10 maj, 2024

Forskaren: ”Barn har rätt till psykosocialt samtalsstöd i skolan”

FORSKNING Debatten om skolkuratorns roll gick varm under förra våren. Och den startade med forskaren Maria Kjellgren som menade att skolkuratorer kan bidra till att minska BUP-köerna. Nu har hennes avhandling kommit.

Maria Kjellgren, socionom och forskare som disputerat vid Umeå universitet med sin avhandling "Skolkuratorns samtalspraktik – en studie om individuella samtal med barn i den svenska grundskolan".

Forskaren och socionomen Maria Kjellgren har disputerat vid Umeå universitet med sin avhandling ”Skolkuratorns samtalspraktik – en studie om individuella samtal med barn i den svenska grundskolan”. I den undersöker hon skolkuratorns roll som psykosocial expert i skolan och utförandet av individuella samtal inom ramen för det förebyggande och främjande elevhälsoarbetet.

Vilka är slutsatserna i din avhandling?

– Barn har ett behov att uttrycka sig själva när det gäller sin livssituation, sin oro och sina problem. Avhandlingen visar att skolkurator kan vara en aktör för att hjälpa och avlasta barn genom individuella samtal. Det finns ett stort värde i detta – det skriver både skolkuratorer själva och de barn jag intervjuat under på. Men det behövs tydligare riktlinjer och vägledning kring rollen.

Vilka utmaningar finns med skolkuratorrollen idag?

– De skolkuratorer jag intervjuat uttrycker en ambivalens kring rollen, både hur man själv uppfattar den och hur de andra i elevhälsoteamet gör det. Dessutom består elevhälsan av legitimerad personal, till exempel skolsköterska och skolpsykolog, det är bara skolkuratorn som inte har någon legitimation. Många upplever att de har en underordnad rang än de andra professionerna i elevhälsan, och får ofta utföra arbetsuppgifter som normalt inte ingår i deras roll, till exempel rastvakt. Man tillskrivs inte riktigt den expertroll man faktiskt har.

Vad tycker du bör förändras?

– Det saknas regler och riktlinjer för skolkuratorns individuella samtal i svenska grundskolor. Det skulle behöva komma på plats för att säkerställa att barn blir lyssnade på och kan uttrycka sin berättelse i en trygg och tillitsfull samtalsmiljö i skolan. Som det ser ut i dagsläget har skolkuratorer ingen lagstadgad dokumentationsplikt och därför finns ingen nationell bild av vilka psykosociala insatser som görs, och vilka som inte görs. I slutändan påverkar det rättssäkerheten för barnen. Jag efterfrågar en nationell samordning som säkerställer barns rätt till psykosocialt stöd i skolan.

Intervjun med dig förra våren ledde till en het debatt om skolkuratorns roll. Hur ser du på den?

– Jättekul och bra att det finns ett så stort engagemang i frågan! Jag tycker att det visar på otydligheten kring skolkuratorns roll och vilka förväntningar som finns på den. Kritiken som handlade om att det inte är skolkuratorns uppdrag att fokusera på individuella samtal kan handla om rädsla att göra fel. Men med rätt utbildning och legitimitet att utföra sina arbetsuppgifter är skolkuratorn den psykosociala experten och skolan helt rätt plats för individuella samtal. Det är där barnen är varje dag och behöver ha nära, trygga relationer med vuxna som kan hjälpa dem i vardagliga frågeställningar och problematiska livsutmaningar.

>> Alla inlägg i debatten om skolkuratorns roll

Reporter Therese Johansson

Senaste nytt

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och läs om arbetsliv, lön, karriär och fackliga frågor – varje onsdag direkt i din inkorg.

Senaste nytt

Förslag till kongressen: Förbundskansliet ska bli kl...

KONGRESS 2024 Ska förbundskansliet bli klimatneutralt? O...
21 maj, 2024

Bör Akademikerförbundet slopa SSR?

KONGRESS 2024 I en motion till kongressen föreslås att f...
17 maj, 2024

Vi är akademikerfacket i staten

KRÖNIKA Nu påbörjar vi en resa med målet om att bl...
16 maj, 2024

Rekordmånga motioner till kongressen – ”Histor...

KONGRESS 2024 Akademikerförbundet SSR:s kongress närmar ...
15 maj, 2024


Läs även

Låginkomsttagares vård kostar mer – trots att de lev...

FORSKNING Redan från 20-årsåldern har personer med l...
24 april, 2024

Debatt: När vi hyllar arbetet trampar vi på de arbet...

DEBATT Jacob Oredsson, hälso- och sjukvårdskurato...
11 april, 2024

Ny lokalförening i Nyköping står upp för socialsekre...

FÖRTROENDEVALDA Nystartade lokalföreningen i Nyköping kämp...
8 april, 2024

Prognos: Bristen på präster och socionomer består

BEMANNING Socionomer, präster och diakoner kommer at...
28 mars, 2024