1 november, 2022

Rapporteringsplikt av papperslösa ifrågasätts – ”Inte rimligt”

POLITIK Enligt Tidöavtalet ska kommun- och myndighetsanställda rapportera till polisen om de möter papperslösa. Heike Erkers varnar för att det skulle försvåra för Akademikerförbundet SSR:s medlemmar att utföra sitt arbete.

Överenskommelsen mellan SD och regeringspartierna M, KD och L regleras i Tidöavtalet. En del i det drygt 60 sidor långa dokumentet handlar om anmälningsplikt för kommuner och myndigheter som möter papperslösa.

– Professioner som verkar i förtroendebranschen och vars verksamhet bygger på tillit, till exempel socialtjänsten som måste erövra tillit för att kunna verka, kan inte bygga ett parallellspår som kan upplevas som angiveriverksamhet, säger Heike Erkers, ordförande i Akademikerförbundet SSR.

– Det är inte rimligt, tycker vi. Men vi måste också avvakta ett konkret lagförslag.

Bakgrunden är Tidöavtalet, den överenskommelse som regeringen och Sverigedemokraterna har träffat, där det slås fast att kommuner och myndigheter ska vara skyldiga att informera Migrationsverket och Polisen när de kommer i kontakt med personer som vistas i Sverige utan tillstånd. Där står också att myndigheter som papperslösa kan komma i kontakt med har ansvar att säkerställa personens lagliga rätt att vistas i landet.

Även om det inte finns något färdigt lagförslag varnar Heike Erkers för att det skulle försvåra arbetet för många medlemmar.

– Som vi tolkar det tycker vi inte att det är ett bra förslag. Om människor inte har förtroende för samhället brister möjligheten att hjälpa.

– Ta fältassistenter till exempel. De jobbar uppsökande och bygger förtroende med alla grupper. Frågan om sekretess är oroande, säger hon.

I Tidöavtalet skrivs också att undantag från informationsplikten behöver utredas vidare, exempelvis för personal i sjukvården. Och migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M) svarar till tidningen Magasin K att hon inte vill föregripa den utredning som ska se över vilka undantag som behövs. Hon förklarar också att förändringen behövs för att bekämpa skuggsamhället.

– Det är en fråga om förtroendet för svensk migrationslagstiftning, rättvisa och att vara lika inför lagen: har man fått ett beslut som säger att man inte har rätt att stanna i Sverige ska det följas. I Sverige ska ett ja vara ett ja och ett nej ett nej.

Heike Erkers tycker att det rimliga är att Polisen och Migrationsverket ansvarar för att se till att personer som har fått nej på sin asylansökan lämnar landet.

– Det bör finnas en brandvägg i det uppdraget de har, gentemot övriga verksamheter i det offentliga. Arbete som bygger på att skapa förtroende kan inte samtidigt hantera frågor om angiveri, det skulle gå på kollissionskurs.

Hon påpekar också att Akademikerförbundet SSR är stolt medlem av Fackligt center för papperslösa.

– Det är viktigt att de inte utnyttjas, det finns en hänsynslöshet på den svenska arbetsmarknaden när det gäller papperslösa.

Ur Tidöavtalet:

  • ”En breddad översyn ska göras av regelverket kring inre utlänningskontroller för ett mer effektivt arbete för att upptäcka personer som uppehåller sig illegalt i Sverige. Inom ramen för översynen ska man bland annat:
  • …Lämna förslag till en ordning med informationsutbyte och anmälningsplikt mellan Polisen och myndigheter som kan antas komma i kontakt med personer som befinner sig illegalt i landet. Kommuner och myndigheter ska vara skyldiga att informera Migrationsverket och Polismyndigheten när de kommer i kontakt med personer som vistas i Sverige utan tillstånd. Det innebär att myndigheter som en person kan komma i kontakt med får ett ansvar för att säkerställa personens lagliga rätt att vistas i Sverige. Genom informationsplikten ska möjligheterna att leva i landet utan tillstånd försvåras. Det kan finnas situationer där en anmälan skulle strida mot ömmande värden, till exempel i sjukvården. Undantag från informationsplikten behöver därför utredas närmare.”
Annika Clemens

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Akademikern.

Senaste nytt

Debatt: Inse värdet av sociologer och beteendevetare...

DEBATT Sociologer och beteendevetare underskattas...
28 september, 2023

Ny bok skildrar hedersförtryck i Sverige

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I boken ”Hedersförtryck: berättelser i Sve...
27 september, 2023

5 tips: Så bör du förhålla dig till AI i arbetslivet

ARTIFICIELL INTELLIGENS AI kommer att påverka i stort sett alla jo...
26 september, 2023

AI förändrar arbetslivet i grunden

ARTIFICIELL INTELLIGENS AI kan underlätta jobbet för många. Men va...
26 september, 2023


Läs även

Miljardsatsning inför ny socialtjänstlag

BUDGET För att reformen ska vara möjlig vill rege...
15 september, 2023

Mer pengar till Sis fram till 2026

BUDGET Sis har länge kritiserats för allvarliga b...
15 september, 2023

Krönika: ”Angiveri riskerar splittring”

KRÖNIKA En anmälningsplikt riskerar att skada både...
15 september, 2023

Facket: Kritiken mot Samhall befogad

ARBETSMILJÖ Samhall fick skarp kritik i en granskning ...
14 september, 2023