16 augusti, 2023

Kritik mot ungdomsfängelser – ”Kriminalvården saknar helt kunskap”

KRIMINALVÅRDEN En ny utredning föreslår att grovt kriminella ungdomar döms till fängelse i stället för sluten ungdomsvård på Sis-hem. Akademikerförbundet SSR befarar att mycket tid kommer att tappas då Kriminalvården saknar erfarenhet av att jobba med barn.

Heike Erkers är starkt kritisk till ungdomsfängelser.

Foto: Annika Clemens / Viktor Gårdsäter

– Kriminalvården har både akut platsbrist och saknar helt kunskap om att jobba med barn, säger Heike Erkers, ordförande för Akademikerförbundet SSR.

– Sis däremot har stor erfarenhet att jobba med unga, att bryta negativa mönster och reparera en trasig skolgång.

Regeringen lovade i Tidöavtalet tillsammans med Sverigedemokraterna att inrätta särskilda ungdomsfängelser. Men utredningen, som nu presenterar sitt förslag, har arbetat med frågan sedan 2021. Utredningens förslag, som lämnades till justitieminister Gunnar Strömmer tidigare i veckan, går ut på att unga som begår grova brott ska dömas till fängelse i stället för sluten ungdomsvård på Sis, och att särskilda ungdomsavdelningar ska inrättas på befintliga anstalter inom Kriminalvården.

I utredningen konstateras att mycket har förändrats sedan sluten ungdomsvård infördes för mer än 20 år sedan. Generellt begår ungdomar färre brott, men det finns en grupp som begår fler och allvarligare brott. Därmed är Kriminalvården som myndighet bättre rustad att hantera grovt kriminella ungdomar, enligt utredningen.

Flera parametrar spelar in. Bland annat pågår en allmän straffskärpning som kommer att påverka unga som döms för brott. Längre strafftider gör att ungdomarna hinner blir äldre under den tid de avtjänar sitt straff och då ändå är bättre lämpade inom Kriminalvården, enligt utredningen. Lägre straff ökar också kravet på övervakning och stöd när straffet är slut och den dömda ska ut i samhället, och där har Kriminalvården mer erfarenhet än Sis.

Dessutom är Kriminalvården bättre lämpad för att motstå fritagningar, som också har blivit vanligare bland de grovt kriminella nätverk som involverar barn och unga att begå brott.

Samtidigt, menar utredaren, är trycket på Sis stort och denna förändring skulle göra att Sis kan fokusera på ungdomar som behöver vård. Barn och unga som är i akut behov av tvångsvård har ökat på senare tid.

Men Heike Erkers på Akademikerförbundet SSR är starkt kritisk till förslaget och varnar för att ”barn i fängelse kan bli en katastrof”. Risken, menar hon, är att situationen inte förbättras på kort sikt eftersom Kriminalvården saknar erfarenhet av att hantera barn och unga.

– Risken är att vi får tio tappade år när Kriminalvården ska bygga upp en barnverksamhet, säger hon i ett pressutskick.

För att höja kvaliteten behövs fler anställda inom Sis och Kriminalvården med akademisk utbildning och som kan stå för kvalitetshöjande åtgärder. I dag är de för få, konstaterar Heike Erikers. För låg kunskapsnivå bland de anställda leder till att för många ungdomar blir inlåsta i stället för att delta i verksamhet med syfte att få dem tillbaka till skola och utbildning.

Akademikerförbundet SSR framför en rad krav till regeringen:

  • Ska ungdomsfängelser införas måste en plan presenteras för hur tillräcklig kunskap garanteras i Kriminalvården för att arbeta med barn, hur rätt till skolgång ska lösas och hur man ska garantera att barn inte placeras bland vuxna kriminella.
  • Både Kriminalvården och Sis behöver mer pengar för att klara nyrekryteringar och för att behålla kompetens.
  • Skjut till pengar för att renovera Sis-institutionerna.
  • Ge Kriminalvården och Sis i uppdrag att kraftigt utöka andelen anställda med akademisk utbildning, höj kunskapsnivån.
  • Stärk vårdkedjan. Kommunernas ansvar att göra insatser och uppföljningar när unga skrivs ut från Sis måste stärkas, det fungerar dåligt i dag. Det här gäller självklart även eventuella ungdomsfängelser.
Annika Clemens

Senaste nytt

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och läs om arbetsliv, lön, karriär och fackliga frågor – varje onsdag direkt i din inkorg.

Senaste nytt

Mer pengar till Kriminalvården och Sis i vårbudgeten

VÅRBUDGET Kriminalvården får ett tillskott på 1,4 mi...
15 april, 2024

Fackliga kollegorna i fängelse – ”Det är nog värst f...

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER Maryia Taradzetskaya befann sig i Berlin f...
15 april, 2024

Lönefrågor lockar nya medlemmar i Arvika

FACKLIGT Frågor om lön och friskvård lockar nya med...
12 april, 2024

Debatt: När vi hyllar arbetet trampar vi på de arbet...

DEBATT Jacob Oredsson, hälso- och sjukvårdskurato...
11 april, 2024


Läs även

Siffersatt avtal i hamn – 3,3 procent i löneökning

AVTAL Nytt kollektivavtal är klart och garantera...
28 mars, 2024

Avtalsrörelsen på upploppet – ”Intensiva förhandlingar”

KOLLEKTIVAVTAL En knäckfråga är om det ska bli en central...
26 mars, 2024

Allt fler inom HR söker sig till nya jobb

HR De senaste tio åren har omsättningen bland...
21 mars, 2024

Jämlikhetsdata i arbetet mot rasism i arbetslivet

LIKABEHANDLING Panelsamtal om jämlikhetsdata och huruvida...
20 mars, 2024