6 februari, 2023

Mycket oro och otrygghet efter Ivo-beslutet

ARBETSRÄTT Cirka 2 000 brukare och 11 000 anställda berörs när Humana assistans får sitt tillstånd indraget. Oron var stor när det befarades att verksamheten skulle tvingas stänga med kort varsel. ”Anmärkningsvärt kort tid.”

Ivo:s beslut att stänga ner Humanas verksamhet inom personlig assistans och hemtjänst skapar oro hos såväl personal som brukare.

Ivo:s beslut att stänga ner Humanas verksamhet inom personlig assistans och hemtjänst skapar oro hos såväl personal som brukare.

Foto: Getty

När Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) förra veckan meddelade att Humana assistans får sitt tillstånd att bedriva personlig assistans indraget var det med kort varsel.

Företaget överklagade beslutet till förvaltningsrätten och krävde så kallad inhibition, vilket innebär att verksamheten får drivas tills rätten meddelar sitt beslut. Innan det stod klart att inhibition beviljades fanns en oro för att verksamheten skulle tvingas stänga redan i slutet av veckan. Oron växte bland de 2 000 brukarna att de skulle stå utan personlig assistans och bland de 11 000 anställda för vad som händer med deras anställning.

– Det skapar oro hos såväl personal som brukare och många anhöriga. Det är en otroligt otrygg situation för människor just nu, säger Mea Strömberg, ombudsman för Akademikerförbundet SSR.

Knappt 20 anställda på Humana assistans är medlemmar i Akademikerförbundet SSR som också företräder övriga Saco-förbund som finns representerade på företaget.

– Just nu skriver jag mejl till våra medlemmar och jobbar med samordningen med övriga Saco-förbund, säger Mea Strömberg.

När Ivo lämnade beskedet om Humana assistans på tisdagen förra veckan föll värdet för moderbolaget Humana AB som en sten på börsen och aktiekursen halverades. Beslutet från Ivo grundar sig bland annat på 27 återkrav som Försäkringskassan har fattat beslut om. Fall där det bedöms att assistansersättning har betalats ut felaktigt. Ivo framför också kritik gällande utländsk arbetskraft och brister i efterlevnaden av tidigare Ivo-beslut. Humana skriver på sin hemsida att företaget anser att beslutet är felaktigt och saknar rättsligt stöd.

Om inhibition inte hade beviljats hade verksamheten tvingats avvecklas redan på fredag och Mea Strömberg är kritisk till den korta tidsfristen.

– Det låter sig ju inte göras. Det är förvånande och drabbar både personal och brukare, säger Mea Strömberg.

– Jag känner inte till grunden för beslutet och kan inte uttala mig om det är rätt eller fel. Men det är extremt kort tid att hantera det på. Det är det som är anmärkningsvärt.

Fotnot: På tisdagen meddelade förvaltningsrätten att Humana assistans beviljas inhibition. Verksamheten får alltså fortsätta tills rätten meddelar sitt beslut.

Fakta:

  • Humana assistans AB är ett helägt dotterbolag till Humana.
  • Övriga Saco-förbund som finns representerade på Humana assistans är Akavia, Fysioterapeuterna, Förbundet Sveriges arbetsterapeuter, Sveriges ingenjörer, Naturvetarna, Sveriges psykologförbund, Dik och SRAT.
Annika Clemens

Senaste nytt

Forskaren: ”Fackförbunden avgörande för en rättvis k...

HÅLLBARHET För att mobilisera klimatarbetet bjuds led...
27 mars, 2023

Jobbstress leder till 700 dödsfall årligen

ARBETSMILJÖ Antalet personer som dör till följd av job...
23 mars, 2023

Inkomst och utbildning påverkar livslängden

FOLKHÄLSA Höginkomsttagare lever nästan sju år längr...
22 mars, 2023

Replik: Rutiner, policy och dokumentation mer rättss...

REPLIK Systematiskt arbete behövs för att skapa e...
22 mars, 2023


Läs även

Inkomst och utbildning påverkar livslängden

FOLKHÄLSA Höginkomsttagare lever nästan sju år längr...
22 mars, 2023

Risk för år av försämrad arbetsmiljö när regionerna ...

EKONOMI SKR flaggar för tuffa år för landets kommu...
16 mars, 2023

Förbundets krav i avtalsrörelsen: 4,4 procents löneö...

AVTAL Nu växlas arbetet upp i avtalsförhandlinga...
14 mars, 2023

Ny lag ska stärka skyddet för socialsekreterare

ARBETSMILJÖ Det straffrättsliga skyddet ska stärkas fö...
10 mars, 2023