30 mars, 2017

Så gör du om chefen vill förhandla lön redan nu

Stopp och belägg. Din lön ska inte förhandlas än, men trots det har flera arbetsgivare försökt att göra det. Egentligen ska de vänta tills det nya avtalet är klart.

stopp_mindre

Foto: Mostphotos

Akademikerförbundet SSR sitter just nu i avtalsförhandlingar med bland andra SKL. Förbundet prioriterar frågor som exempelvis arbetstid, en bättre löneprocess och ökad lönespridning.

Det nuvarande avtalet löper ut den sista mars och innan dess ska inga lönesättande samtal göras. Men trots det har förbundet fått in flera rapporter på arbetsgivare som försökt att ha sådana samtal med medarbetare, exakt hur många rapporter det rör sig om är inte klart. Men enligt Monika Johansson, ombudsman på Akademikerförbundet SSR, så att det är "för många". 

 Får man göra så här?

– I kollektivavtalet står det att de lokala överläggningarna ska ha avslutats innan de lönesättande samtalen kan genomföras. Förutsatt att vårt kommande avtal också fungerar på samma sätt så kan det röra sig om ett brott mot kollektivavtalet om lönesättande samtal görs redan nu, säger hon. 

Vad ska man göra om chefen bokar in lönesamtal nu?

– Hör av dig till din lokala fackliga löneförhandlare och fråga vad som gäller. Det finns undantag där lokala parter har överenskommit om att gå längre i processen, men det hör inte till vanligheterna.

Tänk alltså på att inte sätta dig i ett lönesamtal där ni diskuterar kronor och ören innan du vet vad som står i kollektivavtalet. Däremot kan man ha samtal som handlar om bedömning av ens prestation och hur man levt upp till verksamhetens mål.

– En del kommuner och landsting använder sig av två steg där de i ena samtalet har en diskussion kring just prestation, det är ett slags bedömningssamtal. Därefter går chefen tillbaka och funderar innan man möts igen och har en dialog om själva påslaget. Men det andra mötet sker efter att avtalsförhandlingarna och de lokala överläggningarna är klara.

I de fall där arbetsgivaren bokat in lönesättande samtal redan nu har facket på central nivå i vissa fall valt att kontakta respektive arbetsgivare. Oftast har då arbetsgivaren backat eller stannat upp processen. 

– Ibland har det varit otydligt hur arbetsgivaren kommer agera och där bevakar vi händelseutvecklingen. Jag har inga exempel där man faktiskt genomfört samtalet. Men jag blir inte förvånad om det snart kommer ett sådant exempel, i det fallet kommer vi att överväga att påkalla en tvist utifrån kollektivavtalsbrott, säger Monika Johansson.

Om inte parterna kommer överens om ett nytt avtal före 1 april så förlängs det nuvarande avtalet i väntan på det nya.

– Det arbetsgivaren kan göra under den här perioden, där man inväntar det centrala avtalet, är att vässa sina analyser kring löneökningsbehov, strukturförändringar och prioriteringar. 

Text: Stina Loman, Akademikern

Akademikern

Senaste nytt

”Dålig arbetsmiljö kostar pengar”

KRÖNIKA Det vore samhällsekonomiskt lönsamt att ge...
8 februari, 2023

Hur påverkas arbetsmiljön av att jobba med AI?

HR AI och maskininlärning får allt större bet...
7 februari, 2023

Mycket oro och otrygghet efter Ivo-beslutet

ARBETSRÄTT Cirka 2 000 brukare och 11 000 anställda b...
6 februari, 2023

Heike Erkers: Tillsätt en trygghetskommission för so...

POLITIK Akademikerförbundet SSR kräver fler åtgärd...
3 februari, 2023


Läs även

Avtalsrörelsen 2023: Hot mot den svenska modellen

KOLLEKTIVAVTAL Hur mår den svenska modellen – och hur påv...
19 januari, 2023

Nya avtalsförhandlingar inom Svenska kyrkan

SVENSKA KYRKAN Lön, brister i arbetsmiljön och bilersättn...
18 januari, 2023

Synpunkter från golvet viktiga i avtalsrörelsen

AVTAL Ett intensivt arbete pågår just nu inom pr...
5 december, 2022

Civilanställda flyr polismyndigheten

POLISEN Riktade lönesatsningar på poliser skapar m...
14 november, 2022