18 januari, 2024

Massiv inflyttning krävs för att klara den gröna omställningen i norr

ANALYS Norrbotten och Västerbotten behöver över 100 000 nya invånare. Det kräver en kollektiv kraftansträngning och gigantiska investeringar.

Northvolt bygger Europas största batterifabrik utanför Skellefteå

Folkförflyttning från söder till norr krävs när de gröna industrierna expanderar.

Foto: Northvolt

I norra Sverige pågår en historiskt stor samhällsomvandling. Inom loppet av ett par år stod det bland annat klart att Northvolt valt att placera sin jättelika batterifabrik i Skellefteå och att Hybrit skulle börja tillverka kolfritt stål i Luleå.

Det här är bara två exempel på den omfattande nyindustrialiseringen av Norrbotten och Västerbotten, som ju länge tampats med stor utflyttning och stagnation. Nu kallar energi- och näringsminister Ebba Busch norra Sverige för ett skyltfönster mot världen när det gäller industrins gröna omställning. Och i de berörda kommunerna skriker man efter nya invånare som kan ta plats inte bara på fabriksgolven utan också i servicesektorn och hela den offentliga sektorn.

Bara i Norrbotten räknar man med att de aviserade industrisatsningarna kommer att generera 30 000 nya arbetstillfällen. Varje nytt industrijobb kommer också att generera minst två jobb till.

"Alla med akademisk utbildning kommer att få fina arbetsmöjligheter i norra Sverige."

Janus Brandin

Janus Brandin

– Alla som har någon typ av akademisk utbildning kommer att få väldigt fina arbetsmöjligheter i norra Sverige. En ökad inströmning av människor till norra Sverige är oerhört välkommen, säger Janus Brandin som är regional utvecklingsdirektör i Norrbotten.

För att klara omställningen behöver de två nordligaste länen åtminstone 100 000 nya invånare – det är som om motsvarande hela Norrköping skulle packa väskorna och ta tåget norrut. Men hur ska denna folkförflyttning klaras av?

Utmaningarna är förstås många och stora. Peter Larsson har fram tills nyligen arbetat som regeringens nationella samordnare för samhällsomställningen i Norrbotten och Västerbotten. I dag är hans uppdrag att främja koordineringen av insatser för ett hållbart samhällsbyggande och en snabb befolkningsutveckling i området, och konstaterar en av de mest brännande punkterna just nu är bostadsförsörjningen.

Peter Larsson, nationell samordnare för samhällsomställningen vid större företagsetableringar och expansioner i Norrbotten och Västerbottens län.

Peter Larsson

– Utan bostäder, inga människor. Byggandet har stannat av i hela Sverige, men det är mycket farligare om det stannar av i norra Sverige eftersom så många behöver flytta dit, säger han.

Peter Larsson menar att investeringsboomen tog de flesta på sängen. Responsen var svag från hela samhället till en början. Men nu upplever han att man gått från ostrukturerad nybyggaranda till ett nytt skede, där arbetsfördelningen mellan olika aktörer är tydligare.

Industriboomen i norr

Några av de historiskt stora satsningarna i Norrbotten och Västerbotten:

 • H2 Green steel ska tillverka fossilfritt stål och grön vätgas utanför Boden. Produktionen beräknas starta 2024.
 • Northvolt, batterifabrik i Skellefteå som invigdes 2022.
 • Revolt Ett, batteriåtervinningsfabrik placerad intill Northvolt.
 • Hybrit, fossilfritt stålverk. Ett samarbete mellan SSAB, LKAB och Vattenfall med pilotanläggning i Luleå. En anläggning i Gällivare är planerad till 2026.
 • LKAB, utökad gruvbrytning i Kiruna och Gällivare.
 • Setra, träindustriföretag som fördubblat sin produktion i Malå.
 • Boliden, metallföretag som 2018 beslutade att göra mycket stora investeringar i sin smältverksamhet i Skellefteå.

För att göra befolkningsökningen möjlig behövs mycket god samverkan mellan alla inblandade. Till exempel måste Migrationsverket och de olika företagen samarbeta så att det går smidigt att få igenom olika typer av ansökningar. Och kommunerna som arbetsgivare behöver vara tydliga med sina behov och stämma av mot företagens behov, för att lättare få till sådant som familjerekryteringar.

