17 augusti, 2023

Fler utrikes födda mobbade på jobbet

ARBETSMILJÖ Mobbning på jobbet drabbar i högre utsträckning utrikes födda än inrikes födda. Enligt en rapport från Arbetsmiljöverket uppger dubbelt så många utrikes födda att de har utsatts för trakasserier och mobbning.

Rapporten bygger på verkets arbetsmiljöundersökning och visar att utrikes födda i högre utsträckning upplever brister i arbetsmiljön som kopplas till organisation och sociala faktorer. Fler utrikes födda anger till exempel att arbetet är psykiskt ansträngande. Och dubbelt så många, 12 procent jämfört med 6 procent bland inrikes födda, uppger att de har utsatts för mobbning och diskriminering på grund av religion, trosuppfattning eller etnisk tillhörighet.

– Det är inte acceptabelt att utrikes födda har sämre arbetsmiljö, säger Jacob Grönlund, analytiker på enheten för statistik och analys på Arbetsmiljöverket.

En förklaring kan vara att det är vanligare för utrikes födda att arbeta i vissa typer av serviceyrken. Exempelvis vård och omsorg, bygg, uthyrning och hotell och restaurangnäringen. I dessa branscher är det också generellt vanligare att medarbetare upplever diskriminering och trakasserier, visar arbetsmiljöundersökningen.

På arbetsplatsen bör arbetsgivaren tänka på följande för att förebygga kränkande särbehandling:

  • Klargöra att kränkande särbehandling inte accepteras i verksamheten.
  • Vidta åtgärder för att motverka förhållanden i arbetsmiljön som kan ge upphov till kränkande särbehandling.
  • Se till att det finns rutiner för hur kränkande särbehandling ska hanteras.
Annika Clemens

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Akademikern.

Senaste nytt

Debatt: Inse värdet av sociologer och beteendevetare...

DEBATT Sociologer och beteendevetare underskattas...
28 september, 2023

Ny bok skildrar hedersförtryck i Sverige

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I boken ”Hedersförtryck: berättelser i Sve...
27 september, 2023

5 tips: Så bör du förhålla dig till AI i arbetslivet

ARTIFICIELL INTELLIGENS AI kommer att påverka i stort sett alla jo...
26 september, 2023

AI förändrar arbetslivet i grunden

ARTIFICIELL INTELLIGENS AI kan underlätta jobbet för många. Men va...
26 september, 2023


Läs även

Inte rädd för stryk

KARRIÄR Hillevi Engström är en frispråkig pragmati...
7 november, 2022

Så möter du barnens oro för framtiden

SOCIALT ARBETE Många barn påverkas av en orolig omvärld –...
3 november, 2022

Kompetensbristen i fokus på HR-dagarna

HR Bristen på kompetens kräver mycket HR-insp...
13 oktober, 2022

"En av flera pusselbitar är omställning"

LEDARE Det nya omställningsstödet är en vinst för...
27 september, 2022