11 januari, 2023

Så funkar det: Facklig tid på jobbet

FÖRTROENDEVALD Vill du engagera dig fackligt för att förändra saker på jobbet? Så här mycket arbetstid har du rätt att lägga på fackligt arbete.

1. Övertidsersättning

Hur mycket arbetstid du får lägga på fackliga uppdrag som förtroendevald styrs av förtroendemannalagen. Som förtroendevald ska du vara utsedd av medlemmarna eller av förbundet centralt. Du ska också vara anmäld till arbetsgivaren.

2. Rätt till skälig tid

Du har rätt att använda ”skälig tid” av betald arbetstid för att utföra dina fackliga uppdrag. Hur mycket det är beror på arbetsplats, hur många medlemmar som finns där och kan förändras över tid.

3. Övertidsersättning

Vid större omorganisationer kan behovet av facklig tid vara större. Du har rätt till övertidsersättning eller annan form av ersättning om du inte hinner utföra uppgifterna på ordinarie arbetstid och om det beror på arbetsgivaren att den fackliga verksamheten förläggs till annan tid än ordinarie arbetstid.

4. Val på lunchen?

Att förbereda förhandlingar, förhandla och gå utbildningar får du göra på betald arbetstid. Däremot det som kallas internt fackligt arbete, exempelvis medlemsrekrytering och fackliga val, får inte göras på betald arbetstid. Ett tips är därför att hålla exempelvis möten för den lokala föreningen på lunchtid.

5. Hel- eller deltid

I större kommuner och regioner är det möjligt att få fortlöpande facklig tid och vara tjänstledig på del- eller heltid för att utföra fackligt arbete. Även på andra stora arbetsplatser finns möjligheter att arbeta fackligt på hel- eller deltid, ofta efter överenskommelse med arbetsgivaren.

Annika Clemens

Senaste nytt

Saco-S: Pressat läge på Sis inför sommaren

Sis Sis-personal pressas från flera håll: Rymn...
29 maj, 2023

Sis-medarbetaren: ”Det är en ansträngd situation – m...

Sis Hur är det att jobba på Sveriges kanske me...
26 maj, 2023

100 miljoner för friskare arbetsplatser

ARBETSMILJÖ Fack och arbetsgivare i välfärden går ut i...
24 maj, 2023

Tvingades sluta på dagen: ”Utan facket hade jag inte...

REPORTAGE Kristina Tercero fick lämna sitt jobb som ...
23 maj, 2023


Läs även

De kämpar för att få fler att engagera sig fackligt

FÖRBUNDET Falu kommun lokalförening får stöttning av...
20 september, 2022

Krönika: ”Lokalfackligt arbete kan vara otacksamt, m...

KRÖNIKA Även om många inte tror det gör facket oft...
14 september, 2022

Debatt: Hur mycket effektivisering tål socialtjänsten?

POLITIK I en debatt möttes politiker i Stockholm f...
25 augusti, 2022

Så funkar det: Semester

Efterlängtad sommarledighet närmar sig för de flesta av oss. Men va...
3 juni, 2022