Att locka folk till industrierna har hittills inte varit något problem. I exempelvis Skellefteå har man haft en stor överströmning från offentlig sektor till de nya verksamheterna. På flera orter är bristen på arbetskraft inom offentlig sektor redan akut.

– Jag har hela tiden slagits för att man måste se den breda samhällsomvandlingen, att det inte bara handlar om de industriella jobben. Inom vård, skola och omsorg är utmaningarna riktigt stora, säger Peter Larsson.

För att attrahera nya invånare behöver kommunerna anstränga sig för att tänka nytt, betonar han. Och en del positivt har redan skett. Till exempel har vuxenutbildningen i Skellefteå hittat nya former för att kunna tillgodose de behov man har. Kommunens permanenta befolkning växte med 911 personer under första halvåret i år, vilket betyder att målet för i år – 2000 nya invånare – sannolikt kommer att uppnås.

Hittills har inströmningen till de nordligaste länen varit störst från utlandet. Janus Brandin på Region Norrbotten säger att det länge varit en utmaning att attrahera folk från södra till norra Sverige.

– Intresset från södra Sverige har varit svalt. Jag kan bara spekulera i varför, det finns fördomar om livet här uppe som utgör ganska stora barriärer.

Peter Larsson är inne på samma spår:

– Man tror att det är väldigt annorlunda att bo i norr. Jag säger inte flytta upp, jag säger flytta dit. Det är en viktig semantisk skillnad.

Janus Brandin och hans kollegor riktar mycket av marknadsföringen av regionen mot livsstilsimmigranter, snarare än att försöka att locka folk till jobb.

– Det finns en del forskning på vad som får en familj att flytta på sig. Många tror att det är jobbet eller möjligheten att köpa ett hus i strandnära läge. Ja, det är också viktigt, men det är inte avgörande. Det man är mest intresserad av är bra skolor, bra kommunikationer. Ett bra liv, säger han.

Han menar också att det inte är realistiskt att tro att man ska lyckas locka 100 000 människor från södra till norra Sverige. Därför fiskar man utomlands. Till exempel vet man att hundratusentals lämnar Nederländerna varje år på grund av trångboddhet och en känsla av otrygghet. Således har Region Norrbotten både jobbat strategiskt med att möta holländare via sociala medier och deltagit på en stor, fysisk mässa utanför Amsterdam.

Så ska den gröna omställningen i norr lyckas

Utöver gemensamma ansträngningar från en lång rad samhällsinstanser, som Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och Tillväxtverket behövs också bland annat detta:

 • Förbättrad transportinfrastruktur. Bland annat pågår bygget av Norrbotniabanan, en 27 mil lång kustnära järnväg mellan Umeå och Luleå som ska halvera restiderna, sänka transportkostnaderna och förbättra förbindelserna med övriga Sverige och Europa. Även hamnen i Luleå ska byggas ut för över tio miljarder kronor.
 • Säkrad tillgång till energi. När alla omvandlings- och etableringsprojekt är på plats kommer den efterfrågade mängden energi väsentligt att överstiga den som i dag är tillgänglig.
 • Fler bostäder. Bristen på bostäder är ett av de främsta hindren för att fler människor ska kunna rekryteras till de nya jobben.
 • Utbildning. Det kommer att vara omöjligt att till hundra procent matcha individer och de arbeten som erbjuds. Därför behövs omfattande utbildningsinsatser inom såväl vuxenutbildning och yrkesutbildning som högre utbildning.

I Norrbotten och Västerbotten har industrierna aviserat investeringar på över 1100 miljarder. Det handlar om hiskeligt mycket pengar, men Janus Brandin betonar att också samhället måste göra väldigt stora investeringar för att regionerna, och även Sverige som helhet, ska kunna kapitalisera på omställningen.

– Lyckas vi med den här gröna omställningen så kommer det att definiera svensk industri 100 år framåt i tiden. Förlorar vi den här möjligheten så kommer det att få enormt negativa konsekvenser, inte bara för Norrbotten och Västerbotten utan för hela Sverige.

På senare tid har en hel del kritiska röster riktats mot jättesatsningarna i Norrland. Det handlar om orimliga förväntningar, miljardstöd från det offentliga och att alla eventuella vinster från projekten kommer att hamna i fickorna på riskkapitalister, medan de egentliga riskerna hamnar på det offentliga.

Christian Sandström är biträdande professor i företagsekonomi vid Jönköping International Business School och varnar för att satsningarna är en ”grön bubbla” som riskerar att spricka när som helst. Han jämför med flera tidigare gröna projekt som misslyckats.

