4 oktober, 2022

SD diskuteras inom Saco:s styrelse

POLITIK Sacos förhållningssätt till Sverigedemokraterna efter valframgångarna ska lyftas på centralorganisationens nästa styrelsemöte. “Oerhört viktig fråga – måste hanteras klokt”.

I ljuset av SD:s framgång i valet diskuteras frågan om samarbete med partiet bland de fackliga centralorganisationerna.

Foto: Stefan Jerrevång

Tidningen Arbetsvärlden och Arbetet uppger att TCO har öppnat för att se över sin tidigare strikta policy om att inte samverka med SD. Även LO har nyligen uttalat sig om att de kommer att bedriva påverkansarbete mot SD om de är med och styr landet.

Hur Saco ställer sig till samverkan med Sverigedemokraterna är fortfarande oklart, men meddelar via mejl att frågan ska tas upp på nästa styrelsemöte.

– Saco är en partipolitiskt obunden organisation. Vi har kontakter med de politiska partier, beslutsfattare och organisationer som är relevanta för att påverka i de sakpolitiska frågor vi har fått i uppdrag att driva. Saco har inte någon särskild policy rörande SD, skriver Robert Stjernberg, pressansvarig på Saco.

Akademikerförbundet SSR har inte haft någon uttalad policy om att inte prata med Sverigedemokraterna, men har inte heller aktivt sökt kontakt, säger Heike Erkers, ordförande för Akademikerförbundet SSR och Sacos andre vice ordförande.

– När vi har blivit inbjudna till socialutskottet har vi åkt dit och pratat med SD och de andra partierna som sitter där. Men vi har inte själva bjudit in till samtal med Sverigedemokraterna.

Hur ställer sig Akademikerförbundet SSR till att samverka med SD nu?

– Vi kommer att göra en eftervalsanalys och se över vilken politik som Sverigedemokraterna och de andra partierna driver. Hur vi kommer att förhålla oss till SD återstår att se, jag vill inte föregripa den frågan innan vi har diskuterat detta med styrelsen, säger Heike Erkers.

Kommer ert förhållningssätt till SD förändras när de nu är andra största parti och därmed ökar sitt inflytande i svensk politik?

– Hur deras inflytande kommer att se ut vet vi ju inte. Inget är klart. Därför vill jag inte föregripa något innan allt ligger på bordet och vi vet hur landet ligger. Vi kommer förmodligen att veta mer om regeringen och riksdagens konstellation när vi har vårt styrelsemöte om två veckor. Vi lever med vår gamla policy tills vi vet mer och något annat är beslutat.

Varför behövs ett styrelsemöte kring detta?

– Syftet är att titta på hur alla partier, inte bara Sverigedemokraterna, tänker i frågor som är viktiga för oss. Det kan vara saker som gängkriminalitet, förebyggande insatser, arbetsmarknadspolitik och så vidare. Hur vi ska förhålla oss till SD är en oerhört viktig fråga som vi måste hantera på ett klokt sätt. Som ordförande vill jag att styrelsen ska vara fria att ha ett öppet resonemang kring den här frågan, och återkommer gärna när vi haft vårt styrelsemöte.

Vad är er nuvarande policy?

– I stora drag är vi ett förbund som står upp för mänskliga rättigheter och ett öppet och inkluderande samhälle. Vi står för allas lika värde och vänder oss starkt emot främlingsfientlighet. Saker som stark a-kassa, hbtqi-frågor och en stark socialtjänst med förebyggande insatser i fokus kommer alltid vara viktiga för oss, oavsett regering. Våra grundläggande värderingar kommer inte att förändras även om SD blir större.

Therese Johansson

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Akademikern.

Senaste nytt

Krönika: "AI kommer att förändra våra jobb"

KRÖNIKA Tillsätt en algoritmombudsman och ett rege...
2 oktober, 2023

Debatt: Inse värdet av sociologer och beteendevetare...

DEBATT Sociologer och beteendevetare underskattas...
28 september, 2023

Ny bok skildrar hedersförtryck i Sverige

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I boken ”Hedersförtryck: berättelser i Sve...
27 september, 2023

5 tips: Så bör du förhålla dig till AI i arbetslivet

ARTIFICIELL INTELLIGENS AI kommer att påverka i stort sett alla jo...
26 september, 2023


Läs även

Regeringen vill spara miljarder på insatser för arbe...

BUDGET Stora neddragningar på arbetsmarknadsåtgär...
20 september, 2023

Miljardsatsning inför ny socialtjänstlag

BUDGET För att reformen ska vara möjlig vill rege...
15 september, 2023

Mer pengar till Sis fram till 2026

BUDGET Sis har länge kritiserats för allvarliga b...
15 september, 2023

Krönika: ”Angiveri riskerar splittring”

KRÖNIKA En anmälningsplikt riskerar att skada både...
15 september, 2023