21 november, 2022

JO-kritik mot anstalt i Borås och häkte i Göteborg

KRIMINALVÅRDEN Kriminalvården i Borås och Göteborg får kritik av Justitieombudsmannen, JO, sedan intagna inte fått vård i tid för akuta tandvårdsbesvär.

Kriminalvården i Borås och Göteborg får kritik av Justitieombudsmannen, JO, sedan intagna inte fått vård i tid för akuta tandvårdsbesvär.

Kritik mot Kriminalvården i Borås och Göteborg för hanteringen av tandvård för intagna.

Foto: Getty

Kriminalvårdens anstalt i Borås får allvarlig kritik från Justitieombudsmannen, JO, för hanteringen av en intagens ansökan om akut tandvård. Den intagne ansökte om akut tandvård sedan en tand gått sönder. Trots det hade han vid frigivningen ett halvår senare, ännu inte fått hjälp. Han har därför själv tagit bort tanden under svår smärta. JO skriver i sitt beslut att anstaltens hantering strider mot den rättsliga regleringen och ger intryck av nonchalans och godtycke.

Kriminalvårdens häkte i Göteborg får också kritik för hanteringen av en intagens begäran om tandvård. Den intagne led av svår tandvärk efter att ha ramlat från sängen och slagit i sina framtänder. Han vädjade flera gånger om hjälp. Men efter en månads väntan på tandläkartid förflyttades han till anstalt, utan att ha fått någon tandvård.

JO kritiserar i både anstalten Borås och häktet i Göteborg för bristfälliga rutiner och dokumentation.

– Min uppfattning är att intagnas begäran om tandvård ska dokumenteras och att det också gäller vad man gör för att tillgodose ett vårdbehov, säger JO Katarina Påhlsson, i samma pressmeddelande.

Kriminalvården medger att deras hantering brustit i båda fallen och har påbörjat ett arbete för att ta fram tydliga rutinerna för hur ansökningar om tandvård ska hanteras i region Väst.

Stefan Karlsson

Senaste nytt

Jobbstress leder till 700 dödsfall årligen

ARBETSMILJÖ Antalet personer som dör till följd av job...
23 mars, 2023

Inkomst och utbildning påverkar livslängden

FOLKHÄLSA Höginkomsttagare lever nästan sju år längr...
22 mars, 2023

Replik: Rutiner, policy och dokumentation mer rättss...

REPLIK Systematiskt arbete behövs för att skapa e...
22 mars, 2023

Ökad produktivitet vid distansarbete

ARBETSMILJÖ Många får mer gjort vid distansarbete, vis...
20 mars, 2023


Läs även

Anställda: Rättssäkerheten brister i Kriminalvården

KRIMINALVÅRDEN Var fjärde anställd i Kriminalvården tycke...
27 februari, 2023

Psykisk ohälsa bland Kriminalvårdens klienter – ”Skr...

KRIMINALVÅRDEN Psykisk ohälsa bland Kriminalvårdens klien...
16 januari, 2023

Kriminalvården behöver rekrytera tusentals: ”Kompete...

KRIMINALVÅRD Fyratusen per år de närmsta tre åren. Så m...
20 december, 2022

Politiskt skifte med stora förändringar

POLITIK Flyttlasset har gått till Rosenbad för nya...
19 december, 2022