27 februari, 2023

Nästan varannan anställd på Sis-hem utsatt för hot

SIS Över 40 procent av Akademikerförbundet SSR:s medlemmar som är anställda på Sis-hem har utsatts för hot eller våld. Nu kräver förbundet fler platser, högre kompetenskrav och en upprustning av Sis-hemmen.

Sis huvudkontor i Solna.

Sis huvudkontor i Solna. Nya siffror visar att hot och våld mot personal på Sis-hem är vanligt.

Foto: Statens institutionsstyrelse

Enligt en undersökning beställd av Akademikerförbundet SSR har 43 procent av medlemmarna som arbetar på Statens institutionsstyrelse, Sis, utsatts för hot eller våld på jobbet.

Undersökningen, som är gjord av Novus, visar också att 73 procent av de anställda som är medlemmar i förbundet upplever en så hög arbetsbörda att de inte hinner, eller knappt hinner, med sina arbetsuppgifter. Nästan lika många upplever att deras chef har för mycket att göra. Var tredje person svarar nej på frågan om de får tillräcklig med stöd från sin chef.

Förbundets medlemmar vittnar om att de ungdomar som placeras på Sis i dag gjort sig skyldiga till grövre brott än tidigare. Socialstyrelsens granskningar visar också att psykisk ohälsa är vanligt. Var tredje tillfrågad medlem på Sis anser att insatser inte ges utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet.

Heike Erkers och Lena Henriksson föreslår en rad förändringar för att förbättra situationen på Sis. Foto: Viktor Gårdsäter / privat

Sis är inte rustat för att möta framtiden, konstaterar Heike Erkers, förbundsordförande, och Lena Henriksson, ordförande för Saco-S på Sis, i en debattartikel i dag, måndag. Sis har i dag ansvar för omhändertagna och brottsdömda ungdomar, men platsbristen är stor. Något som Justitieombudsmannen, JO, kritiserat hårt. Samtidigt föreslås i Tidöavtalet att fler barn ska omhändertas, hårdare straff ska riktas mot ungdomar och särskilda ungdomsfängelser inrättas.

Socialstyrelsens granskningar visar också att psykisk ohälsa är vanligt bland dem som placeras på Sis. Många av dem borde egentligen psykiatrin ta ett huvudansvar för, anser förbundet som också tycker att ungdomsfängelser är fel väg att gå.

Akademikerförbundet SSR presenterar nu en rad förslag för att komma till rätta med problemen:

  • Höj kompetensen och förbättra arbetsmiljön. Anmälningarna om hot och våld inom Sis har fördubblats. Det krävs fler akademiker med rätt utbildning ute i verksamheterna för att kunna rehabilitera ungdomar.
  • Rätta till brister i eftervården. Kräv att ingen ska få lämna Sis utan eftervård. Låt myndigheten besluta om utskrivningsdatum.
  • Psykiatrin måste komma närmare Sis. Förbättra samarbetet och utred vem som ska betala.
  • Många Sis-hem är ålderstigna. Låt staten betala för att renovera dem.
  • Inför fler platser inom Sis. Det finns inte alltid plats när unga behöver placeras i dag. Samtidigt har Sis inte rätt att säga nej till nyintagna.
  • Angående förslaget att inrätta ungdomsfängelser bör regeringen tillsätta en utredning för att säkerställa rättssäkerheten för barnen.
Stefan Karlsson

Senaste nytt

Forskaren: ”Fackförbunden avgörande för en rättvis k...

HÅLLBARHET För att mobilisera klimatarbetet bjuds led...
27 mars, 2023

Jobbstress leder till 700 dödsfall årligen

ARBETSMILJÖ Antalet personer som dör till följd av job...
23 mars, 2023

Inkomst och utbildning påverkar livslängden

FOLKHÄLSA Höginkomsttagare lever nästan sju år längr...
22 mars, 2023

Replik: Rutiner, policy och dokumentation mer rättss...

REPLIK Systematiskt arbete behövs för att skapa e...
22 mars, 2023


Läs även

Jobbstress leder till 700 dödsfall årligen

ARBETSMILJÖ Antalet personer som dör till följd av job...
23 mars, 2023

Replik: Rutiner, policy och dokumentation mer rättss...

REPLIK Systematiskt arbete behövs för att skapa e...
22 mars, 2023

Ökad produktivitet vid distansarbete

ARBETSMILJÖ Många får mer gjort vid distansarbete, vis...
20 mars, 2023

Risk för år av försämrad arbetsmiljö när regionerna ...

EKONOMI SKR flaggar för tuffa år för landets kommu...
16 mars, 2023