28 november, 2022

JO kritiserar Sis tillämpning av tvångsåtgärder

SIS Statens Institutionsstyrelse, Sis, har under flera år använt tvångsåtgärderna på fel sätt. JO: "Det får naturligtvis inte förekomma."

Sis huvudkontor i Solna.

JO ser mycket allvarligt på att Sis personal, trots upprepad kritik, vidtar åtgärder utan lagstöd.

Foto: Statens institutionsstyrelse

JO kommer med kritik i två ärenden som handlar om tvångsåtgärderna avskiljande och vård i enskildhet. Det ena ärendet gäller en intagen kvinna på ett LVM-hem (där personer vistas enligt lagen om vård av missbrukare) i Småland.

Kvinnan hölls avskild från övriga intagna i två dygn förra julen utan att personalen prövat om det fanns förutsättningar för att tillämpa tvångsåtgärden. Personalen har inte heller dokumenterat beslutet om åtgärden som sig bör. JO kan därför inte i efterhand bedöma om förutsättningar för att använda tvångsåtgärder varit uppfyllda.

JO ser mycket allvarligt på att personalen inte förstod att den tillämpade tvångsåtgärden innebar en begränsning av den intagnes rättigheter som kräver lagstöd.

JO Thomas Norling

JO Thomas Norling

– Det får naturligtvis inte förekomma att personalen inte förstår den rättsliga innebörden av en åtgärd och att den inte dokumenteras, säger JO Thomas Norling i ett pressmeddelande från myndigheten.

LVM-hemmet har förklarat den bristfälliga hanteringen med att det sällan uppstår situationer där personalen behöver använda tvångsåtgärderna.

JO konstaterar i sitt beslut att Sis måste säkerställa att personalen har nödvändig kunskap för att tillämpa regelverket på ett rättssäkert sätt. JO har också hittat andra fel och brister i den intagnas journal.

I det andra ärendet har JO granskat hur Sis institutioner använder tvångsåtgärderna avskiljande och vård i enskildhet. Utredningen visar att Sis under flera år haft svårigheter att tillämpa bestämmelserna. Något som kan leda till att intagna hålls isolerade under en längre tid än nödvändigt.

En intagen får, enligt bestämmelserna, hållas i avskildhet en viss begränsad tid om han eller hon uppträder våldsamt eller är så berusad att han eller hon inte kan hålla sig till ordningsregler – men måste då hållas under uppsikt av personalen. En intagen får också, enligt bestämmelserna, ges vård i enskildhet om det krävs för hans, hennes eller övrigas säkerhet – men frågan måste prövas fortlöpande.

JO konstaterar även i detta ärende att Sis personal verkar sakna tillräcklig kunskap för att kunna tillämpa tvångsåtgärderna på ett rättssäkert sätt. JO understryker att Sis ledning har ansvar att säkerställa att myndighetens personal tillämpar bestämmelserna enhetligt och korrekt på samtliga institutioner.

JO ser mycket allvarligt på att Sis personal, trots upprepad kritik, vidtar åtgärder utan lagstöd. JO förutsätter att myndigheten fortsätter sitt arbete för att motverka att det inträffar och kommer att följa utvecklingen genom vidare tillsyn.

– Min uppfattning är att det behövs mer rättslig styrning och stöd i Sis verksamhet och att den är mer proaktiv och tydligare än i dag. Annars finns det en risk för att Sis under överskådlig tid inte kommer till rätta med de allvarliga tillämpningsproblem som fortfarande finns inom myndigheten, säger JO Thomas Norling i samma pressmeddelande.

JO skickar i båda ärendena vidare en beslutskopia till regeringen.

Stefan Karlsson

Missa inget!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om aktuellt från Akademikern.

Senaste nytt

Stöd när AI ska införas på jobbet – ny skrift tipsar...

ARTIFICIELL INTELLIGENS Vad bör du som fackligt engagerad tänka på...
3 oktober, 2023

”Jag ser AI som ett arbetsredskap”

AI Socialtjänsten i Linköping vill ta hjälp a...
3 oktober, 2023

Krönika: "AI kommer att förändra våra jobb"

AI Tillsätt en algoritmombudsman och ett rege...
2 oktober, 2023

Debatt: Inse värdet av sociologer och beteendevetare...

DEBATT Sociologer och beteendevetare underskattas...
28 september, 2023


Läs även

Krönika: ”Angiveri riskerar splittring”

KRÖNIKA En anmälningsplikt riskerar att skada både...
15 september, 2023

Nytt råd för mänskliga rättigheter – ”Vi måste tala ...

LIKABEHANDLING Marie Cham, ombudsman på Akademikerförbund...
11 september, 2023

Akademikerförbundet SSR: Socialtjänsten glöms bort i...

LAGSTIFTNING Att kommunerna får mer ansvar för det brot...
6 september, 2023

Akademikerförbundet SSR: ”Man rycker undan mat...

POLITIK Tilliten till socialtjänsten hotad om anmä...
31 augusti, 2023