”Vi vill riva murarna runt machokulturen”

Sedd av 528

Akademikern. Machokultur och kvinnliga medarbetare som haft svårt att berätta om kränkningar. Så beskriver initiativtagarna till Kriminalvårdens upprop #virivermurarna stämningen på jobbet. Nu lämnar de uppropet direkt till arbetsgivaren.

Senast ändrad 17:20, 13 Dec 2017
Foto: mostphotos.

I fredags eftermiddag lämnades uppropet #virivermurarna över till Kriminalvårdens HR-direktör. Uppropet var då undertecknat av 954 kvinnliga medarbetare inom myndigheten och i en Facebookgrupp beskrivs drygt 150 händelser där kvinnor trakasserats och särbehandlats på jobbet.

–  Vi vill riva murarna runt macho- och tystnadskulturen. Det råder en destruktiv maskulinitetsnorm här där klassiska ”manliga” beteenden värderas starkt, så som att vara hård, tåla motgångar och skador, inte visa känslor, palla trycket och bemöta kräkningar med aggressivitet, säger Malin Isaksson som tillsammans med kollegorna Katarina Risberg och Mia Blomberg tagit initiativ till uppropet.

– Vi väntade på att ett metoo-upprop skulle komma i vår organisation, och när det inte gjorde det valde vi att skapa ett själva. Vi tyckte det var viktigt att även vi fick synliggöra de problem som fanns hos oss. En viktig del var att vi tänkte att synliggörandet skulle vara det som möjliggör en förändringsprocess.

Efter att de skapat Facebookgruppen började berättelserna att strömma in från kvinnliga medarbetare. Malin Isaksson menar att kvinnorna i organisationen tidigare har haft svårt att prata om erfarenheter av sexuella trakasserier och kränkningar på grund av machokulturen.

– Den som tar upp problem uppfattas som svag, särskilt om du berättar att du utsatts för exempelvis en kränkning. Den här kulturen drabbar både kvinnor och män negativt. Att vi har de här problemen är ett tecken på att vi måste jobba med jämställdheten.

Hon och de två andra initiativtagarna jobbar med utbildningsutveckling i myndigheten och ville lämna uppropet direkt till arbetsgivaren.

– Vi har ett stort förtroende för vår ledning och tror att de faktiskt kan förändra både macho- och tystnadskulturen, säger hon.

Johan Modin är HR-direktör och var den som i fredags fick uppropet på sitt bord.  

– Jag blev berörd och arg när jag läste om berättelserna. Samtidigt är jag tacksam för att man tagit det här initiativet så att vi som arbetsgivare får ta del av berättelser som vi inte fått ta del av tidigare, säger han.

En granskning som Dagens Nyheter gjorde i början av november visar att det är få som anmäler sextrakasserier på myndigheter. Genomgången visar att Kriminalvården har fått in 15 interna anmälningar om sexuella trakasserier mellan 2015-2017. På myndigheten finns 12 608 anställda.

Hur tänker du kring det?

– Det finns ett mörkertal i anmälningar och det har vi anat tidigare. Även vi inom Kriminalvården behöver arbeta med frågor om tystnadskultur. Uppropet är ett tydligt tecken på att vi behöver skapa en arbetsmiljö och kultur där alla känner sig trygga och inte utsätts för sexuella trakasserier, att man vågar anmäla och att chefer tar sitt ansvar.

Johan Modin bekräftar Malin Isakssons bild av att det finns en machokultur på myndigheten och menar att det nu ska jobbas mer med att medvetandegöra normer. Bland annat ska samtal om kräkningar och sexuella trakasserier föras i ledningsgrupper på alla arbetsplatsträffar framöver.

– Det är en viktig början att börja prata om det och inse att vi har problem. Nu går vi igenom de berättelser som kommit fram och sedan ska vi se över hur vi ska fortsätta arbetet, säger Johan Modin. 

Text: Stina Loman, Akademikern. 

Läs mer: 

Heike Erkers: Viktigt ministermöte om #metoo

2 440 socialarbetare i nytt upprop

Kvinnor i svenska kyrkan bryter tystnaden

Fackrörelsen kräver ett stopp på sexismen 

Så hanterar du sexuella övergrepp och trakasserier på jobbet

up 371