16 juni, 2021

Rapport: En skicklig arbetsförmedlare ökar chanserna till jobb

ARBETSFÖRMEDLING En skicklig arbetsförmedlare kan öka den arbetssökandes chanser att få jobb påtagligt. Det visar en ny rapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU.

Jonas Cederlöf och Denise Marica

Jonas Cederlöf från IFAU och Denise Marica från Arbetsförmedlingen Kultur Media.

Foto: Uppsala universitet/Privat

Forskarna Jonas Cederlöf, Martin Söderström och Johan Vikström på IFAU har studerat statistik från arbetsförmedlare och arbetssökanden under perioden 2003 till 2010. I sin rapport ”Vad känner tecknar en framgångsrik arbetsförmedlare?” konstaterar de att arbetsförmedlare har stor betydelse för den arbetssökandes jobbchanser samt att det finns en stor spridning i hur skickliga arbetsförmedlare är.

– Om du går från en genomsnittligt duktig arbetsförmedlare till en bra arbetsförmedlare så förkortas din arbetslöshetstid med ungefär 20-25 dagar, säger Jonas Cederlöf.

Liknande bakgrund gynnsamt

Rapporten visar att arbetssökande gynnas av att ha en arbetsförmedlare av samma kön, med liknande utbildning och arbetslivserfarenhet. Förklaringen är att arbetsförmedlaren då har tillgång till ett bredare och mer relevant kontaktnät och kan hjälpa den arbetssökande på ett mer effektivt sätt.

– Om du är akademiker till exempel, så gynnas du av att ha en arbetsförmedlare som har en akademisk utbildning. De förstår den arbetsmarknaden och vilka jobb som är relevanta för dig bättre, säger Jonas Cederlöf.

Arbetsförmedlaren Denise Marica på Arbetsförmedlingen Kultur Media är inte förvånad över rapportens slutsats.

– Jag tänker att det är precis som i alla jobb; är man engagerad och sätter sig in i kundens ärende, förstår förutsättningarna och tänker i nästa steg, går det snabbare att få jobb, säger hon.

Kvinnliga arbetsförmedlare mer framgångsrika

Rapporten visar också att kvinnliga arbetsförmedlare i genomsnitt lyckas bättre än män. Vad det beror på har inte rapporten något bra svar på.

– Det kan vara så, om man tillåter sig själv att spekulera lite grann, att de har andra arbetssätt och arbetsmetoder som är mer effektiva, säger Jonas Cederlöf.

Rapporten slår också fast att arbetsförmedlare som träffar sina arbetssökande ofta är mer framgångsrika.

– Vi tittar bara på fysiska möten, vilket var dominerande under den här studieperioden. Sedan finns andra studier på IFAU som tittar på både digitala och fysiska möten. De visar att det inte finns någon signifikant skillnad mellan dessa två typer av möten, säger han.

Denise Marica arbetar mest med digitala möten

– Det beror på situationen. Inom Kultur Media så har behovet att träffas fysiskt inte efterfrågats jättemycket. Kulturarbetare är väldigt nöjda att få ett samtal med oss digitalt, säger hon.

Läs mer om rapporten på IFAU:s webbplats.

Stefan Karlsson

Läs även

Ohövlighet på arbetsplatsen smittsamt

ARBETSMILJÖ Att mötas av eller till och med bli åskåda...
21 september, 2022

En ursäkt från roboten påverkar tilliten

FORSKNING Robotar har blivit en allt vanligare del a...
11 augusti, 2022

Onödiga arbetsuppgifter skapar stress

FORSKNING Hur påverkas hälsan av illegitima arbetsup...
8 augusti, 2022

Arbetsförmedlare avslöjar spelet bakom reformerna

ARBETSFÖRMEDLING Johan Berg, anställd på Arbetsförmedlingen...
18 juli, 2022