– Retoriken i dessa projekt är ofta densamma: Det är världsledande, gröna jobb, ny exportindustri. Det är samma honnörsord. Ingen vågar ställa kritiska frågor förrän det är för sent, säger han.

Det saknas till exempel svar på hur elförsörjningen till industrierna ska lösas, menar han. Om satsningarna misslyckas kommer det inte att bli särskilt många nya jobb, och då står de norrländska kommunerna där, rejält skuldsatta.

– De har ett väldigt begränsat skatteunderlag, och att i det läget lägga alla ägg i samma korg… Men de vill ju så gärna tro att det här är sant, säger Christian Sandström.

Janus Brandin är emellertid inte orolig.

– Om man jämför med tidigare satsningar så är tiden mer mogen nu än vad den var för tio år sedan. Jag välkomnar kritikernas farhågor. De pekar på de utmaningar som vi måste överbrygga för att lyckas, säger han.

Regeringens samordnare Peter Larsson är även han alltjämt positiv.

– Det finns ingen risk för att det blir haverier som tidigare. Det här är helt andra processer, drivet av helt andra aktörer. Dessutom är investeringsbesluten fattade. Stålverket har ju tecknat sina kontrakt, batterifabriken är redan byggd. Hela klimatfrågan kräver att detta lyckas, så det finns liksom ingen återvändo.

Tidslinje: Glöm inte adressändra

Utvandrarna
Före 1930 var Sverige snarare ett land man lämnade än invandrade till. Mellan 1850 och 1930 utvandrade omkring 1,5 miljoner svenskar, varav 1,2 miljoner reste till Amerika.

Pengar rullar in
Efter andra världskriget och fram till 1970-talet var arbetskraftsinvandringen förhållandevis hög. Efterfrågan på arbetskraft var hög eftersom den svenska ekonomin expanderade i rask takt efter kriget.

Suomi>Ruotsi
Under 60- och 70-talen flyttade ett stort antal finländare till Sverige eftersom det var lågkonjunktur i Finland. Som nordisk medborgare behövde man dessutom inte längre ha pass eller arbetstillstånd, till följd av en överenskommelse om en gemensam nordisk arbetsmarknad som fattats några år tidigare.

Borta bra men hemma bäst
Förutom nordiska medborgare och personer från övriga Europa invandrade också många från Nordamerika, varav en stor del var hemvändande emigranter. En mycket liten del kom från andra världsdelar.

Hårdare regler
I slutet av 1970-talet upphörde i princip all arbetskraftsinvandring till Sverige, bland annat som en följd av att tillverkningsindustrin gått tillbaka och att nya hårdare regler kring arbetstillstånd införts.

Höjt försörjningskrav
I dag har Sverige en liberal hållning till arbetskraftsinvandring. Landet har ett stort behov av arbetskraft eftersom andelen äldre i befolkningen ökar.

Källa: Migrationsinfo.se

Karin Persson

Senaste nytt

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och läs om arbetsliv, lön, karriär och fackliga frågor – varje onsdag direkt i din inkorg.

Senaste nytt

Bör Akademikerförbundet slopa SSR?

KONGRESS 2024 I en motion till kongressen föreslås att f...
17 maj, 2024

Vi är akademikerfacket i staten

KRÖNIKA Nu påbörjar vi en resa med målet om att bl...
16 maj, 2024

Rekordmånga motioner till kongressen – ”Histor...

KONGRESS 2024 Akademikerförbundet SSR:s kongress närmar ...
15 maj, 2024

Ligger du rätt i lön? Kolla senaste statistiken

Dags att förhandla om din lön? Här är färsk lönestatistik för olika...
14 maj, 2024


Läs även

Alltid redo för uppdrag ute i världen

PORTRÄTT Efter många års arbete i världens konflikt...
19 april, 2024

Debatt: När vi hyllar arbetet trampar vi på de arbet...

DEBATT Jacob Oredsson, hälso- och sjukvårdskurato...
11 april, 2024

Facket: Fler måste kunna få omställningsstudiestöd

OMSTÄLLNING Akademikerförbundet SSR kräver mer pengar ...
9 april, 2024

Bättre arbetsmiljö avgörande för att fler ska orka j...

PENSION Jobb kan skapa mening. Men för att fler sk...
4 april, 2024