20 september, 2023

Regeringen vill spara miljarder på insatser för arbetslösa

BUDGET När finansministern i dag presenterar budgetpropositionen presenteras stora neddragningar på arbetsmarknadsåtgärder. Följ rapporteringen om hur budgeten 2024 påverkar akademiker i olika yrken.

Budgetpropositionen för 2024 i sin helhet presenterades i Rosenbad på onsdagsmorgonen. Foto: Annika Clemens

I dag, onsdag, presenterar regeringen sin budgetproposition för 2024 i sin helhet. Huvudbudskapet från finansminister Elisabeth Svantesson är att det fortfarande är ekonomisk vinter, att lågkonjunkturen kommer att märkas tydligare under 2024 och att arbetsmarknaden kommer att utvecklas svagare.

– Det finns många risker och osäkerheter just nu. Svensk ekonomin är oerhört beroende av vad som händer i vår omvärld. Men det finns styrka i de svenska finanserna vilket ger handlingsutrymme, säger finansminister Elisabeth Svantesson på onsdagens presskonferens.

Sveriges kommuner och regioner får 16 miljarder kronor i sammantaget tillskott nästa år. Det kan ställas mot ett prognosticerat underskott på 28 miljarder kronor.

– Totalt 16 miljarder kronor i tillskott till välfärden är en bedömning vi ser för att det inte ska krävas uppsägningar, för att vi ska stå stadigt. Det kommer inte att vara lätt, men det är ett ordentligt tillskott, säger Elisabeth Svantesson.

Totalt 3 miljarder kronor per år sparas på arbetsmarknadsåtgärder. Enligt Elisabeth Svantesson handlar det framför allt om omprioriteringar.

Här samlar vi de poster som påverkar akademiker i olika yrkesroller.

Arbetsmarknadsinsatser

Regeringen vill fasa ut insatser inom matchningstjänster och introduktionsjobb. I stället införs etableringsjobb för att nyanlända och långtidsarbetslösa ska ha en möjlighet att ta sig in på arbetsmarknaden. Sammantaget ger detta en besparing på 2,1 miljarder kronor.

Arbetsförmedlingen

En höjning av förvaltningsanslaget med 200 miljoner kronor föreslås för 2024. Detta ska ge Arbetsförmedlingen möjlighet att både stärka kontrollarbetet och möta en högre arbetslöshet.

A-kassan

Regeringen och Sverigedemokraterna vill förändra a-kassan så att den baseras på inkomst i stället för arbetad tid. Med detta vill de stärka arbetslinjen och öka förutsättningarna att motverka felaktiga utbetalningar. För att genomföra förberedelser för reformen läggs 50 miljoner kronor extra till Sveriges a-kassor i budgetpropositionen för 2024.

Generella statsbidrag till kommuner och regioner

För att stötta kommuner och regioner efter den höga inflation som råder vill regeringen höja de generella statsbidragen med 10 miljarder från och med 2024.

CSN

Regeringen föreslår att anslaget till CSN ökas med 50 miljoner per år för 2024 och 2025 (och med 10 miljoner i år).

Otillräckligt, menar Akademikerförbundet SSR.

CSN har inte ens hunnit behandla hälften av alla ansökningar som har kommit in till omställningsstudiestödet. Omställningsstudiestödet var en överenskommelse mellan staten, facken och arbetsgivarna. De medel som aviseras för 2024 och 2025 räcker inte, enligt förbundet som kallar det för ett avtalsbrott från statens sida då den inte gör sitt yttersta för att få upp volymerna och ner handläggningstiderna.

Sis

I budgetpropositionen föreslås att anslaget till Statens institutionsstyrelse (Sis) ökar med 145 miljoner kronor 2024, 153 miljoner kronor 2025 och 156 miljoner kronor 2026. Satsningen ska utveckla vårdkvaliteten, säkerställa kompetensförsörjningen och höja kompetensnivån hos medarbetarna.

Kriminalvården

Regeringens omläggning av rättspolitiken ska leda till att fler döms till fängelse och får längre straff. Kriminalvården kommer att behöva byggas ut kraftigt och regeringen vill lägga ytterligare 21 miljarder kronor på myndigheten fram till 2026.

Socialtjänsten

Inför den nya socialtjänstlagen som beräknas träda i kraft 2025 vill regeringen höja anslagen till socialtjänsten. 2024 ska 200 miljoner kronor gå till kommunerna för en kompetens- och bemanningssatsning i socialtjänsten. Anslaget höjs därefter ytterligare och blir 1,2 miljarder 2025 och 2,2 miljarder kronor årligen 2026-2028.

Annika Clemens

Senaste nytt

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och läs om arbetsliv, lön, karriär och fackliga frågor – varje onsdag direkt i din inkorg.

Senaste nytt

Kongressbeslut: Fler regionala skyddsombud för små a...

Kongress 2024 Skyddsombudens roll var uppe för debatt un...
25 maj, 2024

Hot mot demokratin i fokus – ”Måste det gå så ...

KONGRESS 2024 Vart är det demokratiska Sverige på väg? D...
24 maj, 2024

Kongressen är i gång – det här ser ombuden fram emot

KONGRESS 2024 84 ombud är på plats på Runö konferenscent...
24 maj, 2024

Hård kritik mot arbetsmiljön på Ivo – ”Raljant ton f...

ARBETSMILJÖ Tystnadskultur, toppstyrning och upplevd p...
22 maj, 2024


Läs även

Hackerattacken slog hårt mot HR – ”Inget funge...

HR När Kalmar kommun utsattes för en it-attac...
3 maj, 2024

Debatt: Inför talangvisum och skattelättnad för före...

EU-VALET Kraftfulla åtgärder mot kompetensbristen k...
30 april, 2024

Debatt: 3 sätt att lösa kompetensbristen i EU

EU-VALET En europeisk talangpool är ett sätt att mö...
23 april, 2024

Nytt varsel på Arbetsförmedlingen

ARBETSFÖRMEDLING Fortsatta nedskärningar väntar på Arbetsfö...
13 mars, 2024