4 mars, 2021

Nästan varannan mutbrottsdom 2020 mot myndighetsutövare

Bland fjolårets mutbrottsmål i Sverige var drygt hälften mutförsök mot myndighetsutövare. Det visar en ny rapport från Institutet mot mutor.

immwebb

Korruptionsskandaler, men även tveksamheter kring huruvida det offentliga bedrivs på ett sakligt och opartiskt sätt, riskerar urholka allmänhetens förtroende för det offentliga, enligt Hayaat Ibrahim på IMM.

Pressbild

En intagen på en anstalt försökte muta en kriminalvårdare till att smuggla in en mobiltelefon – för 100 000 kronor. Kriminalvårdaren anmälde händelsen och den intagne dömdes för givande av muta.

Två regionanställda tog emot förmåner, bland annat presentkort till ett värde av tusentals kronor, i samband med en extern utbildning. Båda dömdes till för tagande av muta.

Det är två av flera exempel bland de totalt 23 mutbrottsdomar som meddelades i Sverige 2020, enligt näringslivsorganisationen IMM.

Sedan några år tillbaka har IMM, som arbetar för att motverka korruption i samhället, sammanställt svenska mutbrottsdomar.

Summan: 16,6 miljoner

I rapporten för 2020 märks en ökning av mutförsök mot myndighetsutövare. 48 procent av domarna i fjol rörde myndighetsutövning, framför allt inom sektorerna transport och fordon, samt vård och omsorg.

– All verksamhet som bedrivs inom det offentliga ska bedrivas i medborgarnas intresse. Därför är det viktigt att de som arbetar inom just offentlig sektor är medvetna om att det ställs krav på saklighet och objektivitet. Allmänheten ska kunna förlita sig på att det offentliga bedriver sin verksamhet med absolut hederlighet och opartiskhet, säger Hayaat Ibrahim, tillförordnad generalsekreterare på IMM.

Antalet domar 2020 var något färre än tidigare år, men mutorna hade ett högre värde. 2019 uppgick mutornas samlade värde till cirka 4,9 miljoner kronor – i fjol ökade det till hela 16,6 miljoner.

– Det har varit fastigheter och pengaöverföringar med betydande belopp. Till exempel en pengaöverföring på 5,6 miljoner kronor till en personlig assistent, från en brukares förälder.

”Inte alltid lätta att tolka”

Hayaat Ibrahim betonar att ingen sektor eller bransch är förskonad från korruption och mutor. Korruptionsrisker kan finnas överallt – bland både privata och offentliga aktörer, inom allt från kommunal verksamhet till statlig.

Vad kan myndigheter göra för att motverka mutor?

– För att kunna identifiera och hantera sina korruptionsrisker krävs att myndigheter implementerar effektiva antikorruptionsåtgärder. En avgörande åtgärd är att konkreta riskanalyser utifrån ens verksamhet genomförs. I vår rapport ser vi att både privat och offentlig verksamhet återfinns. Varje sektor måste fråga sig: Vilka risker har vi på grund av den sektor vi tillhör, men också utifrån den typ av verksamhet vi bedriver?, säger Hayaat Ibrahim och fortsätter:

– Det behövs även tydliga regelverk och riktlinjer, som förklarar hur medarbetare förväntas agera i olika situationer. Lagbestämmelserna är inte alltid lätta att tolka och därför behövs det mer vägledning i form av praktiska exempel. IMM:s kod mot korruption i näringslivet kan vara en bra utgångspunkt i detta arbete. Vidare är det viktigt att medarbetare utbildas inom korruptionsfrågor, samt att det finns rapporteringskanaler dit medarbetare kan vända sig vid misstänkta oegentligheter.

Klara Stefansson

Senaste nytt

Forskaren: ”Fackförbunden avgörande för en rättvis k...

HÅLLBARHET För att mobilisera klimatarbetet bjuds led...
27 mars, 2023

Jobbstress leder till 700 dödsfall årligen

ARBETSMILJÖ Antalet personer som dör till följd av job...
23 mars, 2023

Inkomst och utbildning påverkar livslängden

FOLKHÄLSA Höginkomsttagare lever nästan sju år längr...
22 mars, 2023

Replik: Rutiner, policy och dokumentation mer rättss...

REPLIK Systematiskt arbete behövs för att skapa e...
22 mars, 2023


Läs även

Anställda: Rättssäkerheten brister i Kriminalvården

KRIMINALVÅRDEN Var fjärde anställd i Kriminalvården tycke...
27 februari, 2023

Psykisk ohälsa bland Kriminalvårdens klienter – ”Skr...

KRIMINALVÅRDEN Psykisk ohälsa bland Kriminalvårdens klien...
16 januari, 2023

Kriminalvården behöver rekrytera tusentals: ”Kompete...

KRIMINALVÅRD Fyratusen per år de närmsta tre åren. Så m...
20 december, 2022

Politiskt skifte med stora förändringar

POLITIK Flyttlasset har gått till Rosenbad för nya...
19 december, 2022