27 januari, 2022

Nytt omställningsstöd och förändringar i arbetsrätten snart lag

POLITIK "Det är Saltsjöbadsavtalet 2.0", sa Martin Ådahl (C). "Det är den största trygghets- och frihetsreformen i modern tid", sa Eva Nordmark (S). Det var gott om superlativer när lagförslaget för ett nytt omställningsstudiestöd och en reformerad arbetsrätt presenterades idag, torsdag.

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) och Martin Ådahl (C) vid torsdagens presskonferens.

Förslagen utgår januariavtalet mellan S-MP-C och L och följer den överenskommelse som träffades mellan arbetsmarknadens parter i somras.

Martin Ådahl pratade gärna om förslagen till förändringar i arbetsrätten.

– Heltidsanställning ska bli norm, sade han.

Eva Nordmark var också nöjd.

– För ett par år sedan rådde stor splittring i frågan om anställningstrygghet. Nu har vi en reform som stabil och ska kunna gälla långt tid framåt. Det känns tryggt som arbetsmarknadsminister, sade hon

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark lyfte fram de nya möjligheterna till omställning på arbetsmarknaden.

– Det är ett historiskt nytt omställningsavtal, för upp till ett års studier mitt i livet. Det är avgörande för att vi ska anpassa oss till den moderna världen, sade Eva Nordmark.

– Det kan handla om en lärare som vill ha ytterligare en behörighet, eller civilingenjör som vill lära sig mer om AI eller maskininlärning, fortsatte hon.

Remissinstanserna har enligt arbetsmarknadsministern varit positiva till förslagen. Något som bekräftas av Markus Furuberg, förhandlingschef på Akademikerförbundet SSR.

– Vi ser att lagstiftaren har lyssnat, säger han.

Han bekräftar också att huvuddelen av förslagen är desamma som de som presenterades i juni.

Förslagen i korthet

Nytt omställningsstudiestöd:

Omställningsstudiestödet ska ge personer möjlighet att utveckla sin kompetens under arbetslivet och ställa om när samhället och arbetsmarknaden förändras på grund av exempelvis digitaliseringen och klimatomställningen.

Stödet riktar sig till personer om befinner sig mitt i livet och har arbetslivserfarenhet. Det består av både lån och bidrag och ges för studier upp till 44 veckor. Stödet kan även utnyttjas av personer som saknar kollektivavtal, till exempel egenföretagare.

Omställningsstödet ska börja tillämpas från oktober i år. Stödet kan sökas för studier från och med den 1 januari 2023.

Förändringar i arbetsrätten:

  • Arbetsgivare ska få rätt att undanta fler personer från turordningsreglerna.
  • Reglerna för uppsägning av sakliga skäl ska också förtydligas.
  • Arbetsgivare ska inte vara skyldiga att betala lön vid tvister om uppsägnings giltighet.
  • Allmän visstid ersätts av särskild visstid, som snabbare övergår i tillsvidareanställning.

Reformerna beräknas vara fullt utbyggda till 2026 och då kosta staten cirka 11 miljarder kronor per år. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 30 juni 2022.

Läs mer: Fler nyheter i reformerad las
Blandade åsikter om nya las

Stefan Karlsson

Senaste nytt

Ökad produktivitet vid distansarbete

ARBETSMILJÖ Många får mer gjort vid distansarbete, vis...
20 mars, 2023

Tuff framtid för samhälls- och beteendevetare

ARBETSMARKNAD Dyster prognos för samhällsvetare, beteend...
17 mars, 2023

Risk för år av försämrad arbetsmiljö när regionerna ...

EKONOMI SKR flaggar för tuffa år för landets kommu...
16 mars, 2023

”Om skolan var anpassad efter barns behov hade Bup i...

REPLIK Det behövs mer resurser längre ned i pyram...
15 mars, 2023


Läs även

Tuff framtid för samhälls- och beteendevetare

ARBETSMARKNAD Dyster prognos för samhällsvetare, beteend...
17 mars, 2023

Ny lag ska stärka skyddet för socialsekreterare

ARBETSMILJÖ Det straffrättsliga skyddet ska stärkas fö...
10 mars, 2023

Integrationsprojektet låste upp jobbet

ARBETSMARKNAD Eda Yadigar Şimşek, 27, från Turkiet är en...
9 mars, 2023

Debatt: Tillsätt fler yrkesutbildningar i bristyrken

DEBATT Trots att kompetensbrist vill regeringen a...
20 februari, 2023