21 november, 2022

JO-kritik mot anstalt i Borås och häkte i Göteborg

KRIMINALVÅRDEN Kriminalvården i Borås och Göteborg får kritik av Justitieombudsmannen, JO, sedan intagna inte fått vård i tid för akuta tandvårdsbesvär.

Kriminalvården i Borås och Göteborg får kritik av Justitieombudsmannen, JO, sedan intagna inte fått vård i tid för akuta tandvårdsbesvär.

Kritik mot Kriminalvården i Borås och Göteborg för hanteringen av tandvård för intagna.

Foto: Getty

Kriminalvårdens anstalt i Borås får allvarlig kritik från Justitieombudsmannen, JO, för hanteringen av en intagens ansökan om akut tandvård. Den intagne ansökte om akut tandvård sedan en tand gått sönder. Trots det hade han vid frigivningen ett halvår senare, ännu inte fått hjälp. Han har därför själv tagit bort tanden under svår smärta. JO skriver i sitt beslut att anstaltens hantering strider mot den rättsliga regleringen och ger intryck av nonchalans och godtycke.

Kriminalvårdens häkte i Göteborg får också kritik för hanteringen av en intagens begäran om tandvård. Den intagne led av svår tandvärk efter att ha ramlat från sängen och slagit i sina framtänder. Han vädjade flera gånger om hjälp. Men efter en månads väntan på tandläkartid förflyttades han till anstalt, utan att ha fått någon tandvård.

JO kritiserar i både anstalten Borås och häktet i Göteborg för bristfälliga rutiner och dokumentation.

– Min uppfattning är att intagnas begäran om tandvård ska dokumenteras och att det också gäller vad man gör för att tillgodose ett vårdbehov, säger JO Katarina Påhlsson, i samma pressmeddelande.

Kriminalvården medger att deras hantering brustit i båda fallen och har påbörjat ett arbete för att ta fram tydliga rutinerna för hur ansökningar om tandvård ska hanteras i region Väst.

Stefan Karlsson

Senaste nytt

Virtuell verklighet ska hindra brott

KRIMINALVÅRD Våldsamma kriminella på Boråsanstalten trä...
8 december, 2022

Ministern: Ny socialtjänstlag 2024

POLITIK Först 2024 kommer ny socialtjänstlag, enli...
7 december, 2022

Distansarbete löser livspusslet – men många jobbar f...

ARBETSMILJÖ Nio av tio uppger att de kan göra ett bra ...
7 december, 2022

Historiskt skifte som ger stora förändringar

LEDARE Maktskiftet i svensk politik kommer att fö...
6 december, 2022


Läs även

Virtuell verklighet ska hindra brott

KRIMINALVÅRD Våldsamma kriminella på Boråsanstalten trä...
8 december, 2022

Heike Erkers: ”Stor omläggning som kommer att påverk...

POLITIK Akademikerförbundet SSR välkomnar en socia...
19 oktober, 2022

Beskedet: Socialtjänstlagen reformeras och kriminalv...

POLITIK Den nya regeringen vill införa nationell s...
14 oktober, 2022

Håller unga borta från brott

KRIMINALVÅRDEN Frivården har fått en ny uppgift: att hind...
5 september, 2022