23 mars, 2023

Jobbstress leder till 700 dödsfall årligen

ARBETSMILJÖ Antalet personer som dör till följd av jobbet är långt fler än de dödsolyckor som rapporteras. Jobbstressen leder varje år till drygt 700 dödsfall och en ny rapport visar att många självmord har sin grund i mobbning på jobbet.

269747-working-overhours-or-preparing-to-exam

Ungefär 3 000 personer per år dör på grund av exponeringar de har varit utsatta för på arbetet, visar en ny rapport från Arbetsmiljöverket.

Varje år dör mellan 30 och 50 personer i arbetsplatsolyckor, men en ny rapport från Arbetsmiljöverket visar att det totala antalet personer som dör till följd av ohälsosamma arbetsmiljöer är långt större än så. Exempelvis dör drygt 700 personer av jobbstress varje år. Andra faktorer på arbetsplatsen som på sikt kan leda till för tidig död är skiftarbete, damm och motoravgaser.

– Ungefär 3 000 personer per år dör på grund av exponeringar de har varit utsatta för på arbetet. Det innebär att i dag kommer åtta eller nio personer att dö en för tidig död på grund av vad de har varit utsatta för i arbetslivet, säger Erna Zelmin, generaldirektör på Arbetsmiljöverket.

I rapporten har också självmord undersökts särskilt. Och det visar sig att det finns samband mellan å ena sidan självmord och självmordsförsök och å andra sidan både jobbstress och mobbning på jobbet.

– En del självmord i Sverige beror på att man kränks eller mobbas på sitt jobb. Sambandet mellan kränkande särbehandling och självmord har stärkts, säger Bengt Järvholm, senior professor vid Umeå universitet och författare till rapporten.

Ungefär en av tio blir mobbade på jobbet och här finns mer att göra från arbetsgivarens sida för att förebygga det. Dödsfallen går att förebygga, enligt Arbetsmiljöverket som jobbar med en nollvision.

– Man kan se att många gånger kan de här effekterna förebyggas. Arbetsmiljö är väldigt viktigt, säger Erna Zelmin.

För att kunna förebygga dödsfall kopplat till jobbet krävs mer kunskap om riskfaktorer, framför allt bland chefer på arbetsplatserna. Varje arbetsplats behöver ha bra rutiner för det förebyggande arbetet, men det krävs kunskap både om själva verksamheten och om hur man minska riskfaktorerna för dödsfall, säger Bengt Järvholm.

– Alla i chefsposition bör ha kunskap om detta för att kunna använda det på sin arbetsplats. Jag tror att man måste jobba med den här typen av frågor långsiktigt för att höja kunskapsläget hos de personer som kommer ut och ska leda olika organisationer.

Regeringen har gett Arbetsmiljöverket i uppdrag att arbeta för en nollvision.

– Det finns tydliga signaler till oss, men också till parterna och till arbetslivet. Alla aktörer måste hjälpas åt, säger Erna Zelmin.

– Det är ute i arbetslivet, på den lokala arbetsplatsen som det här arbetet ska utföras.

Annika Clemens

Senaste nytt

Vi ses i Visby!

ALMEDALEN Akademikern håller i två panelsamtal där p...
8 juni, 2023

Skillnader i distansarbete mellan yrkesgrupper – ”Fö...

ARBETSMILJÖ Hur påverkas arbetsmiljön av distansarbete...
5 juni, 2023

Var fjärde ung tjej har svåra besvär av psykisk ohälsa

PSYKISK OHÄLSA Psykisk ohälsa vanligt förekommande bland ...
2 juni, 2023

Spotify: Vi måste skapa trygghet – rädda människor p...

HR På Spotify brukade många problem lösas gen...
31 maj, 2023


Läs även

Tvingades sluta på dagen: ”Utan facket hade jag inte...

REPORTAGE Kristina Tercero fick lämna sitt jobb som ...
23 maj, 2023

Orimliga krav på effektiviseringar

KRÖNIKA Ambitionsnivån ska höjas och verksamheten ...
15 maj, 2023

Experten svarar: Hjälp – vi har för mycket att göra!

EXPERTEN SVARAR Arbetsbelastningen har ökat samtidigt som ...
12 april, 2023

Arbetsmiljöverket backar om beslut kring skyddsombud...

ARBETSRÄTT Skyddsombud får delta i individärenden – i...
11 april, 2023