11 november, 2022

Kritik mot otillräcklig satsning på förebyggande arbete

POLITIK Akademikerförbundet SSR efterlyste tio extra miljarder till det förebyggande arbetet. I regeringens budgetproposition blev det tio miljoner kronor. ”Ett hån mot våra medlemmar”, skriver förbundet i ett uttalande på hemsidan.

Heike Erkers är kritisk till flera delar i den budgetproposition som presenterades av finansminister Elisabeth Svantesson (M) tidigare i veckan.

Foto: Anders Löwdin/Sveriges riksdag

Akademikerförbundet SSR ser positivt på att det i nya regeringen finns en särskild socialtjänstminister. Men när det gäller den budget som presenterades tidigare i veckan saknas mycket, anser förbundet.

– Akademikerförbundet SSR välkomnar att Sverige har fått en socialtjänstminister och förväntar oss att hon ger professionerna möjlighet att arbeta förebyggande utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Dessvärre går ingenting av det att utläsa i budgeten. Förebyggande arbete handlar om mycket mer än att förebygga brott, säger ordförande Heike Erkers i ett uttalande på förbundets hemsida.

I budgeten avsätts tio miljoner kronor för att stärka socialtjänstens arbete mot ungas brottslighet. Det beskriver förbundet som ett hån mot medlemmarna som arbetar i landets kommuner.

De generella statsbidrag på 6 miljarder kronor till kommuner och regioner är inte heller tillräckligt för att täcka de kostnadsökningar som väntar med den stigande inflationen. Sveriges Kommuner och Regioner bedömer att det skulle behövas åtminstone 20 miljarder i tillskott under 2023.

– Det behövs mer pengar för att kunna stärka det förebyggande arbetet i kommunerna, säger Heike Erkers.

Otillräcklig satsning mot barn som riskerar dras in i kriminalitet

Regeringen satsar 400 miljoner kronor i föräldraskapsstöd till familjer där det finns en risk att barnen dras in i kriminalitet. Det kan vara en bra satsning, enligt förbundet, men den är inte tillräcklig och löser inte problemen.

Förbundet välkomnar dock satsningen på att motverka ofrivillig ensamhet hos äldre, men saknar riktade satsningar på elevhälsan. Regeringen tar inte det faktum att det finns för få skolkuratorer på allvar i budgeten, konstaterar förbundet.

Den höjda räntan på studielån, som klubbades av den förra regeringen, behålls i den nya regeringens budget. Detta är något som Saco studentråd är mycket kritiska till, och Akademikerförbundet SSR är på samma linje. Det är skadligt, inte minst när räntorna stiger, och riskerar att leda till att färre väljer att vidareutbilda sig.

”Otroligt bra” att a-kassan ligger kvar

Den bibehållna högre nivån på a-kassan behålls, något som Akademikerförbundet beskriver som ”otroligt bra”. Särskilt när Sverige är på väg in i en lågkonjunktur där fler väntas bli arbetslösa. Men förbundet ställer sig frågande till den passiva arbetsmarknadspolitiken som regeringen aviserar i sin budget där anslagen till Arbetsförmedlingens anställda och lokaler minskar med runt 300 miljoner kronor och anslagen till aktiva arbetsmarknadsåtgärder med 2,2 miljarder kronor.

– Vi ser hur arbetsförmedlarna ska bli ännu färre vilket kommer att innebära att de får ännu svårare att sätta in de insatser som behövs för att bryta långtidsarbetslösheten, säger Heike Erkers.

Läs också ›› Få arbetsmarknadspolitiska satsningar i nya budgeten

När finansminister Elisabeth Svantesson (M) presenterade budgetpropositionen för 2023 hänvisade hon till att Arbetsförmedlingen har lämnat tillbaka pengar under flera år. Förbundets medlemmar har dock berättat att anledningen till att pengar har lämnats tillbaka är bristen på personal. De har inte haft möjlighet att utföra alla insatser på grund av att det har saknats personal.

Akademikerförbundet SSR riktar också kritik mot regeringens sänkning av biståndet. ”Vi är besvikna, men inte förvånade.”

Annika Clemens

Senaste nytt

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och läs om arbetsliv, lön, karriär och fackliga frågor – varje onsdag direkt i din inkorg.

Senaste nytt

Medlem sedan 1979: ”Kändes stort att strejka”

FACKLIGT Med 45 år i facket och en karriär inom soc...
16 juli, 2024

Integrationsprojekt fördubblas med nya medel – ”Ovär...

ARBETSMARKNAD Nema Problema stöttar utrikesfödda i arbet...
9 juli, 2024

Heike Erkers om nya lagen: ”En kioskvältare...

LAGSTIFTNING Hör förbundsordförande Heike Erkers kommen...
2 juli, 2024

Nya socialtjänstlagen presenterad – ”Äntligen!...

POLITIK Med krav på kunskap och förebyggande arbet...
2 juli, 2024


Läs även

Lista: Detta innebär hårdare tag i praktiken

POLITIK "Hårdare tag" har hörts i debatt...
27 juni, 2024

Historisk expansion av Kriminalvården – ”Jätte...

ALMEDALEN 2024 Kriminalvården står inför en historisk utb...
25 juni, 2024

Socialtjänstministern: ”Välfärdsbrottsligheten en pr...

ALMEDALEN 2024 Välfärdsbrottslighet finns i alla kommuner...
25 juni, 2024

Chef anmälde otrevliga politiker som arbetsmiljöprob...

ARBETSMILJÖ Samverkan mellan politiker och tjänstemän ...
25 juni, 2024