9 oktober, 2018

Ny webbplats för nyanlända och arbetsgivare

Nu lanseras en ny webbplats som ska göra det enklare för nyanlända att få jobb. SKL och flera fackliga organisationer står bakom initiativet.

handskak

Foto: Getty

Kommuner och landsting ska få bättre möjligheter att ta tillvara på nyanländas kompetens och se till att de når fram till rätt jobb. Det vill Sveriges kommuner och landsting, SKL, som tillsammans med nio fackliga organisationer tagit fram webbplatsen Vägen till jobb – från nyanländ till nyanställd inom vård, skola och omsorg

Webbsidan riktar sig till nyanlända som har en utbildning inom socialt arbete, vård- och omsorg, skola eller hälso- och sjukvård.

Den riktar sig också till arbetsgivare och handledare. Arbetsgivaren kan få information om exempelvis vad som gäller vid rekryteringar, hur de kan jobba med språkutveckling och hur anställningsstöd fungerar. Handledarna hittar stöd inför praktik och handledning av nyanlända. 

Akademikerförbundet SSR är ett av fackförbunden som varit med och tagit fram webbplatsen.

– I dag finns det inte någon samlad webbplats där nyanlända får information om hur de gör för att få jobb i välfärdsyrken. Det finns inte heller någon bra webbplats där arbetsgivare kan få samlad information inför anställning av nyanlända och andra utlandsutbildade. Därför behövs denna satsning, säger Josefine Johansson, professionsstrateg på Akademikerförbundet SSR.

Hur kommer det sig att Akademikerförbundet SSR engagerade sig?

– Sverige behöver nyanländas kompetens. Vi vill att akademiker som kommer hit ska kunna komplettera sin utbildning för att jobba i sitt yrke här. Det handlar om våra framtida kollegor och medlemmar.

I våras drog två nya snabbspår för nyanlända akademiker igång på Södertörns högskola i Stockholm. Det ena snabbspåret är för personer med utländsk examen inom socialt arbete och det andra för utlandsutbildade samhällsvetare, ekonomer och jurister. Syftet med snabbspåren är att utlandsutbildade lättare ska få jobb inom sitt yrke i Sverige.

Snabbspåren grundar sig i en överenskommelse mellan arbetsmarknadens parter, där Akademikerförbundet SSR bland annat varit involverat. Den första omgången av snabbspår i socialt arbete avslutades i slutet av september och nu ska studenterna ge sig ut på praktik.

Det har dock varit svårt att hitta praktikplatser, alla studenter har inte fått en plats än. Men Josefine Johansson är inte orolig.

– Vi har bidragit med flera tips på praktikplatser och nu jobbar Arbetsförmedlingen med att matcha ihop studenterna med arbetsplatserna, säger hon. 

Hur kommer det sig att det är svårt att hitta praktikplatser?

– I Stockholm har vi redan tre lärosäten som utbildar socionomer och det gör att typiska praktikplatser för socionomer redan är tagna och arbetsgivarna anser att de inte har plats för en extra person. De flesta studenterna har exempelvis velat ha praktik på socialtjänsten, men det har inte varit möjligt.

Men det finns ändå flera fördelar med att lägga snabbspårs-utbildningen i Stockholm, menar Josefine Johansson.

– Det har varit en utmaning att hitta deltagare, men Stockholm är en bra plats eftersom det är lätt att pendla till Stockholm från hela Mälardalsregionen. En erfarenhet från första terminen är att ha färdiga praktikplatser innan snabbspåret sätter igång, så att övergången mellan studier och praktik går snabbare, säger hon. 

Text: Stina Loman. 

Akademikern

Läs även

SD-samarbete diskuteras inom Saco

POLITIK SD:s framgångar i valet har lett till tung...
4 oktober, 2022

De rustar för omställning

KARRIÄR Kollegorna på Omställningsfonden förberede...
3 oktober, 2022

Heike Erkers: ”Kraven på rätt kompetens ökar&#...

FÖRBUNDET Det nya omställningsavtalet säkrar möjligh...
28 september, 2022

Maktens kvinnor ständigt ifrågasatta

LEDARSKAP ”Kvinnor som tar minsta snedsteg åker ut m...
26 september, 2022