Så funkar det: A-kassa

Sedd av 204

Akademikern. Har du förlorat jobbet utan att hitta ett nytt? Då kan a-kassan bli din livboj.

Senast ändrad 12:19, 4 Dec 2017
Foto: rasmus Meisler.

1. Ersättning när du är utan jobb

A-kassa är en omställningsförsäkring som ger dig ersättning om du blir arbetslös. Reglerna för a-kassa finns i Lag om arbetslöshetsförsäkring. Riksdagen bestämmer om ersättningsnivåerna. Att vara med i Akademikernas a-kassa AEA kostar 100 kr månaden.

2. Uppfyller du arbetsvillkoret?

För att ha rätt till a-kassa måste du kunna arbeta minst tre timmar varje dag och i snitt minst 17 timmar i veckan samt vara anmäld på arbetsförmedlingen. Under tolvmånadersperioden innan arbetslösheten ska du ha arbetat minst 80 timmar per kalendermånad i sex månader, alternativt minst 480 timmar under en sammanhängande sexmånadersperiod där ingen månad får vara under 50 arbetstimmar.

3. Så mycket får du

När du varit medlem i en a-kassa i ett år kan du få 80 procent av din tidigare lön upp till taket på 25 760 kronor de första 100 dagarna. Det ger en maxersättning på 910 kronor per dag. Därefter sjunker ersättningen till max 760 kronor. Ersättningen är brutto. Om du inte är medlem i en a-kassa får du ett grundbelopp på max 365 kronor per dag.

4. Så länge får du ersättning

Du kan få pengar i 300 dagar. Det motsvarar ungefär 14 månader om du är helt arbetslös eftersom ersättningen betalas ut fem dagar per vecka. Om du har barn under 18 år har du rätt till ytterligare 150 dagar. Är du arbetslös på deltid kan du få ersättning i max 75 dagar.

5. Inkomstförsäkring ger mer

Om du tjänar mer än a-kassans tak kan en inkomstförsäkring ge dig 80 procent av lönen mellan taket och löner på max 100 000 kronor per månad. De första 140 dagarna ingår i medlemsskapet i Akademikerförbundet SSR och du kan köpa till ytterligare 160 dagar. Försäkringen gäller även om du har sagt upp dig själv, ibland efter en viss karenstid.

Text: Åsa Bolmstedt, Akademikern. 

Ur magasinet Akademikern 5/2017. Läs hela tidningen i vår blädder-pdf här!

Läs mer: 

Regeringen: Fackliga ska få bättre a-kassa

Så funkar det: Nya ägare
Så funkar det: Föräldraledighet
Så funkar det: Skyddsombud
Så funkar det: Övertid
Så funkar det: Avtalsrörelse
Så funkar det: Semester

up 409