16 januari, 2023

Psykisk ohälsa bland Kriminalvårdens klienter – ”Skrämmande omfattning”

KRIMINALVÅRDEN Psykisk ohälsa bland Kriminalvårdens klienter är utbrett och kan påverka effekterna av behandling, visar en ny rapport.

Kriminalvården i Borås och Göteborg får kritik av Justitieombudsmannen, JO, sedan intagna inte fått vård i tid för akuta tandvårdsbesvär.

Kriminalvårdens klienter uppvisar en högre grad av psykisk ohälsa än den övriga befolkningen, visar en ny rapport.

Foto: Getty

Rapporten med titeln ”Kort om psykisk ohälsa hos kriminalvårdsklienter” är framtagen av forskarna Lina Grip och Mikael Svensk vid Kriminalvårdens forsknings- och utvärderingsenhet, FOU. ”Omfattningen av psykisk ohälsa bland Kriminalvårdens klienter är ganska skrämmande”, sa Linda Grip när hon presenterade rapporten under en forskningsdag.

Rapporten visar bland annat att tillstånd som depression, psykossjukdomar, posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), suicidförsök och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt personlighetssyndrom för både män och kvinnor är mycket vanligare hos Kriminalvårdens klienter än befolkningen i stort.

– Rapporten belyser bland annat den höga förekomsten av psykisk ohälsa bland våra klienter, och att det är väldigt vanligt med samsjuklighet. Sammanställd forskning visar även att personer med adhd, antisocialt personlighetssyndrom, psykopati samt en samsjuklighet av psykisk ohälsa innefattande missbruk i större utsträckning återfaller i brott, säger Lina Grip i ett pressmeddelande.

I rapporten lyfts att omfattningen och karaktären av den psykiska ohälsan kan få konsekvenser för bland annat Kriminalvårdens övergripande verksamhetsplanering och de enskilda klienternas behandlingsresultat.

– Jag hoppas att rapporten leder till en reflektion kring Kriminalvårdens roll och uppdrag i behandlingen av klienter som lider av just psykisk ohälsa. Det känns väldigt angeläget, inte minst ur en brottsförebyggande aspekt, att fundera vidare på om psykisk ohälsa behöver behandlas för att möjliggöra återfallsförebyggande behandling och minska återfall i brott, säger Lina Grip.

Dock saknas det till stor del fortfarande forskning på hur olika tillstånd av psykisk ohälsa påverkar klientens mottaglighet till och effekter av behandling.

– Det finns vissa tydliga kunskapsluckor när det gäller forskning om svensk kriminalvård. Bland annat saknar vi en studie där man tittar på psykisk ohälsa hos hela kriminalvårdspopulationen, i dag finns bara forskning om särskilda delar. Vi saknar även forskning med fokus på mottaglighet, om hur våra behandlingsinsatser påverkas beroende på den psykiska ohälsan.

 

Therese Johansson

Senaste nytt

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och läs om arbetsliv, lön, karriär och fackliga frågor – varje onsdag direkt i din inkorg.

Senaste nytt

Grupperna som har svårare att komma in på arbetsmark...

ARBETSMARKNAD Vissa får lättare jobb än andra. Nu uppman...
23 februari, 2024

Ett jobb öppnar dörrar – men vem vill släppa in en a...

ANALYS Ett arbete kan vara vägen bort från krimin...
21 februari, 2024

Ny rapport: Ökande ojämlikhet medför risker för hela...

EKONOMI ✓ Den ekonomiska ojämlikheten ökar. ✓ Risk...
21 februari, 2024

Hon fick omställningsstudiestöd – ”Mitt jobb kräver ...

UTBILDNING Över 61 000 personer har sökt omställnings...
20 februari, 2024


Läs även

”Viktigt att folkhälsovetare lär sig framtiden...

AI Max Olsson tror att AI kommer att göra fra...
27 oktober, 2023

”Aldrig funnits så stora möjligheter till över...

FORSKNING Kontrollen över arbetstiden blir alltmer d...
24 oktober, 2023

Nära klientkontakt försvårade förändring på Arbetsfö...

FORSKNING Mänskliga relationer bidrog till en tuffar...
23 oktober, 2023

Stärk organisationen i oroliga tider – 5 konkreta tips

HR AI-hot, klimathot och fler konflikter i vä...
19 oktober, 2023