18 augusti, 2023

Replik: ”Kriminalvården har erfarenhet av arbete med barn”

KRIMINALVÅRDEN Kriminalvården bedriver omfattande skolverksamhet och saknar inte alls erfarenhet av att arbeta med barn. Om ungdomar ska dömas till fängelse, så som regeringen föreslår, kommer Kriminalvården att förbereda sig på ett professionellt sätt, skriver skolchef Johan Ahlström och Malin Isaksson, barnrättsexpert, i en replik.

Kriminalvården har både skolverksamhet och erfarenhet av att arbeta med barn, skriver Johan Ahlström och Malin Isaksson vid Kriminalvården.

I en artikel i Akademikern för Heike Erkers, orförande i Akademikerförbundet SSR fram påståenden om Kriminalvården som vi vill bemöta.

I artikeln påstås att Kriminalvården inte bedriver skolverksamhet. Det stämmer inte. Vi bedriver i själva verket en mycket omfattande utbildningsverksamhet som leds av flera rektorer och en skolchef tillsammans med 150 lärare. Till detta kommer specialpedagoger, studie- och yrkesvägledare samt studiepedagoger. De arbetar alla med vuxenutbildning motsvarande Komvux på anstalternas Lärcentrum, och med grundskole-/gymnasieutbildning för häktade ungdomar – i det senare fallet i samarbete med ungdomens hemkommun. Vi erbjuder idag även gymnasial yrkesutbildning inom industriteknik och naturbruk och arbetar med att bredda antalet utbildningar.

Syftet med utbildningsverksamheten är att stärka individen och öka chanserna till jobb eller fortsatt utbildning efter frigivningen – och därmed minska risken för återfall i brott. Behovet är stort. En mycket stor andel av de intagna saknar antingen fullständig grundskola eller fullständiga gymnasiebetyg.

Vidare påstår Heike Erkers att Kriminalvården helt saknar erfarenhet av att arbeta med barn. Det stämmer inte heller. Till att börja med kan ungdomar mellan 15 och 17 år frihetsberövas genom häktning. Under 2022 avslutades 194 häktningar för personer under 18 år. Som nämnt tidigare omfattas de häktade barnen också av vår utbildningsverksamhet.

Runt om i Kriminalvårdens häkten arbetar också barnombud som dels själva arbetar med barn, dels fungerar som stöd för andra medarbetare som arbetar med barn. På varje anstalt och häkte ska det dessutom finnas en kriminalvårdsinspektör (första linjens chef) som är ansvarig för frågor som rör barnrättsperspektivet och agerar samordnande för verksamhetsställets barnombud. Även vår nationella transportenhet, NTE, har barnombud.

Dessutom arbetar frivården inom Kriminalvården sedan ett antal år med ungdomar mellan 15 och 17 år, främst genom påföljden ungdomsövervakning. Hemarrest med fotboja är en del av verkställigheten av påföljden ungdomsövervakning.

Slutligen vill vi påpeka att Kriminalvården inte har någon åsikt i sakfrågan huruvida personer under 18 år ska dömas till fängelse eller inte. Om regering och riksdag bestämmer sig för ett ändrat huvudmannaskap för 15- till 17-åringar kommer Kriminalvården att förbereda sig så att vi kan ta hand om dessa unga på ett ändamålsenligt och professionellt sätt.

Skolchef Kriminalvården Johan Ahlström
Barnrättsexpert, Kriminalvården Malin Isaksson

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Akademikern.

Senaste nytt

Debatt: Inse värdet av sociologer och beteendevetare...

DEBATT Sociologer och beteendevetare underskattas...
28 september, 2023

Ny bok skildrar hedersförtryck i Sverige

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I boken ”Hedersförtryck: berättelser i Sve...
27 september, 2023

5 tips: Så bör du förhålla dig till AI i arbetslivet

ARTIFICIELL INTELLIGENS AI kommer att påverka i stort sett alla jo...
26 september, 2023

AI förändrar arbetslivet i grunden

ARTIFICIELL INTELLIGENS AI kan underlätta jobbet för många. Men va...
26 september, 2023


Läs även

Nytt råd för mänskliga rättigheter – ”Vi måste tala ...

LIKABEHANDLING Marie Cham, ombudsman på Akademikerförbund...
11 september, 2023

Akademikerförbundet SSR: Socialtjänsten glöms bort i...

LAGSTIFTNING Att kommunerna får mer ansvar för det brot...
6 september, 2023

Framtidens välfärd i fokus på Frihamnsdagarna

FÖRBUNDET Akademikerförbundet SSR diskuterar framtid...
31 augusti, 2023

Akademikerförbundet SSR: ”Man rycker undan mat...

POLITIK Tilliten till socialtjänsten hotad om anmä...
31 augusti, 2023