Tillitsbaserad styrning: Falun har skrotat stuprören

Sedd av 1643

Akademikern. Socialtjänst, skola och primärvård under samma tak. I Falu kommun har professionerna börjat jobba tajtare för att snabbare ge barn stöd. Deras arbete lyfts fram som ett gott exempel på tillitsbaserad styrning.

Senast ändrad 11:19, 19 Feb 2018
Foto: Ulf Palm/Falu kommun och Magnus Stålberg.
Jonatan Alamo Block är barn- och utbildningschef i Falu kommun.

När Jonatan Alamo Block började jobba som barn- och utbildningschef i Falu kommun 2010 fanns det ett stort missnöje bland personalen.  

– Det var vanligt med öppna konflikter mellan socialtjänst, skola och barn- och ungdomspsykiatrin, vi insåg alla att vi inte kunde fortsätta så här, säger han.

Problemet grundade sig i en frustration över vem som hade ansvar för vad, och i kläm hamnade barn som mådde dåligt och behövde hjälp.

– Vi såg att alla enheter jobbade bra för sig men när de skulle samarbeta blev det problem. Barn som mådde dåligt skickades mellan olika instanser och fick upprepa sin historia gång på gång. Först var det samtal med lärare, sedan kurator och socialtjänst och till sist barn- och ungdomspsykiatrin. Det tog alldeles för lång tid för barnen att få hjälp.

Samtidigt ägnade medarbetarna alldeles för mycket tid åt dokumentation och administration när varje enhet jobbade var för sig.

I början av förra året drog kommunen igång ett pilotprojekt för att få socialtjänst, skola och primärvård att jobba tajtare ihop.

Ett team med personal från skola, socialtjänst, samtalsmottagning och barn- och ungdomspsykiatri kallas nu in till skolor där barn behöver hjälp. Teamet gör en grundläggande kartläggning över vad barnet har för behov av hjälp.

– Utredningen görs efter att föräldrarna gett sitt samtycke kring att sekretessen kring deras barn bryts, säger Jonatan Alamo Block.

Inspirationen kommer från Skottland som för 15 år sedan hade liknande problem som Falun. Skottland utformade då en modell, så kallade Skottlandsmodellen, som bygger på mer samarbete mellan instanser och snabbare hjälp för barnen.

Under våren kommer projektet att utökas och en så kallad trygghetsperson, som föräldrarna hela tiden har kontakt med, ska anlitas.  

– Det här innebär att alla måste förändra sitt arbetssätt, inte minst vi chefer. Vi kan inte fortsätta styra genom stuprör, säger Jonatan Alamo Block som är kritisk till styrning som inte har tillit till professionen.
– Vi har byggt upp ett system som konsekvent bygger på tron att kontrollera istället för att bygga på tillit.

Regeringen har tillsatt en utredning, Tillitsdelegationen, som ska föreslå nya styrmodeller i offentlig sektor som bygger på mer tillitsbaserad styrning. När utredningen är klar kommer flera exempel lyftas fram på verksamheter som lyckats minska onödig kontroll och detaljstyrning. Falu kommun är en av verksamheterna som är knutna till Tillitsdelegationen. 

Många har varit intresserad av Faluns nya arbetssätt. Regeringen, SKL, Socialstyrelsen och Skolverket har varit på plats för att få veta mer. 

Jonatan Alamo Block hoppas att modellen sprider sig till fler kommuner framöver.

– Vi är inte ensamma om den här problembeskrivningen, säger han.  

Text: Stina Loman, Akademikern.

Läs mer: 

Laura Hartman: Allt fler ser baksidorna med detaljerad styrning

Mer fokus på kärnkraft

Tema Väx: Får du bygga fritt?

up 346