17 augusti, 2023

Fler utrikes födda mobbade på jobbet

ARBETSMILJÖ Mobbning på jobbet drabbar i högre utsträckning utrikes födda än inrikes födda. Enligt en rapport från Arbetsmiljöverket uppger dubbelt så många utrikes födda att de har utsatts för trakasserier och mobbning.

Rapporten bygger på verkets arbetsmiljöundersökning och visar att utrikes födda i högre utsträckning upplever brister i arbetsmiljön som kopplas till organisation och sociala faktorer. Fler utrikes födda anger till exempel att arbetet är psykiskt ansträngande. Och dubbelt så många, 12 procent jämfört med 6 procent bland inrikes födda, uppger att de har utsatts för mobbning och diskriminering på grund av religion, trosuppfattning eller etnisk tillhörighet.

– Det är inte acceptabelt att utrikes födda har sämre arbetsmiljö, säger Jacob Grönlund, analytiker på enheten för statistik och analys på Arbetsmiljöverket.

En förklaring kan vara att det är vanligare för utrikes födda att arbeta i vissa typer av serviceyrken. Exempelvis vård och omsorg, bygg, uthyrning och hotell och restaurangnäringen. I dessa branscher är det också generellt vanligare att medarbetare upplever diskriminering och trakasserier, visar arbetsmiljöundersökningen.

På arbetsplatsen bör arbetsgivaren tänka på följande för att förebygga kränkande särbehandling:

  • Klargöra att kränkande särbehandling inte accepteras i verksamheten.
  • Vidta åtgärder för att motverka förhållanden i arbetsmiljön som kan ge upphov till kränkande särbehandling.
  • Se till att det finns rutiner för hur kränkande särbehandling ska hanteras.
Annika Clemens

Senaste nytt

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och läs om arbetsliv, lön, karriär och fackliga frågor – varje onsdag direkt i din inkorg.

Senaste nytt

Medlem sedan 1979: ”Kändes stort att strejka”

FACKLIGT Med 45 år i facket och en karriär inom soc...
16 juli, 2024

Integrationsprojekt fördubblas med nya medel – ”Ovär...

ARBETSMARKNAD Nema Problema stöttar utrikesfödda i arbet...
9 juli, 2024

Heike Erkers om nya lagen: ”En kioskvältare...

LAGSTIFTNING Hör förbundsordförande Heike Erkers kommen...
2 juli, 2024

Nya socialtjänstlagen presenterad – ”Äntligen!...

POLITIK Med krav på kunskap och förebyggande arbet...
2 juli, 2024


Läs även

Facklig kritik mot Sis: ”Man får den vård man ...

SIS Akademikerförbundet SSR:s krav handlar om ...
19 december, 2023

Rättslig prövning erbjuds om lag om anmälningsplikt ...

FÖRBUNDET Blir anmälningsplikt av papperslösa verkli...
29 mars, 2023

Forskaren: ”Fackförbunden avgörande för en rättvis k...

HÅLLBARHET För att mobilisera klimatarbetet bjuds led...
27 mars, 2023

Röda dagar 2023 – så maxar du ledigheten

SEMESTER Här är alla röda dagar 2023 – vi visar hur...
27 december, 2022