23 januari, 2020

Manifestation hålls för välfärden i Umeå

På lördag hålls en manifestation för välfärden i Umeå. ”Vi siktar på tusen personer på Rådhustorget”, säger Joakim Åsberg från Akademikerförbundet SSR.

umea

Joakim Åsberg, ordförande i Akademikerförbundet SSR:s lokalförening i Umeå och Anne-Lie Bygdén, andre vice förbundsordförande, hoppas att många sluter upp på lördag.

Privat

Akademikerförbundet SSR är ett av flera fackförbund som tillsammans med intresseorganisationer och privatpersoner har bildat nätverket Välfärd i Umeå.

– Vi märker att något behöver hända för att våra medlemmar inte ska gå på knäna och för att det inte ska drabba medborgare, säger Joakim Åsberg, ordförande i Akademikerförbundet SSR:s lokalförening i Umeå.

– Vi har uppmanat alla våra medlemmar och även medborgare att sluta upp.

Nätverket efterlyser en välfärd som omfattar alla. När besparingar görs och resurserna tryter är det svårare för personal inom exempelvis socialtjänsten att följa lagens intentioner.

– Alla som har rätt till välfärd ska få det och med kvalitet. Som det är nu går krav och resurser inte ihop, säger Joakim Åsberg.

En uppmaning riktas till riksdag och regering att säkerställa att det finns förutsättningar för kommuner och regioner att klara välfärdsuppdraget.

– Här och nu är läget väldigt bekymmersamt. Frågan är övermogen.

En av talarna som kommer till Rådhustorget i Umeå på lördag är Anne-Lie Bygdén, andre vice ordförande i Akademikerförbundet SSR. Det är en viktig manifestation att stå bakom, tycker hon.

– Vi får larm från våra medlemmar och förtroendevalda hela tiden. Möjligheterna att göra ett gott arbete och möta dem som behöver välfärden har blivit sämre och sämre. Det är viktigt att stå upp för det som våra medlemmar signalerar.

Joakim Åsberg berättar att det bubblar bland medlemmar i flera delar i landet och hoppas att manifestationen ska bli ett startskott för något större. Anne-Lie Bygdén hoppas också att det sprider sig till andra platser.

– Det handlar om ett politiskt ansvar och ställningstagande. Vi uppmanar politiker att sluta upp brett, långsiktigt och kontinuerligt. Vi har goda statsfinanser och det finns ingen anledning at kommuner och regioner ska svälta.

Samtidigt pågår samtal i riksdag och regering om mer pengar till kommuner och regioner. På torsdagen drev en majoritet i finansutskottet bestående av V, M, KD och SD, igenom ytterligare 2,5 miljarder kronor till välfärdssektorn, utöver de extra 5 miljarder som regeringen redan har utlovat.

Men manifestationen och kravet på satsningen på välfärden är fortfarande aktuella, säger både Joakim Åsberg och Anne-Lie Bygdén. Det krävs långsiktiga satsningar, anser de.

– Vi välkomnar att debatten förs på nationell nivå. Men vi eftersöker också en ansvarsfull politik med det långsiktiga perspektivet i hur vi ska klara det här. Där är vi inte ännu, säger Joakim Åsberg.

Förbundet har en längre tid efterlyst mer pengar till välfärden, men har uttryckt kritik mot de senaste utspelen från oppositionen. De 2,5 miljarder kronor som oppositionen vill ge till kommuner och regioner ska nämligen finansieras bland annat genom att skrota förslagen om utvecklingstid och ingångsavdrag.

”Obegripligt” twittrar Akademikerförbundet SSR, att Vänsterpartiet ”offrar” utvecklingstid för det som förbundet kallar en ohelig allians med Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Reformen skulle kunna göra att utlandsutbildade akademiker skulle kunna få de jobb de är utbildade för, anser förbundet.

 

 

Oppositionen i riksdagen hoppas att förslaget om extra budget som lades av V, M och KD och har stöd från SD, ska upp för beslut i riksdagen i februari.

Annika Clemens

Senaste nytt

Sökes: Kollegor

ARBETSMARKNAD Bristen på socionomer tvingar Norrtälje at...
2 februari, 2023

Konsulter rött skynke för den som vill locka medarbe...

LEDARE Det anses inte som bra reklam för ett soci...
31 januari, 2023

Här är kommunerna som betalar mest för konsulter i s...

GRANSKNING 186 kommuner har deltagit i Akademikerns u...
30 januari, 2023

Konsultkostnader för miljoner

GRANSKNING Två av tre kommuner använder sig av konsul...
30 januari, 2023


Läs även

Nya avtalsförhandlingar inom Svenska kyrkan

SVENSKA KYRKAN Lön, brister i arbetsmiljön och bilersättn...
18 januari, 2023

Politiskt skifte med stora förändringar

POLITIK Flyttlasset har gått till Rosenbad för nya...
19 december, 2022

Vårt öppna och demokratiska samhälle är hotat

KRÖNIKA Våra medlemmar kommer att bli krockkudden ...
12 december, 2022

Ministern: Ny socialtjänstlag 2024

POLITIK Först 2024 kommer ny socialtjänstlag, enli...
7 december, 2022