26 oktober, 2022

Nya strategier kring konflikter på arbetsplatsen

HR Jobbar du med HR är du förmodligen van vid att motverka konflikter – men finns det sätt att dra nytta av meningsskiljaktigheter? På ett seminarium anordnat av Akademikerförbundet SSR vässades strategier kring konflikthantering.

Anders Callermo, chefsförhandlare på Akademikerförbundet SSR, leder ett seminarium om konflikthantering.

Anders Callermo, chefsförhandlare på Akademikerförbundet SSR, leder ett seminarium om konflikthantering. Foto: Theresia Viska

Anders Callermo, chefsförhandlare på Akademikerförbundet SSR, har lång erfarenhet av att utbilda i ämnet konflikthantering. Förra veckan höll han i ett fullbokat seminarium för HR- och personalexperter.

Anders Callermo

– Deltagarna kom från olika delar av arbetslivet, allt från stora privata företag till statliga myndigheter och kommuner. Gemensamt för alla var att de stöttade chefer och var vana att hantera konflikter på arbetsplatsen. Alla hade sina olika ingångar och perspektiv, vilket gjorde att det blev mycket energi i samtalen.

Tillit, motivation och rättvisa. Tre centrala begrepp som är oerhört viktiga i all konflikthantering, berättar Anders Callermo.

– Vad händer i människors känslor och tankar i en konfliktsituation? Att förstå olika mekanismer kopplat till konflikter på arbetsplatsen är mycket värt. Konflikter är potentiell energi, och kan man lära sig att hantera dem på ett bra sätt gynnar det såväl chefer som medarbetare.

Så konflikter behöver inte vara något dåligt?

– När konflikter uppstår skapas en blockering, något som lätt kan eskalera till situationer som blir svåra att lösa. Men motsättningar i sig är inte något negativt. Det visar att det finns en mångfald av intressen och perspektiv som i grund och botten är något bra. Man kan träna på att dra nytta av meningsskiljaktigheter, och under seminariet lyfte jag olika teorier och metoder att ta hjälp av, säger han och fortsätter:

– Ett bra exempel är den svenska partsmodellen. Där blir motsättningar och olika perspektiv inte en blockering, utan en väg framåt. Parterna kompromissar, ger och tar, för att så småningom kunna landa i ett kollektivavtal. Ambitionen är ju att lösa saker sinsemellan, för att slippa dra in staten och lagstiftningen i det hela. Energin som uppstår när man inte tycker lika kan man med rätt verktyg dra nytta av ute på arbetsplatserna.

Varför behövs en kurs i konflikthantering för just HR?

– Det här är ett område som HR-personer kan. De är generellt sett väldigt duktiga på att lösa konflikter, få människor att samarbeta och har en stor förståelse för vad konflikter är och hur de uppstår. Samtidigt pågår det väldigt mycket i arbetslivet och facket blir ofta anlitade att balansera upp makten mellan arbetsgivare och anställd. Kan vi bidra till att våra medlemmar som jobbar med HR blir ännu vassare i arbetet med konflikthantering och att lösa konflikter internt tjänar alla parter på det.

Kommer det bli fler kurser framöver?

– Vi har haft liknande kurser för våra chefsmedlemmar, och det har varit väldigt populärt. Det finns ett intresse för ämnet, och min förhoppning är att vi ska kunna fortsätta lära ut och reflektera kring de här frågorna tillsammans med medlemmarna.

Therese Johansson

Senaste nytt

Virtuell verklighet ska hindra brott

KRIMINALVÅRD Våldsamma kriminella på Boråsanstalten trä...
8 december, 2022

Ministern: Ny socialtjänstlag 2024

POLITIK Först 2024 kommer ny socialtjänstlag, enli...
7 december, 2022

Distansarbete löser livspusslet – men många jobbar f...

ARBETSMILJÖ Nio av tio uppger att de kan göra ett bra ...
7 december, 2022

Historiskt skifte som ger stora förändringar

LEDARE Maktskiftet i svensk politik kommer att fö...
6 december, 2022


Läs även

Ministern: Ny socialtjänstlag 2024

POLITIK Först 2024 kommer ny socialtjänstlag, enli...
7 december, 2022

Synpunkter från golvet viktiga i avtalsrörelsen

AVTAL Ett intensivt arbete pågår just nu inom pr...
5 december, 2022

Civilanställda flyr polismyndigheten

POLISEN Riktade lönesatsningar på poliser skapar m...
14 november, 2022

Kritik mot otillräcklig satsning på förebyggande arbete

POLITIK Akademikerförbundet SSR: ”Ett hån mot våra...
11 november, 2022