11 januari, 2023

Så funkar det: Facklig tid på jobbet

FÖRTROENDEVALD Vill du engagera dig fackligt för att förändra saker på jobbet? Så här mycket arbetstid har du rätt att lägga på fackligt arbete.

1. Övertidsersättning

Hur mycket arbetstid du får lägga på fackliga uppdrag som förtroendevald styrs av förtroendemannalagen. Som förtroendevald ska du vara utsedd av medlemmarna eller av förbundet centralt. Du ska också vara anmäld till arbetsgivaren.

2. Rätt till skälig tid

Du har rätt att använda ”skälig tid” av betald arbetstid för att utföra dina fackliga uppdrag. Hur mycket det är beror på arbetsplats, hur många medlemmar som finns där och kan förändras över tid.

3. Övertidsersättning

Vid större omorganisationer kan behovet av facklig tid vara större. Du har rätt till övertidsersättning eller annan form av ersättning om du inte hinner utföra uppgifterna på ordinarie arbetstid och om det beror på arbetsgivaren att den fackliga verksamheten förläggs till annan tid än ordinarie arbetstid.

4. Val på lunchen?

Att förbereda förhandlingar, förhandla och gå utbildningar får du göra på betald arbetstid. Däremot det som kallas internt fackligt arbete, exempelvis medlemsrekrytering och fackliga val, får inte göras på betald arbetstid. Ett tips är därför att hålla exempelvis möten för den lokala föreningen på lunchtid.

5. Hel- eller deltid

I större kommuner och regioner är det möjligt att få fortlöpande facklig tid och vara tjänstledig på del- eller heltid för att utföra fackligt arbete. Även på andra stora arbetsplatser finns möjligheter att arbeta fackligt på hel- eller deltid, ofta efter överenskommelse med arbetsgivaren.

Annika Clemens

Senaste nytt

Sökes: Kollegor

ARBETSMARKNAD Bristen på socionomer tvingar Norrtälje at...
2 februari, 2023

Konsulter rött skynke för den som vill locka medarbe...

LEDARE Det anses inte som bra reklam för ett soci...
31 januari, 2023

Här är kommunerna som betalar mest för konsulter i s...

GRANSKNING 186 kommuner har deltagit i Akademikerns u...
30 januari, 2023

Konsultkostnader för miljoner

GRANSKNING Två av tre kommuner använder sig av konsul...
30 januari, 2023


Läs även

Avtalsrörelsen 2023: Hot mot den svenska modellen

KOLLEKTIVAVTAL Hur mår den svenska modellen – och hur påv...
19 januari, 2023

Synpunkter från golvet viktiga i avtalsrörelsen

AVTAL Ett intensivt arbete pågår just nu inom pr...
5 december, 2022

Så funkar det: Turordning

ARBETSRÄTT Riksdagen har beslutat om nya turordningsr...
30 november, 2022

De kämpar för att få fler att engagera sig fackligt

FÖRBUNDET Falu kommun lokalförening får stöttning av...
20 september, 2022