1 juni, 2022

”Nu tar vi fighten!”

Varför ska det vara så svårt att få upp vikten av förebyggande insatser på den politiska dagordningen?

Heike Erkers

Heike Erkers, örbundsordförande i Akademikerförbundet SSR.

Foto: Sandra Johnson

Det vi ser idag är ett ensidigt fokus på hårdare tag och strängare straff. Detta så helt ensidiga tunnelseende kan kosta oss dyrt. Att det skulle stänga dörren till kriminalitet, att det på något sätt lägger grunden för ett socialt hållbart samhälle, det är vi övertygade om att det inte gör.

September 2022 närmar sig med stormsteg. Nu måste vi höja trycket. Vi ska ställa våra politiker till svars. Kräva av dem att bekänna färg i frågan. Såväl på riks som på lokal nivå. Under parollen Uppdrag välfärd lyfter vi därför ett antal frågor som är angelägna för våra medlemmar och där rätt politiska beslut kan göra skillnad.

Socialt förebyggande och brottsförebyggande arbete ska prioriteras, diskuteras och finansieras. Så enkelt är det. Men det är ute på arbetsplatserna, i den medborgarnära verksamheten, som ni alla ser konsekvenserna av när samhällets insatser inte fungerar eller ens finns att tillgå. Där avsaknaden av politiska beslut får dramatiska konsekvenser. Ett samhälle där klyftorna mellan de som har goda förutsättningar att förverkliga sina drömmar och de som knappast har några förutsättningar alls växer. Där du som individ ställs till svars för de villkor du lever i. Där barn får betala ett högt pris för de brister som omgärdar deras uppväxtvillkor.

Nu tar vi debatten vid fikabordet på jobbet, på torget utanför kommunhuset, på debattsidan i lokaltidningen, utanför riksdagen och till sist vid valurnan. Vi ger oss inte. Vi kommer att fortsätta kampen oavbrutet tills vi får till en förändring.

Nu kör vi!

Heike Erkers

Läs även

"En av flera pusselbitar är omställning"

LEDARE Det nya omställningsstödet är en vinst för...
27 september, 2022

”Vikten av det öppna samtalet”

DJ-battle, mingel och viktiga möten. Det s...
8 juli, 2022

Hur bygger vi ett samhälle där kriminalitet inte loc...

Politiker efterlyser ofta hårdare tag, men...
30 maj, 2022

Viljan att hjälpa finns  – men gäller bara vissa

När Ryssland invaderade Ukraina exploderade viljan att hjälpa ukrai...
19 april, 2022