20 december, 2022

Kriminalvården behöver rekrytera tusentals: ”Kompetensbehovet enormt”

KRIMINALVÅRD Fyratusen nya medarbetare per år de närmsta tre åren. Så många behöver Kriminalvården rekrytera när uppdraget växer och verksamheten bygger ut. ”Det är väldigt hård konkurrens om kompetensen”, säger HR-direktören Stina Nyström.

Kriminalvården söker tusentals nya medarbetare och försöker nå ut brett. Här visar de upp sig på Östermalmas julmarknad utanför Nyköping. Foto: Annika Clemens

Stina Nyström, HR-direktör på Kriminalvården.

Stina Nyström

Efter år av nedmonteringar inom Kriminalvården är det nu nya tider. I Tidöavtalet presenterade regeringen en rad punkter om hur kriminaliteten ska mötas, bland annat med hjälp av en kraftigt expanderad kriminalvård. Många nya anstalts- och häktesplatser ska till och frivården ska byggas ut. Men finns det tillräckligt med personal?

– Kriminalvården växer nu väldigt snabbt, och vi måste bli många fler än vi är i dag. De närmsta åren behöver vi rekrytera 3 500–4 000 per år, varje år. Vi har ett stort behov av att nyanställa, samtidigt som det är väldigt hård konkurrens om kompetensen. Det är inte bara vi som står inför stora utmaningar att rekrytera i snabb takt för att hantera vårt uppdrag som växer och blir större. Det gäller i princip hela välfärdssektorn, menar Stina Nyström, HR-direktör på Kriminalvården.

Kriminalvården är en myndighet med över sjuttio olika yrkesroller, och behovet är stort i flera olika kategorier, säger hon.

– Från att ha varit en myndighet som skurit ner mycket är nu uppdraget ett helt annat. Tittar man tillbaka bara några år såg det helt annorlunda ut. Då hade vi ett rejält bantat uppdrag om man jämför med idag. Kompetensbehovet är nu enormt. Vi behöver rekrytera allt från kriminalvårdare och frivårdsinspektörer till kockar, socionomer, psykologer, IT-kompetens, jurister och HR-personal.

En av utmaningarna, menar Stina Nyström, är att som arbetsgivare skapa ett intresse runt myndigheten och nå ut till fler grupper. Bland annat har Kriminalvården synts på julmarknader, arbetsmarknadsdagar och andra event för att öka kännedomen och locka nya sökanden. Samtidigt sker ett intensivt arbete för att behålla den befintliga personalen, säger Stina Nyström.

"Vi är inte trygga med kompetensförsörjningen idag, och vi ser inte att det kommer att bli bättre framöver tyvärr."

Stina Nyström

– Vi måste hela tiden jobba för att förbättra och förstärka våra arbetsvillkor och arbetsmiljön i våra verksamheter. Det är därför viktigt att vi har ett bra samarbete med facken och med skyddsorganisationen, något vi arbetat intensivt med för att stärka det gånga året. Vi har samma intresse i att våra medarbetare och chefer ska må bra, trivas på jobbet och känna att de kompenseras bra i lön och andra villkor.

Parallellt med att blicka inåt och stärka upp internt satsar Kriminalvården bland annat på att skapa bra stöd i rekrytering, bemanning och verksamhetsnära HR-stöd med fler HR-medarbetare i hela landet.

– HR har det stora uppdraget att stödja verksamheten nu när vi behöver rekrytera och utbilda många nya medarbetare och ge stöd vad gäller arbetsmiljö och HR-arbete generellt. Vi söker en stor grupp HR-medarbetare som kan stärka det arbetet. En trygg och säker arbetsmiljö är en av grundförutsättningarna för att kunna vara en attraktiv och relevant arbetsgivare.

Hur ser ni på framtidens kompetensbehov?

– Vi är inte trygga med kompetensförsörjningen idag, och vi ser inte att det kommer att bli bättre framöver tyvärr. Det här kommer att vara en utmaning under lång tid och vi behöver jobba intensivt för att hantera detta. Bland annat måste vi arbeta med verksamhetsutveckling för att se hur vi kan jobba mer effektivt med fokus på kärnuppdraget.

Vad är planen framåt?

– Vi kommer att behöva tänka nytt kring nyrekrytering, karriärvägar och karriärutveckling för att öka inflödet och stoppa utflödet i kompetens. Till exempel locka tillbaka medarbetare som lämnat oss, öka incitamenten att jobba längre upp i åldrarna och titta på grupper som står långt från arbetsmarknaden. Där har vi inlett ett samarbete med Arbetsförmedlingen som vi tror mycket på.

– Generellt måste vi bli bättre på att berätta om vad vi gör – Kriminalvården är en otroligt spännande arbetsplats som just nu genomgår en transformation. Jag tror att många skulle vilja vara med på den här resan, men då måste vi nå ut bredare både IRL och i sociala medier för att berätta om vår verksamhet, avslutar Stina Nyström.

Therese Johansson

Senaste nytt

Tidslinje: Lever vi längre i dåliga tider?

FOLKHÄLSA Forskarna är överens om att det finns ett ...
29 maj, 2023

Saco-S: Pressat läge på Sis inför sommaren

Sis Sis-personal pressas från flera håll: Rymn...
29 maj, 2023

Sis-medarbetaren: ”Det är en ansträngd situation – m...

Sis Hur är det att jobba på Sveriges kanske me...
26 maj, 2023

100 miljoner för friskare arbetsplatser

ARBETSMILJÖ Fack och arbetsgivare i välfärden går ut i...
24 maj, 2023


Läs även

Arbetslösa i Södermanland lockas till jobb i norr

ARBETSFÖRMEDLING Arbetsförmedlingen startar ett projekt för...
8 maj, 2023

Arbetsförmedlingen varslar 320 beslutshandläggare

ARBETSFÖRMEDLING Nu varslar Arbetsförmedlingen samtliga bes...
2 maj, 2023

Vikten av hjärta och hjärna

SPANING Nya färdigheter krävs när digitaliseringen...
25 april, 2023

Så många får stöd att ställa om – här är utbildninga...

UTBILDNING Hittills har över 45 000 ansökningar till ...
20 april, 2023