15 december, 2020

Ljus i mörka tider

Hur står det till i vintermörkret? Chefredaktör Johanna Kvarnsell konstaterar att pandemin har påverkat även den mentala hälsan.

johannakvarnsell

I årets sista nummer av Akademikern får vi möta personer som jobbar med dem som drabbas extra mycket av isoleringen under pandemin, skriver chefredaktör Johanna Kvarnsell.

MARGARETA BLOOM-SANDEBÄCK

Hur är det i vintermörkret? Hur håller du ihop genom social distansering, smitta, och ett arbetsliv som inte liknar det vi är vana vid? Ända sedan början av pandemin har varningsflaggor höjts för att viruset inte bara kommer att påverka vårt fysiska mående utan att biverkningarna också kan bli stora när det gäller mental hälsa. Och nu börjar de första forsknings­resultaten som undersöker den aspekten av pandemin komma. I Uppsala har psykologiprofessor Karin Brocki funnit signifikant högre nivåer av depression och ångest under pandemin än innan. Företagshälsan Previa har också sett en stor ökning av frånvarodagar på grund av psykisk ohälsa.
Det är mycket vi inte vet ännu, men allt pekar på att de som redan var sköra innan viruset slog till mår ännu sämre av ökad oro och social distansiering.
Fast kanske går det också att finna ljus i mörkret. Malin Anniko, som leder den svenska delen av en stor internationell studie av hur pandemin påverkar den psykiska hälsan, pekar på att vissa sätt att hantera ovissheten i världen verkar lindra oron. Människor som fokuserade på att pandemin kan leda till något positivt mådde generellt bättre än de som fokuserade på negativa känslor och tankar.
Ett starkt lysande ljus är förstås också ni som jobbar med dem som drabbas extra mycket av isolering och oro under corona.
Som kuratorerna Anwahr Athahb och Stina Berning som vi följer i det senaste numret av Akademikern. De arbetar med helt olika målgrupper men med samma mål, att lindra och att se ljuset mitt i pandemin. Årets sista nummer av Akademikern kan du läsa här.
Ta hand om dig. Snart går vi mot ljusare tider!

Johanna Kvarnsell

Läs även

"En av flera pusselbitar är omställning"

LEDARE Det nya omställningsstödet är en vinst för...
27 september, 2022

Oro för minskat bistånd – då spelar fackföreningar e...

BISTÅND Biståndsorganisationer befarar minskade an...
23 september, 2022

Ohövlighet på arbetsplatsen smittsamt

ARBETSMILJÖ Att mötas av eller till och med bli åskåda...
21 september, 2022

Heike Erkers: ”Vi kommer att kämpa för ett inkludera...

POLITIK De sista rösterna har räknats och maktskif...
15 september, 2022