26 augusti, 2019

Kvalitet i arbetet avgörande för socialsekreterare

Socialsekreterare som upplever att de utför ett kvalitativt arbete har en ökad trivsel och vilja att stanna på sin arbetsplats. Det visar en ny studie från Malmö universitet.

hanne-berthelsen_9531

”Vi behöver bredda synen på arbetsmiljöarbetet”, säger forskaren Hanne Berthelsen. Foto: Malmö universitet

Vad är det som får dig att känna glädje i arbetet och en vilja att stanna på din arbetsplats? Den frågeställningen ligger till grund för den här nya forskningsstudien som är gjord bland socialsekreterare i Malmö. 

Hanne Berthelsen som jobbar på Centrum för tillämpad arbetslivsforskning vid Malmö Universitet är en av de forskare som står bakom studien. Hon berättar att bakgrunden till studien är den ansträngda arbetssituation som under en lång tid har funnits bland socialsekreterare, dels i Malmö men även i många andra kommuner runtom i Sverige. 

– Stress, underbemanning och fler administrativa uppgifter har gjort att många socialsekreterare har bytt jobb eller lämnat yrket helt. Mot den bakgrunden fick vi frågan om att göra en kartläggning över arbetsmiljösituationen, säger hon. 

Enkätundersökningen bygger på över 150 frågor som på olika sätt är kopplade till arbetsmiljön. Frågorna är uppdelade i olika kategorier där krav i arbetet, samarbete och ledning samt hälsa och välbefinnande är några av dem. 

Hanne Berthelsen ger två exempel på frågor från enkäten: ”Hur ofta händer det att du inte hinner slutföra dina arbetsuppgifter?” och ”Känner du att ditt arbete tar så mycket av din energi att det påverkar privatlivet negativt?”

Totalt är det runt 800 personer har svarat på frågorna och utifrån detta har forskarna analyserat vad det är som skapar tillfredsställelse och glädje i arbetet, samt lust och vilja att stanna kvar i den organisation man jobbar på. 

Hanne Berthelsen berättar att det som har varit mest slående i analysen är den starka kopplingen mellan att få utföra sitt arbete med kvalitet och att känna sig nöjd med sin arbetssituation. 

– Jag tycker att det här är väldigt viktigt eftersom det sätter fokus på att de allra flesta vill göra ett bra jobb, och att det också är det som gör arbetet meningsfullt. 

Hanne Berthelsen berättar att de hade kopplingen mellan kvalitet och trivsel som en hypotes när de inledde studien, men hon är ändå förvånad över att det fanns ett så pass starkt samband mellan dessa parametrar.

– Som socialsekreterare är det här särskilt viktigt eftersom du står i en mänsklig relation med en klient och ska kunna se hen i ögonen, men du ska också kunna se dig själv i ögonen, säger hon. 

Som forskare inom arbetsmiljöfrågor tycker Hanne Berthelsen att resultaten är viktiga eftersom de underbygger att arbetsmiljö handlar om så mycket mer än att identifiera och åtgärda problem. 

– Vi vet vad som sliter ut folk från arbetsmarknaden, men vi har behov av att veta mer om hur vi gör förändringar i praktiken, säger hon och tillägger: 

– Det finns en idé om att arbetsmiljöarbetet pågår i ett stuprör, utvecklingsarbetet i ett stuprör och ekonomin i ett tredje. Jag menar att det är viktigt att koppla ihop de här processerna och att i högre grad jobba helhetsorienterat kring arbetsmiljöfrågorna, säger hon.

Överlag menar Hanne Berthelsen även att kvalitet som ett mått bör få större utrymme i arbetsmiljöarbetet.   

– Att få utföra sitt jobb med hög kvalitet är inte bara viktigt för de anställda, utan även för samhället, organisationen och klienterna. Det är ett centralt mått att jobba utifrån. Vad är ett tillräckligt bra jobb? När gör min kollega ett tillräckligt bra jobb? Vem ska göra vad för att uppnå bra kvalitet? Den här typen av frågor är viktiga att kunna föra en konstruktiv dialog kring, säger hon. 

Läs tidigare artiklar i ämnet: 

Från forskning till handling för socialsekreterarnas arbetsmiljö

Malmö tar hjälp av forskare för att lyfta arbetsmiljön

Malin Letser

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Akademikern.

Senaste nytt

Skarp kritik mot regeringens LVU-förslag: ”Ful...

SOCIALT ARBETE Akademikerförbundet SSR sågar regeringens ...
30 november, 2023

På väg utför med tilliten bland unga?

SPANING Unga litar mindre på varandra i dag än tid...
28 november, 2023

Avtalsrörelsen är igång – lön och kompetensfrågor i ...

AVTALSRÖRELSE Akademikerförbundet SSR:s avtalsråd för ko...
27 november, 2023

Så undviker du teknikstress på jobbet

ARBETSMILJÖ AI och andra verktyg ska effektivisera job...
23 november, 2023


Läs även

Sis-chefen: ”Lokalerna inte anpassade för vår verksa...

SIS Mer ändamålsenliga lokaler hade gett störr...
17 november, 2023

Sis HR-direktör: ”Vi har stora utmaningar”

SIS Anställda på Sis arbetar i en riskfylld mi...
15 november, 2023

Arbetsmiljön på Sis: ”Det är inte acceptabelt”

SIS Sis-personal skadas och hotas på jobbet, v...
15 november, 2023

Granskning: Hot och våld vardag för Sis-personal

SIS Huvudskador, gisslansituationer och våldsa...
14 november, 2023