. Det är bara några exempel på kommuner som testar sex eller sju timmars arbetsdag inom socialtjänsten. Många hoppas att förändringen ska göra kommunen mer attraktiv som arbetsgivare och minska sjukskrivningarna.

Senast ändrad 13:38, 12 Jan 2017
Foto: Mostphotos.

Vingåkers kommun tog beslutet om sju timmars arbetsdag i december och körde igång redan vid årsskiftet. Tolv socialsekreterare som arbetar med myndighetsutövning inom barn och ungdom ingår i pilotprojektet, som ska pågå i två år.

– De har den tuffaste arbetssituationen inom socialtjänsten. Nu när vi har full bemanning vill vi säkerställa att alla stannar kvar, och vi tror att kommunen blir en mer attraktiv arbetsgivare med 35-timmarsvecka. Det kan bland annat bli lättare att hitta vikarier vid föräldraledighet, studier, sjukdom och så vidare, säger Robert Skoglund, ordförande för socialnämnden i Vingåkers kommun.

Målet är sjukskrivningarna helst ska minska, men framför allt inte öka under pilotperioden. Tanken är att socialsekreterarna behåller sin heltidslön och utför samma arbetsuppgifter som tidigare.

– Det är min största farhåga, hur medarbetarna ska kunna göra samma arbete på kortare tid. Det kanske leder till att man tummar på kvaliteten i utredningarna, säger Robert Skoglund.

Vingåker ska göra en första större uppföljning i oktober.

Några som redan är i fullgång med förkortad arbetstid är 35 barn- och vuxenutredare i Sundsvall. Sedan mitten av september testar de sex timmars arbetsdag mot lön och arbetsmängd motsvarande heltid. Försöket pågår i ett år och ambitionen är att det ska bli permanent. För Robert Viklander i utredningsgruppen för barn och unga har blivit lättare och roligare att gå till jobbet sedan projektet startade.

– Jag är piggare på jobbet och får lika mycket gjort som tidigare trots att jag har mindre tid. Jag har mer tid både för mig själv och med familjen, och det påverkar också arbetet positivt, säger han.

I början av projektet kände sig Robert Viklander sig stressad, det tog ett tag att ställa om och planera efter sex timmar per dag i stället för åtta. Men efter ungefär en månad lade sig stressen. Det har också blivit mer pyssel när det gäller att få till mötestider med andra delar inom socialtjänsten och utomstående aktörer.

Tidigare har utredningsgruppen för barn och unga haft stor personalomsättning och ett syfte med projektet var både att behålla och locka ny personal. Här märker Robert Viklander redan effekt.

– Nu är vi nästintill fullbemannade, det har vi inte varit tidigare. Det kan också vara en anledning till att jag är piggare och hinner lika mycket på kortare tid, säger han.

En av de första kommunerna som provat och utvärderat sex timmars arbetsdag är Östersund. Pilotprojektet pågick 1 mars–31 augusti 2016 och 18 anställda inom området Försörjning, som jobbar med ekonomiskt bistånd och försörjningsstöd, valde att vara med. Även här skulle arbetsmängden och lönen ligga på samma nivå som tidigare.

Projektet var en av flera insatser för att förbättra arbetsmiljön för socialsekreterarna efter att sjukskrivningstalen ökat från 6,4 procent till 7,2 procent mellan 2014 och 2015. Inom området Försörjning var sjuktalen ännu högre.

Enligt utvärderingen ökade andelen medarbetare som upplevde att de kunde koppla av från arbetet när de var lediga från 50 procent vid projektets början till 94 procent i slutfasen. Före starten tyckte 57 procent att de hade tillräckligt med tid att utföra sina arbetsuppgifter, i slutet av projektet var den siffran 75 procent. Andelen som upplevde negativ stress hade också minskat från 57 till 13 procent.

Hur är det möjligt att utföra samma arbete på kortare tid och dessutom känna mindre stress?

– Det medarbetarna har sagt är att det under projekttiden kunde vara en högre arbetsintensitet än tidigare, men att de klarade av det eftersom de hade tid för återhämtning. Sedan var det ett kort försök med 18 personer och vi började i mars så sommarmånaderna fanns med. Vi vet inte hur det hade sett ut med det här tempot under en längre tid, därför är det spännande att andra kommuner också provar, säger Marika Sahlin, chef för område Försörjning på Östersunds kommun.

Syftet med projektet var att se om sex timmars arbetsdag kunde sänka sjukfrånvaron och om bidra till en långsiktigt hållbar arbetsmiljö. Blev det så?

– Det är för kort tid för att se effekter på den långsiktiga sjukfrånvaron, den korttidsfrånvaron var oförändrad. Resultatet visar att personalen upplevde att de hade mer tid för återhämning och en minskad känsla av stress, så det borde innebära en mer hållbar arbetsmiljö.

En farhåga som fanns innan projektet startade var att klienterna skulle hamna i kläm. Enligt Marika Sahlin löste enheten det genom att personalen som hade dagjour jobbade mellan klockan 08 och 17 och tog igen den lediga tiden en annan dag.

Östersund har just nu inga planer på att införa sex timmars arbetsdag permanent. Enligt Marika Sahlin har det funnits diskussioner om att pröva förkortad arbetstid även inom andra områden inom socialförvaltningen, men inget är bestämt i dagsläget.
 

Ny forskning från Stressforskningsinstitutet visar också att sex timmars arbetsdag har en positiv inverkan på stress, sömn och sömnighet. I studien ingick 580 heltidsanställda inom offentlig sektor, däribland socialsekreterare. 354 fick arbeta sextimmarsdagar i 18 månader och de övriga jobbade vidare på heltid.

– Det var signifikanta, positiva förändringar i alla parametrar hos de som jobbade sex timmar, bland annat ökade sömnlängden med 24 minuter per natt under arbetsveckan, säger Helena Schiller, doktorand vid Stressforskningsinstitutet.

Hon menar att kortare arbetstid kan göra att medarbetarna blir mer effektiva och pigga, vilket borde påverka sjukskrivningstalen på lång sikt. Det minskar också risken för olyckor och tjänstefel. Däremot går det inte att göra samma arbete som tidigare på kortare tid. En förutsättning för att kortare arbetstid ska ge positiva effekter är att det anställs mer personal.

– Arbetsbördan måste minska, alternativt att man i stället för minskad arbetstid har flexibla arbetstider eller skiftscheman som ger möjlighet till mer återhämtning, säger Helena Schiller.

De testar också

  • Angered: Planerar att göra ett försök med sex timmars arbetsdag under 2017.
  • Arboga: Undersöker förutsättningarna för att starta ett försök med sex timmars arbetsdag för all myndighetsutövande personal.
  • Enköping: Socialsekreterare inom barn och familj får 6 timmars arbetsdag med heltidslön 2017.

 

Läs mer om socialsekreterarnas arbetsmiljö

”Jag kommer att få en bättre livskvalitet”

Bra chef och arbetsgrupp får socialsekreterare att stanna

Därför väljer socialsekreterarna att gå

Akademikern Plus: Lockar med lön

 

up 434
Kommentera inlägget på vår medlemssajt