Allt färre sjukskrivningar i kommuner och landsting

Sedd av 178

Akademikern. Nu sjunker sjukfrånvaron i kommuner och landsting. Det visar ny statistik från Sveriges kommuner och landsting.

Senast ändrad 12:35, 14 Mar 2018
Foto: SKL.
Caroline Olsson, SKL.

För första gången sedan 2011 minskar sjukfrånvaron i kommuner och landsting. Mellan 2016-2017 sjönk sjukfrånvaron i kommunerna från 7,2 till 7,0 procent och i landstingen från 6,2 till 6,0 procent.

Även långtidssjukfrånvaron har sjunkit. Andelen som var sjukfrånvarande längre än 60 dagar inom kommuner låg år 2016 på 48,6 procent. Förra året var siffran 46,9 procent. I landstinget var 52,8 procent långtidssjukskrivna 2016 och förra året var siffran 51,1 procent.

Det visar en sammanställning som Sveriges kommuner och landsting gjort. Statistiken bygger på alla yrkesgrupper inom kommun och landsting.

Caroline Olsson är sektionschef på avdelningen för arbetsgivarpolitik på SKL.

– Vi är inte förvånade över att siffran sjunker. Tittar man historiskt har sjukfrånvaron pendlat väldigt mycket upp och ner, och därför är det naturligt att det nu kommer en nedgång. Men nu måste vi se till att kurvan stabiliseras på den här låga nivån, säger hon.

Sedan ett par år tillbaka har SKL sett en inbromsning i sjukskrivningarna, vad det beror på har flera förklaringar, menar Caroline Olsson och hänvisar till forskning som gjorts på området.

– Det finns många samverkansfaktorer men den allra största anledningen är socialförsäkringens utformning och tillämpning. Dessutom får frågan om sjukfrånvaro större uppmärksamhet nu av Försäkringskassan, hälso- och sjukvården, arbetsgivarna och de fackliga organisationerna. Det sammantaget är sannolikt en del av förklaringen.

En annan orsak kan vara att läkarna har förändrade sjukskrivningsrutiner.

– Försäkringskassan ställer nu betydligt hårdare krav på läkarintygen, säger Caroline Olsson och påpekar att den svängande kurvan inte beror på att människor i dag mår bättre jämfört med förr.
– De kraftiga svängningarna i sjukfrånvaron har väldigt lågt samband med folkhälsan.

Men trots att sjukfrånvaron sjunker är det fortfarande skillnad mellan kvinnor och män, där kvinnor har dubbelt så hög sjukfrånvaro.

Caroline Olsson menar att skillnaden mellan könen är kommunernas, landstingens och arbetsgivarnas största utmaning.

– Det är bekymmersamt och något vi måste jobba med över tid. En starkt bidragande faktor är den generella ojämställdheten i samhället, säger hon. 

Av: Stina Loman, Akademikern.

up 159