5 april, 2023

Replik i debatten om skolkuratorns roll: Skolan måste ta ett större ansvar

REPLIK Eleven måste stå i centrum och individuella samtal är nödvändiga. Att misslyckas i skolan är en av de enskilt vanligaste orsakerna till psykisk ohälsa, skriver Cem Celepli Atci och Cecilia Gustafsson från företaget Allbry.

Cecilia Gustafsson och Cem Celepli Atci från Allbry. Foto: Max Nordanåker/Daniela Spirovska

Det kan inte vara en risk för det elevhälsofrämjande arbetet att skolkuratorn ägnar tid åt enskilda samtal. Skolan måste ta ett större ansvar, och skolkuratorns roll måste tas på större allvar.

Elevhälsan inom svensk skola har inte förändrats sedan 1980-talet och det elevhälsofrämjande arbetet i Sveriges skolor är enormt eftersatt. Den psykiska ohälsan bland 10–17-åringar ökar med 100 procent och den totala ökningen i skolfrånvaro var redan innan pandemin motsvarande 50 procent. Skolfrånvarons förväntade kostnader uppgår till 10 miljarder, en kostnad som är större än den totala budgeten för elevhälsan.

När barn- och ungdomspsykiatrin haltar löser man inte problemen genom att, som Sveriges skolkuratorers förening, skjuta ifrån sig ansvaret. Skolkuratorns roll och det psykosociala ansvaret är nu viktigare än någonsin. Ska vi lyckas få välmående barn och unga måste de individuella behoven tillgodoses och skolans ansvar prioriteras.

Att inte kunna tillgodose de individuella behoven med hänvisning till de elevhälsofrämjande arbetet räcker inte. För att lyckas med systematiskt kvalitetsarbete krävs att eleven står i centrum. Det är med anpassade verktyg och resurser efter enskilda elever som vi når en jämlik skola, för alla. När det individuella stödet nedprioriteras, nedprioriteras också alla de barn och unga som saknar en utomstående vuxen att vända sig till. Alla de barn och unga som senare riskerar att behöva psykiatrisk vård i brist på det preventiva och skolhälsoförebyggande stödet. Skolmisslyckande står i dag för en av de enskilt vanligaste orsakerna till psykisk ohälsa och depression, det är hög tid att skolkuratorns roll prioriteras och avanceras.

Det är genom att möta de enskilda elevernas behov som skolan och elevhälsan får underlag för förebyggande och hälsofrämjande insatser, men detta kräver nya metoder. För att lyckas med ett elevhälsofrämjande och psykosocialt hållbart elevhälsoarbete krävs en modernisering.

Moderniseringen bör bygga på att fler elever ska kunna få stöd, att elevhälsans kvalitetsarbete inte står i motsats till individuella anpassningar och att elevhälsoteamet tillsammans med skolledning i tidigt skede får insikter i elevernas faktiska välmående för att på riktigt kunna motverka psykisk ohälsa. Elevhälsan måste vidare få en större plats i skolundervisningen.

Skolkuratorns roll är viktigare än någonsin och debatten om den likaså.

Cem Celepli Atci, VD och grundare, Allbry
Cecilia Gustafsson, Kommunikatör och marknadsprojektledare, Allbry

Fotnot: Företaget Allbry levererar en digital plattform för elever och skolkuratorer

Cem Celepli Atci och Cecilia Gustafsson

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Akademikern.

Senaste nytt

Skarp kritik mot regeringens LVU-förslag: ”Ful...

SOCIALT ARBETE Akademikerförbundet SSR sågar regeringens ...
30 november, 2023

På väg utför med tilliten bland unga?

SPANING Unga litar mindre på varandra i dag än tid...
28 november, 2023

Avtalsrörelsen är igång – lön och kompetensfrågor i ...

AVTALSRÖRELSE Akademikerförbundet SSR:s avtalsråd för ko...
27 november, 2023

Så undviker du teknikstress på jobbet

ARBETSMILJÖ AI och andra verktyg ska effektivisera job...
23 november, 2023


Läs även

4 av 5 skolkuratorer ansvarar för över 300 elever

SKOLA Skolkuratorer måste täcka upp som rastvakt...
16 oktober, 2023

”Att få ner brotten och öka känslan av trygghet är t...

LAGSTIFTNING En ny lag ger kommunerna mer ansvar att fö...
6 oktober, 2023

”Jag ser AI som ett arbetsredskap”

AI Socialtjänsten i Linköping vill ta hjälp a...
3 oktober, 2023

Debatt: Inse värdet av sociologer och beteendevetare...

DEBATT Sociologer och beteendevetare underskattas...
28 september, 2023